…és a vihar lecsapott. Közel 700 milliós kár Gödöllőnek a bukott szálloda per

Korábbi, decemberi cikkünkben "Viharfelhők a városi szálloda felett” címmel már utaltunk rá, hogy sajnos várhatóan súlyos, több százmilliós veszteséget fog elszenvedni Gödöllő városa, a lokálpatrióta városvezetés gazdasági manővereinek következtében. Az ügyben jogerős, tehát már megfellebbezhetetlen döntés születt. Ugyan az igazság győzött, de sajnálatos módon a kárt városunk polgárai fizetik majd meg.

Idén januárban átmenetileg azzal búcsúztunk az évek óta zajló gödöllői szállodaper taglalásától, hogy további anyagi terhet róhat a közkasszára a városvezetés fellebbezése. Akkor is megírtuk, most megerősítjük, hogy tekintettel a perben felmerülő követelési összeg jelentős mértékére, az ügyben soron kívüli döntés volt várható a másodszor másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtáblán.

A járványhelyzet miatt az ítélőtábla tanácsa – a benyújtott dokumentumok alapján – április 7-én tárgyaláson kívül elbírálta a fellebbezést, és a három főből álló grémium megállapította, hogy a fellebbezés nem alapos! Ezért úgy határozott, hogy az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezett rendelkezéseit helybenhagyja. Egyidejűleg kötelezte a gödöllői önkormányzatot, mint I. rendű alperest, hogy tizenöt napon belül fizessen meg a felperesnek 1 millió forint + áfa másodfokú perköltséget.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye, vagyis: az jogerős!

A számok nyelvére lefordítva az ítélet azt jelenti, hogy ebben kötelezték a gödöllői önkormányzatot, mint I. rendű alperest 675 millió forint és ennek 2016. január 6-ától járó késedelmi kamata (mintegy 25 millió forint a jegybanki alapkamatot figyelembe véve) III. rendű alperes (felszámolás alatt álló G-Magistratus Zrt.) részére történő megfizetésére.

Fontos adalék, hogy a korábbi ítéletek alapján a gödöllőiek közkasszáját kezelő önkormányzatot közel 9,5 millió forintos, a felperesnek megfizetendő perköltség is terheli, valamint létezik egy hitelező igény, ami 70 millió forintról indult, de az eltelt évek miatt – a jegybanki alapkamat (euró alapkamat) + 8% mértékű követeléssel számolva – jócskán meghaladhatja a 200 millió forintot.
Folytatva az önkormányzat szállodaperrel kapcsolatos anyagi terheit tartalmazó felsorolást, feltétlenül meg kell említeni, hogy 2011 és 2017 között (2018-ban és 2019-ben nem volt ilyen kifizetés) csaknem 34,5 millió forintos ügyvédi díjat fizettek ki, illetőleg 35 millió forint körüli kiadással járhat a 700 millió forintos összeg után (tőke és késedelmi kamat) a felszámolót megillető 5%-os fizetési kötelezettség.

Az évek óta húzódó gödöllői szálloda-ügy kapcsán többen is felvetették az esetleges büntetőjogi felelősséget. Ennek megállapítására a most lezárult per nem terjedt, nem terjedhetett ki. Beszédes viszont a jogerős polgári peres ítélet azon megállapítása, miszerint:
„A G-Magistratus Zrt-nek és az egyszemélyi tulajdonosaként eljáró gödöllői önkormányzatnak több lehetősége is lett volna a szerződést megszüntető megállapodás ingyenességének elhárítására, azonban a G-Magistratus Zrt-t ért vagyoni hátrányt nem kompenzálták, és a szerződés megszüntetésének értékarányosságát a bérleti/hasznosítási jog visszterhes értékesítésének lehetőségével sem biztosították. Ehelyett az önkormányzat bérbeadóként és egyúttal a G-Magistratus Zrt. egyedüli tagjaként lényegében egyszemélyi döntés alapján a szerződést a befektetések megtérülése és a szabad pénzáramlás lehetőségének kivárása nélkül a jövőre nézve megszüntette, amellyel a G-Magistratus Zrt-nél keletkezett hitelezői követelések fedezetét is elvonta.”

Ha ehhez hozzávesszük a Kúria 2019-ben született végzésében olvasható alábbi részletet, több mint elgondolkodtató megállapításra juthatunk. De, ez már egy másik ügy lehet…

Kúria 2019-ben született végzésében olvasható részletet

Forrás: Gödöllői Hírek