/

Gödöllői Premontreiek 100

Ezt a nevet viseli a premontrei rend gödöllői jelenlétének 100. évfordulója, amely egybeesik a gimnázium újraalapításának 30 éves történelmével is. Az újabb évfordulók a premontreiek fennállása 900 éves jubileumának méltó folytatása, amelyekről Balogh Péter Piusz apáttal beszélgettünk.

A kerek évfordulókon túl milyen jelentősége van a Gödöllői Premontreiek 100 ünnepség sorozatnak?

Iskolánk alapkő letétele 1923. október 25-én történt. Gyakorlatilag, ha nincs premontrei iskola és épület, akkor a későbbi egyetem sincs, hiszen ezt az épületet államosították 1948-ban, majd lett utána felsőoktatási intézmény. Úgy vélem, az egyetem jelenléte is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Gödöllő 1966. január elsejétől elnyerte a városi rangot. Érdekesség, hogy addig Gödöllő volt az egyetlen község az országban, melynek egyeteme volt.

Mikor tervezik és meddig tartanak az évfordulós programok?

2023. március 6-án, Fényi Ottó atya (volt kormányzó perjel, ő alapította újra a Premontrei Gimnáziumot – a szerk.) halálának évfordulóján indul, amelynek szimbolikus jelentősége van, akárcsak a zárásnak, ami 2024. november 29-én, Takács Menyhért (jászói prépost, a gödöllői premontrei intézmények alapítója – a szerk.) halálának évfordulóján lesz.

Miért tervezték két évre áthúzódóan az ünnepet?

A premontrei rend fennállásának 900 éves évfordulóját is több éven keresztül szerveztük, és több évre húzódtak a jeles programok is. Most erre az ünnepi időszakra is nagy erővel készülünk, ugyanakkor az előző lendületében még benne vagyunk. Fontosnak tartottuk, hogy átöleljen egy iskolai tanévet is. Egy jelenleg futó iskolai verseny (Premontreiek az oktatás szolgálatában) is ezt készíti elő.

Hogyan tervezik a lakosságot bevonni és megszólítani?

Helyben egy komoly premontrei kiállítást és konferenciát tervezünk, természetesen felvesszük a kapcsolatot a közművelődési intézményekkel, hiszen ebben partnerségre törekszünk. Ez közös érdek, mert Gödöllő történetéhez és jelenéhez is hozzá tartozunk. És ez nem csak az országosan is kiemelkedő iskolánkra igaz, amely a következő három évben, évenként egy-egy osztállyal bővül.

Balogh Péter Piusz apát

Milyen változások övezik a kerek évfordulót?

Például a fácánosi temető rendezése ilyen. A városi temetőben van egy parcella, amelyet a rend kapott örökös használatra a gödöllői katolikus egyházközségtől. Itt 16-17 elhunyt rendtárs nyugszik. Engedélyek birtokában az ősz folyamán megtörténik az itt nyugvó testvéreink exhumálása, valamint a rendi temetőbe történő áthozatala. A hivatalosan temetkezési emlékhely elnevezésű terület bővítésre és bekerítésre kerül, a síremlékeket felújítjuk. Ezzel egyidejűleg ingyenesen visszaadjuk az egyházközségnek az általunk eddig használt parcellát, ahol egy emlékoszlopot állítunk fel.

Terveznek valamit a szomszédságban lévő egyetemmel?

22 éve vagyok itt, de a jelenlegi az első vezetés, amellyel ilyen korrekt, harmonikus és biztató a kapcsolatunk. Ez reményt ad arra, hogy a közösen tervezett dolgainkat megvalósítsuk. Többek között bízom abban is, hogy a gimnázium felé eső lépcsőházat is meg tudjuk majd nyitni, amelyet élettel lehet megtölteni.

Mennyire függnek össze a jelenlegi fejlesztések, a templom és a multifunkciós csarnok építése a jeles eseményekkel?

Nincs rajtunk kényszer, hogy az évfordulóra befejezzük az építkezéseket. Jelen számítás szerint azonban 2023 őszén átadásra kerülhet a templom és a csarnok is. A régi strand fedett uszodává alakítása is a csarnok beruházás része, amely ennek a sportfejlesztésnek a második üteme. Ezek azon túlmenően, hogy a tanórai oktatás részét képezik, nyitva állnak majd a lakosság és a sportszakosztályok számára is, így bizonyos mértékben mi is hozzá tudunk járulni a mozgásra vágyó gödöllőiek lehetőségeihez, vagy az edzésidő és hely szűkében álló sportegyesületek gondjainak enyhítéséhez.

Adódik a kérdés: az új templom felépítésével mi lesz a régi kápolnával?

Mivel ennek is történelme van Gödöllőn, temető kápolnaként fog szolgálni, urnafalakat állítunk, alsó terei továbbra is közösségi térként működnek.