Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy látogatod a Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület által üzemeltetett www.gld.hu domain neven elérhető weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”), elfogadod az alábbi feltételeket.

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

GDL Pelikán Szövetségben a városért Egyesület

Székhely: 2100 Gödöllő, Városmajor utca 30.

Nyilvántartási szám: 13-02-0007819

Képviselő neve, beosztása: Debreczeni Attila, elnök

 (a továbbiakban: „Egyesület”)

1. A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Weboldalon található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek az Egyesület szellemi tulajdonát képezik.

Az EGYESÜLET a Weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos jogot fenntart.

Az EGYESÜLET előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Weboldalon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a Weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a Weboldalon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. Ezen kívül a Weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez az EGYESÜLET Weboldallal kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára.

A Weboldal tartalmának, illetve az EGYESÜLET egyéb szellemi tulajdonának bármely további felhasználása kizárólag az EGYESÜLET előzetes engedélyével lehetséges. Az EGYESÜLET minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz a jelen pontban írt szellemi tulajdonhoz fűződő jogait sértő eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.

2. A Weboldal tartalma, felelősség

Az EGYESÜLET nem vállal felelősséget a Weboldalon történt elírásokért, sem pedig a Weboldal tartalmának jogosulatlan, az EGYESÜLET-en kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

Az EGYESÜLET megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Az EGYESÜLET a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

3. Kapcsolódó honlapok

Az EGYESÜLET a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az EGYESÜLET tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

4. Adatvédelem és biztonság

Az EGYESÜLET köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a Weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a Weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldal használatával a látogató elfogadja ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

5.  Egyebek

Az EGYESÜLET bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot a felhasználók Weboldalon keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani. A módosítások az elfogadást követően illetve a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.

Gödöllő, 2020. 09. 22.

GDL Pelikán Szövetségben a városért Egyesület