Merre tovább Gödöllő? – fókuszban a jóllét

Napjainkban a világ népességének több mint fele városokban él és számos előrejelzés szerint 2050-re a városi lakosság eléri a világ össznépességének 65-70%-át. A városok vonzzák azokat, akik jobb és több lehetőséget kínáló munkahelyekért, élhetőbb és inspirálóbb lakókörnyezetért, valamint sokszínűbb közösségekért költöznek el. A kölcsönös együttélés során a lakosság minőségi és boldogságot eredményező életét számos területen be lehet azonosítani. Gödöllő jövőképe tekintetében négy fő témakör mentén vizsgálódtunk és kérdeztünk meg releváns személyeket.

Egészségügyi és szociális szolgáltatások

Egy jól működő egészségügyi rendszer biztosítja a lakosság egészségét és jóllétét. Ehhez azonban nagyban hozzájárul az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége és minősége, illetve az egyének egészségtudatossága. Nem mellesleg, az egészséges és aktív életmód kevesebb egészségügyi problémát eredményez, így az ellátórendszerek tekintetében is kevesebb működési kiadással kell számolni, amely növeli azok hatékonyságot és minőségi fejlesztéseknek adhat teret.

„Svédországból szerzett tapasztalataink és cégünk mottóját támogatva, („Az egészség megőrzése a célunk”) hasznosnak tartunk minden olyan családi napot, hétvégi rendezvényt, ahol mindenki megtalálja az őt érdeklő egészségüggyel összefüggő témakört, játékot, szórakoztató versenyt. Fontos az emberek egészségtudatosságra nevelése, hogy mindenki megértse, saját magáért felel és vigyázni kell magunkra, hogy megfelelő életminőségben tudjuk életünket értékekkel telítve leélni. Ennek egyik alappillére az évenkénti laboratóriumi vizsgálat, hogy egy betegséget még idejében fel tudunk fedezni és annak fejlődését meg tudjuk akadályozni. Fontos a közös mozgás, minden életkorban: idősebbek körében erdei sétákat, kismamáknak közös téma napokat szervezni, ahol egymással és szakemberekkel találkozhatnak. Ne feledjük, a „nordic walking” sporthoz elég egy pár sétabot és mehetünk ki a szabadba télen-nyáron. Ahogy azt az északi népek mondani szokták: soha sincs rossz idő, csak nem megfelelő ruházat. A jövőben az egészségügyben a digitalizáció és a mesterséges intelligencia is egyre jobban előtérbe kerül. Különböző applikációkon keresztül már receptet írathatunk fel, akár szakorvossal is konzultálhatunk. Azonban az ilyen fajta távgyógyítás egyelőre csak részben tudja kiváltani a szakemberrel való személyes találkozást”

Gujdár László
ügyvezető igazgató, Qantascope

„Az önkormányzat az egészség megőrzését és visszanyerését a sportoláshoz, egészséges táplálkozáshoz, szűrésekhez, kialakult függőségek leszoktatási programjaihoz való könnyű hozzáféréssel tudná segíteni. A fiatalok és a családok szempontjából különösen fontos, hogy olyan közösségek működjenek nagy számban, változatos profillal, melyek vonzereje képes versenyezni a virtuális világ vonzerejével. Az ilyen közösségek a mentálhigiéné szempontjából felmérhetetlen jelentőségűek. Az egyházakkal, civil szervezetekkel együttműködésben szükség volna az öregek ellátását családiasabb ellátási formák felé elmozdítani. Gödöllő egészségügyi ellátórendszere mind az alapellátás, mind a szakellátás terén korszerűsítésre szorul. Az alapellátás fejlesztése mozdulhat a lakosságközelibb ellátás felé, a szakellátás infrastruktúrájának modernizálása halaszthatatlan. Korszerű vizsgáló eszközökkel, jól felszerelt alapvető szakrendelések rövid várakozási idejű elérése lehet a cél.”

Páll Gabriella
gyermekorvos, allergológus

Turizmus és kulturális élet

Egy település turisztikai adottságainak és értékeinek idegenforgalmi vonzerővé fejlesztése olyan munkahely- és jövedelemtermelő képességgel bír, amely akár húzó gazdasági ágazattá is válhat. Az erre épülő és ezt erősítő kulturális események és művészeti programok nemcsak az ide érkező turistákat szolgálják ki, de Gödöllő lakosságának életminőségét és közérzetét is javítják. Egy jól kialakított turisztikai kínálat a gödöllői vállalkozók bevonásával olyan komplex szolgáltatássá fejleszthető, amely hosszú távon gyarapítja a város gazdaságát és hírnevét.

