Három a gödöllői igazság?

A városháza csak nem akar elkészülni, hiába voltunk optimisták tavaly szeptemberben, amikor arról írtunk, hogy a szappanopera befejező epizódjához közelítünk és hamarosan az új hivatal átadásáról beszélhetünk. Sajnos nem így történt, októberben a második közbeszerzésen nyertes vállalkozó is levonult az építkezésről, így ez év elején immáron harmadszor várta az önkormányzat az újabb közbeszerzési eljárás árajánlatait.

Lassan elfogynak a jelzők a városháza beruházási folyamatával kapcsolatban. Mára egyre kevesebben sopánkodnak azon, hogy vajon miért kellett lebontani a régit, amely rombolást nem kérdezték meg a gödöllőiektől, hanem azon, hogy végre mikor nyeri el végső formáját a város főterén álló torzó épület. Nincs értelme már újra és újra milliárdos vagyonvesztésről írni és beszélni, de még arról sem, hogy vajon hol áll meg a végső beruházási összeg, hiszen az épület régi-új állaga folyamatosan romlik, így ami az elmúlt években újonnan elkészült, lassan azt is újra kell építeni. Miközben ezek kiderülnek, előbb vegyítsünk a szomorú, a szappanoperán mára túlmutató, inkább drámainak mondható történetbe és ürömbe egy kis örömöt is!

Ez év február utolsó napjaira kiderült, hogy az a gödöllői székhelyű cég nyerte el a harmadik közbeszerzési eljárást, aki sikeresen felépítette a KISBALÁZS bölcsődét a Premontrei utcában, ráadásul csak pár hónapot csúsztak az átadással, ami a városháza 2015-ben kezdődött históriájához képest röpke pillanatnak mondható. További jó előjele egy remélhetőleg utolsó kiírási fázisnak, hogy az említett DENCO Kft. a bölcsőde építésén túl részt vett a városháza előző, tavaly nyári közbeszerzési eljárásán is, ahol az épület gyengeáramú kivitelezési munkáját elnyerte, sőt a város lokálpatrióta többsége által megszavazott idei költségvetése alapján a számlát is benyújtotta, amely szerint a vállalt feladatot elvégezte. A városban bejegyzett cég helyben fizeti az adókat és talán joggal bizakodhatunk, hogy gödöllői ittléte tovább növelheti optimizmusunkat, ezáltal nem fog levonulni, mint előző két közbeszerzési eljáráson indult elődje.

Hiába nézték rossz szemmel a gödöllőiek már a régi polgármesteri hivatal bontását, így az egykori Budapest Bank átépítésére vonatkozó első közbeszerzési döntést sem övezte öröm és boldogság, mégis 2024-ben oda jutottunk, ha a fentiek végre beigazolódnak, akkor idén annak drukkolunk, hogy a három eljárás után ne legyen negyedik ráadás. Persze már az első hármat sem élte meg igazságnak a lakosság, sokkal inkább Ludas Matyi háromszori verését látta a lebontott hivatalért cserébe. A mesék legnépszerűbb hármas száma jelen esetben azért is elszomorító, mert az évek során ezt a Gémesi György vezette önkormányzat mindannyiunk közpénzéből, vagyis teljes mértékben a város önerejéből és pályázati források nélkül tette, miközben dühösen mérgelődött meg nem adott állami hitelekről és adók befizetéséről. Az pedig sajnos természetesnek tűnik, hogy az önkormányzat – és ezáltal a gödöllői polgárok – közkasszájából már nyolcadik éve fizetjük a széttagoltságot és az ezzel járó magas irodabérleti díjakat.

Az épületek tulajdonosa idén is dörzsölheti a tenyerét, hogy ez egész évben így marad, hiszen a legoptimistább forgatókönyv szerint lapzártánk idején történik meg a terület átadása, így 170 nap után, legkorábban ősz elején fejeződhetnek be a munkálatok, amely után a műszaki- és üzembehelyezési folyamatok lezárását követően hozzávetőlegesen év végi átadást, ezzel az irodák téli birtokba vételét jelentheti. További bizonytalanságra adhat okot, hogy a tavaly januárban levonult első kivitelezővel történt elszámolási vita Dr. Kiss Árpád jegyző szerint a mai napig nem zárult le. Sokáig nagy csend övezte a több mint egy éve, tavaly nőnapkor, a Közbeszerzési Döntőbizottságtól kiküldött határozatot, miszerint Gödöllő Város Önkormányzata és a levonult kivitelező cég is fizessen be 15 napon belül hétmillió forint bírságot – amely határozat ellen fellebbezésnek nincs helye –, mivel a két fél által megkötött közbeszerzési szerződést úgy módosították, hogy az súlyos jogsértésnek minősült.

Arra pedig gondolni sem szeretnénk, hogy a bírságon túl az épület rossz állagából fakadó műszaki hiányosságok miatt milyen következményeivel kell számolni az elkövetkező fél évben, amikor az új kivitelező megvizsgálja a falazat mögötti vizes állapotokat, a szemmel is bontásra és újraépítésre ítélt tetőszerkezetet, az elázott gipszkartonokat és minden egyéb olyan tényezőt, amelynek egy része a szokásos csúsztatott kommunikáció miatt most is ott lapul a költségvetés sorai közt. Ezt a városvezetés gyaníthatóan már látja, viszont nekünk, gödöllői lakosoknak nem kell mindent előre tudni, ne is legyünk túl kíváncsiak, még a végén hamar megöregszünk.

GDL – Pelikán