Aradi vértanúnk gödöllői „kegyelete” – Így őrizzük a múltunkat a városunkban?

Mint az közismert, Török Ignác az aradi tizenhármak egyike, Gödöllő szülötte volt. Édesapja, Nemescsói Török Ignác, édesanyja Korher Franciska volt. Nemescsói Török Ignác kisnemesként uradalmi tisztviselői munkát vállalt, amely kellőképp jövedelmező, ugyanakkor a nemesi származás mellett elfogadható volt. Id. Török Ignác Grassalkovich II. Antal (1734-1794) uradalmában kezdte pályafutását kasznárként, majd számadó, végül pénztárnok lett. Ez a hivatali ranglétra azért is fontos, mert nagyban segített meghatározni a szabadságharc honvéd vezérőrnagyának tényleges szülőházát.

Az uradalom tisztjei ugyanis a betöltött feladatuknak megfelelő házat kaptak a hivatali szolgálatuk idejére. A házakban nemcsak lakóhely, hanem hivatali szoba is volt. A pozícióval együtt a ház is változott.

Mikor Török Ignác 1795. június 23-án megszületett, édesapja kasznárként (1793-1810) dolgozott az uradalomban, így a születés helye a kasznárház volt. A kasznárházat, ahogy a többi uradalmi épületet is, még Grassalkovich I. Antal építtette. Az ő idejében kelt épületjegyzék az építési költségeket is feltüntette, ebből lehet tudni, hogy egy igényesen kivitelezett épületről lehet szó. A kasznár háza ekkor a kastély közelében, a Sörház mellett állt. Dr. Berente István helytörténész leírása szerint: „A Sörházzal szemben fekvő épület, melynek homlokzata az Alsó-parkra néz, volt a gróf kasznárjának hivatala és lakása. Itt lakott Török Ignác kasznár korában (1793-1810) s itt született azonos nevű fia, a későbbi honvéd tábornok és aradi vértanú.”

A kasznárház valószínűleg a kettős tiszti lakként is emlegetett inspektori házzal a homlokzati részen egybeépített épület volt, de egy középső szárny a két épület területét kettéválasztotta. (Tulajdonképpen úgy lehet elképzelni, mintha két darab L alakú épületet egymáshoz toltak volna, és így egy, a tetején felső vonal nélküli E betűt adnak ki.) Az épület főhomlokzata, amely sajnos napjainkban eléggé jellegtelen, az Ady Endre sétányra néz, a hátsó részek pedig a Martinovics utcáig nyúlnak. Arra, hogy a szebb főhomlokzat miért nem a mostani utcafrontra, azaz a sétányra néz, az adhat magyarázatot, hogy akkoriban az épületek a kastély melletti belső udvar felé néztek, ahol a Sörház is volt. Az impozáns méretű Magtár, melyet a királyi korszakban bontottak el, a lakóházak közelében helyezkedett el.

Az alaprajz szerint, amely 1813-ból maradt meg, és Gödöllő mezővárosának legfontosabb, a nagybirtok tulajdonában levő épületeit ábrázolja, a kasznárház négyszobás volt, minden szobát cserépkályhával lehetett fűteni. Középen nagyméretű konyha volt. Istálló, kocsiszín szintén volt az épületben, az udvart pedig egy kis- és nagykapuval megtört kerítés határolta. 

Bár Török Ignác itt született, nem sokkal később a család, az édesapa kinevezése folytán, a nagyobb és kényelmesebb számtartói lakba költözött. Ez a ház volt az, amely később a két világháború között az erdészeti hivatalnak, és ezután, több más épülettel egybevonva, a városi tanácsnak adott otthont, de az 1980-as években lebontották.

Török Ignác a középiskolai tanulmányait még Gödöllőn kezdte (az első és második osztályt itt végezte), végül Pesten, majd Gyöngyösön fejezte be. A bécsi hadmérnöki akadémián végzett.

Sajnálatos módon sem a vértanú szülőháza, sem a kert nincs túl jó állapotban, sokáig szükséglakások voltak az épületben.

Az épület felújítására valószínűleg még az idén sor fog kerülni. Az úgynevezett rommentesítés után falkutatások következnek, és a szakemberek ez után tudják meghatározni, hogy pontosan milyen fajta munkálatokra van szükség.

Török Ignácnak két szobra is található Gödöllőn. Az elsőként felállított Csikász László-alkotást, a kis méretű mellszobrot 1935. október 6-án leplezték le, az akkori Hősök Ligeténél, az I. világháborús emlékművel szemben. A szobor később, 1949-ben átkerült a mai Török Ignác utca elejére. Végül a város lakói a kis méretű szobrot nem találták kellőképp méltónak Török Ignáchoz, ezért új szobrot kapott, amit 1995. október 6-án avattak fel. A szobor Tóth Zoltán alkotása.