A hazai turisztikai látványosságok közül is kiemelkedik a Gödöllői Királyi Kastély nemzetközi ismertségével és a kulturális turizmusban is betöltött szerepével, amelyet az egyre inkább bővülő művészi- és zenei programok is fémjeleznek. Említésre méltó, hogy az elmúlt években a hazai turisták száma is szépen gyarapszik és a város lakossága is egyre inkább rekreációs térként tekint a kastélyparkra. Nem elhanyagolható a kastélynak a város gazdaságában megjelenő jövedelemtermelő (multiplikátor) hatása sem, hisz az ide látogató vendég betér a városba egy ebédre vagy sétál egyet a főtéren. Természetesen a helyi vállalkozókkal megjeleníthető közös kínálat kialakítása és további fejlesztése a közeljövő egyik fontos feladata. Ezt akár fel is gyorsíthatná a kastély előtti Alsópark térszerkezeti újragondolása, mely számos turisztikai- és vendéglátói attrakcióval bővíthetné a város idegenforgalmi palettáját. Kisebb fejlesztési lépésekben pedig a kastély parkját érintő és azt a nagyközönség számára jobban feltáró tervek képviselik, mint például a Horthy medence rehabilitációja, újabb kerti pagodák és egy szoborsétány megépítése vagy a park egyik mélyebben fekvő részének természeti adottságát kihasználva egy „zöld” színház kialakítása. Mindezeken túl a kastélykápolna vallási turizmusban való újra pozicionálása, illetve a még fel nem újított épületrészek rekonstrukciója, kulturális, gasztronómiai és egyéb, a helyhez illő, de gazdaságilag fenntartható funkciókkal való megtöltése is kimeríthetetlen adottságokat hordoz magában.”

dr. Ujváry Tamás
ügyvezető igazgató, Gödöllői Királyi Kastély

„Gödöllő egy nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező egyetemváros, parkokkal, barokk kastéllyal, szellemi értékek gazdag tárházával. A város megérett arra, hogy megtalálja helyét Európa kulturális életében. 30 éve már, hogy 1993-ban a Gödöllői Szimfonikus Zenekar első nagyszabású hangversenyén Gémesi György polgármester úr a város jövőjéről úgy beszélt, hogy Gödöllő egy kis Salzburg, vagyis nemzetközileg elismert, a legigényesebb kultúrát kínáló fesztiválváros lehet! Összefogással, ha a város, a Királyi Kastély és a MATE közös célokat kitűzve együttműködést alakít ki, a művészeti és szellemi javakat kamatoztatva megvalósulhat ez a jövőkép. Kistérségi összefogással, jól megszerkesztett, gazdag programkínálattal, a gödöllői szecessziós művésztelep szellemiségének nyomait követve létrehívható egy minőségi összművészeti fesztivál. Fel nem tárt kulturális értékekre bukkanhatunk a kastélyokat, templomokat építő, művészeteket mecénásként támogató Grassalkovichok életműve nyomán, Gödöllő kulturális irányultságát a barokk művészet kuriózumainak felelevenítése felé terelve.

Az Európában páratlan Barokk Színház a barokk és kortárs művészet innovatív összekapcsolásának színterévé válhat.

Ez szakmai együttműködések kiépítését feltételezi a témát jól ismerő élvonalbeli művészekkel, a Zeneművészeti és Színművészeti Egyetemmel, a keszthelyi, fertődi és eisenstadti kastéllyal, valamint tudományos konferenciák az MMA Művészetelméleti tagozatával és nemzetközi kurzusok európai művészeivel.”

Ferenczi Anna
Gödöllő Város Díszpolgára, nyugalmazott igazgató és zenetanár (Frédéric Chopin Zeneiskola)

Sport, rekreáció és szabadidős parkok

A rendszeres testmozgás egészségünk megőrzésének egyik alapvető feltétele. Szerencsés esetben a szülők már kisgyermekkorban megszerettetik a gyermekekkel a mozgást. Az aktív életmódhoz a természet közelsége, a településen rendelkezésre álló sport- és szabadidős infrastruktúra, illetve a jól megszervezett és működtetett klubélet is hozzátartozik. Gödöllő számos jó példával bír, eredményesen működő, széles társadalmi tömegeket megmozgató, és ezzel közösségeket építő klubélet alakult ki az elmúlt években, de fontos lenne fejleszteni a szabadon használható sportpályákat is a prevenció érdekében.

„Igazi közösséget építve, az egyetem infrastruktúrájára alapozva, 8 szakosztállyal, közel 2000 fiatalnak biztosítunk verseny- és tömegsportolási lehetőséget. Az élsportban közel 50 edző segíti a magasszintű munkát, melynek eredményeként számos hazai- és nemzetközi versenyen érünk el kiemelkedő eredményeket. A sportolóink közel kétharmada gödöllői kötődésű, és a helyi általános- és középiskolákkal közelmúltban elindított „kettős életpálya modell” keretein belül a MATE akár komoly összegű élsportolói ösztöndíjjal is várja a tehetséges sportolókat. A közeljövő céljai között a MATE sportcsarnok felújítása és további sport infrastrukturális fejlesztések, illetve a jelenlegi nyolc szakosztály mellett évente egy-egy újabb sportág megjelenítése állnak. Kiaknázatlan lehetőség rejlik egy klasszikus csapatsport hazai és nemzetközi szintre történő fejlesztésében, mely az egyetem és város hírnevét tovább erősítené. Természetesen ehhez folyamatos és tudatos építkezés, valamint szakmai és pénzügyi források is szükségesek, melyhez örömmel látjuk a helyi vállalkozók részvételét és támogatását is.”

dr. Kriszt Balázs
ügyvezető elnök, MATE-Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club (MATE-GEAC)

„Az elmúlt tíz év befektetett munkájaként, a folyamatos fejlődés és építkezés eredményeként 2021-ben Kiemelt Tehetség Központ státuszt kaptunk. Ez visszaigazolta azt a működési modellt, hogy már a város óvodáiban jelen lévő edzőink által tartott sportfoglalkozáson megteremtődik a kapcsolat a gödöllői fiatalokkal, mely megkönnyíti az egyesületbe való csatlakozásukat. Az U6-os korosztálytól U19-ig focizhatnak nálunk, de a felnőtt csapatainkban is számolunk velük. Mindenkinek lehetőséget adunk a B csapatokban, míg a kiemelt A keretekben a Pest Vármegye keleti régiójának tehetségeit gondozzuk. Jelenleg 550 gyermek focizik, de a lányok is egyre növekvő számban jönnek. Fejlesztési terveinkben egy újabb műfüves pálya megépítése, illetve egy, a jelenlegi öltözőkre épülő klubház is szerepel, mely a MLSZ Pest Vármegyei Igazgatóságának is helyt adna. Felnőtt csapatainkról is szót ejtve és mottónkat követve: „amatőr labdarúgást szeretnénk profi körülmények között biztosítani”, azaz következetes építkezéssel helyi és Pest Vármegye keleti régiójának fiataljaira építkezve egy stabil NB3-as csapat kialakítása és működtetése a közeljövő célja. Olyan szabadidős- és sportközösséget szeretnénk létrehozni, amely a város lakosságát és a helyi vállalkozókat is arra ösztönzi, hogy részesei legyenek ennek az építkezésnek és közös sikereinknek. Mindezek mellett a pályáink és szolgáltatásaink szabadon igénybe vehetők, családi-, céges- és közösségi rendezvényekre, illetve a csapatedzéseink után este fél 8-tól a műfüves pályáink is bérelhetők. Hajrá GSK, hajrá Bikák!”

Rózsavölgyi Sándor
sportigazgató, Gödöllői Sport Klub

Közösségi kapcsolatok és többgenerációs terek

Az erős közösségi kapcsolatok, a szociális háló és a biztonságos környezet mind elősegítik a lakosság mentális és érzelmi jólétét. A világjárvány nyilvánvalóvá tette, hogy milyen szorosan összefügg egészségünk a szabadban eltöltött idővel. A pandémia után ismét felfedeztük, hogy az ember társas lényként felértékeli a független közösségi tereket, ahol rendszeresen összejöhetnek a hasonlóan gondolkodó, egymásra odafigyelő emberek. Ezek a terek (közparkok, vallási központok, közösségi kertek, vendéglátóhelyek, kisboltok) társadalmi kapcsolatok kialakítását és ápolását teszik lehetővé, és jelentősen hozzájárulnak a személyes boldogsághoz.

Ha valaki manapság közösségépítésen gondolkodik, nehéz feladat elé néz. Sok spontán emberi alakulat létezik világunkban, de kevés közülük a tartósan megmaradó. Mert a megmaradáshoz kitartás, hűség és jelenlét szükséges, ám ezek sokak számára ismeretlen vagy szükségtelen fogalmak, pedig ezek nélkül nincs tartós közösség. Az épülő Gödöllői Premontrei Apátsági Templom túlzás nélkül a premontreiekhez tartozó közösségek lelki centruma kíván lenni. Nem csupán a rendi közösség, plébánia, iskola és óvoda vonatkozásában, hanem Gödöllő egész városa felé. Merthogy a premontreiek 100 éve igen szoros szálakkal kapcsolódnak Gödöllőhöz, és ezeknek a szálaknak az erősítése ma is közös feladatunk. A templom épülete kívülről és majd belülről is az európai keresztény, azon belül a premontrei és a középkori magyarországi építészeti és lelkiségi hagyományokat hordozza magán. Bizonyára sokak számára – itt élőket, vendégeket és turistákat is számba véve – nagyon érdekes és megragadó lesz mindezekbe hamarosan betekintést nyerni.”

Balogh Péter Piusz
O.Præm. apát, Gödöllői Premontrei Apátság

„Számos nemzetközi példa mutatja, hogy az „elhagyott” ipari létesítmények, mint például a SONY volt gyáregysége új tartalommal és funkciókkal ellátva izgalmas közösségi tere lehet a városnak. Kereskedelmi, szórakozási, sportolási vagy irodai- és közösségi munkahelyekkel, de akár egészségügyi szolgáltatókkal kistérségi központtá lehetne fejleszteni. Mindezeket támogatja a kiváló megközelíthetősége és fekvése, de a nagy parkolója is adott. Továbbá számos településen jelennek meg közösségi kertek, melyek kis parcellákat biztosítva friss terményeket biztosítanak a mindennapi asztalunkra, egyúttal segítenek összekovácsolni a helyi közösséget, de a természettel való közvetlenebb kapcsolatot is erősítik.”

Debreczeni Attila,
partner, Finn Kereskedelmi Iroda; 
elnök, Szövetségben a gödöllőiekért

„A kor előrehaladtával az ember egyre inkább gondolkozik azon, hogy idősebb korában, hol találhat egy olyan szerető és aktív közösségre, ahol házastársával és kortársaival együtt töltheti megérdemelt nyugdíjas éveit. Egy olyan idősek otthonában gondolkozunk a Katolikus Egyházzal és számos kortársunkkal közösen a blahai Katolikus Óvoda szomszédságában, ahol generációk kölcsönös együttélése mellett néhány apartmanlakás-együttest hoznánk létre.”

Máthé László, Blaha városrész
önkormányzati képviselője,
Szövetség Gödöllőért

„Több éve felismertük, hogy fontos egy értékalapú és családok kapcsolatát erősítő, önfenntartó közösségi ház felépítése a városban. Egy hely, amely a kisközösségeknek biztonságos helyszínt, a társadalomért felelősséget vállaló fiataloknak fejlődési lehetőséget és otthont ad, az ide szervezett programok pedig vonzóak lesznek minden gödöllői lakos számára. Fontos, hogy gyermekeinknek csábító alternatívákat adjunk a mai kor virtuális szabadidős tevékenységein túl, miközben a közösségben végzett feladatokkal erőt, lendületet és sikerélményt kapnak, amivel a felnőttkorhoz közeledve könnyebben vehetik fel a munkához való hozzáállás „versenyét”. Gödöllőn hiányzik egy klub, ahol a kamaszok beszélgetni, játszani, táncolni, ismerkedni, egyszóval szórakozni tudnak kötetlenül az alapfeltételeket és értékrendet betartva. A fiatalok olyan közösségi helyre jöhetnének, ahova a szülő nyugodt szívvel elengedi gyermekét, nem kell izgulnia, hogy vajon mikor ér haza Pestről hajnalban. Régen ezt az űrt részben betöltötte a Művelődési Központ különböző szakkörökkel és szórakozási lehetőségek tárházával, amely nyáron is nyitva állt a fiatalok számára, de már ez utóbbi feltétel sem adott sajnos.”

Kolozs Csaba
önkormányzati képviselő, Szövetség Gödöllőért

Mindentől függetlenül konklúzióként elmondható, hogy egy boldogabb Gödöllő tervezési projekt első lépésének nincs köze a város dizájnjához, felépítéséhez, épületekhez, utakhoz, fákhoz vagy a kerékpárokhoz. Első lépésként abban kell egyetértésre jutni, hogy mi fontos a település jólléte szempontjából, milyen Gödöllőt akarunk létrehozni. A városok nem egyszerűen a gazdaság motorjai többé, hanem olyan rendszerek, amelynek célja az emberi jólét növelése. Ha a lakosok kifejezhetik igényeiket vagy álmaikat a városukkal kapcsolatban, és úgy érzik, hogy véleményüket meghallgatják, így beleszólásuk is lehet az épületek, a környezetük, az utak és a zöld területek kialakításában, akkor azok elkötelezett és boldog polgárai lesznek a településnek.Egyesületünk az itt élők szükségletei alapján és a lakosságot bevonva úgy szeretné fejleszteni a városunkat, hogy azok lehetővé tegyék a családtagok, barátok és akár a városban élő ismeretlen ismerősök közötti kapcsolatok erősítését, mivel ezek a kapcsolatok adnak értelmet az emberi életnek és alakítanak ki kötődést a városhoz.

SZG