//

Márciusban indul a modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztések támogatása pályázat

A VINOP-1.2.1-21 kódszámú pályázati kiírás az egyik elsőként megjelent támogatási lehetőség az új, 2021-2027 között megvalósuló Európai Uniós támogatásokból megvalósuló fejlesztési ciklusban.

A Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP) a 2014-2020 között végrehajtott Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) folytatásának tekinthető, stratégiai irányait a Magyarország Kormánya által 2019 őszén elfogadott, „A magyar mikro-, kis- és közepes vállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030” című dokumentum jelölte ki.

Pályázati kiírás tervezet a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatására irányul. Az elnyerhető támogatás 10 millió Ft és 629,3 millió Ft közötti összeg lehet. 

Pályázatok tervezett benyújtási határideje (I. etap) 2021. március 1-16. 

Nagyon fontos arra figyelni, hogy a támogatás formája visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás. Ez azt jelenti, hogy ha a nyertes pályázó nem teljesíti a projekt végén a megadott feltételeket, vissza kell fizetnie a támogatást, azaz egyfajta kamatmentes hitelként kapja meg. Természetesen a felhasználás feltételei ebben az esetben is meg vannak szabva. A teljes pályázati összeg harminc százalékát a projektet megvalósító cégnek kell finanszíroznia. A fennmaradó összeget nyertes pályázat esetén előlegként megkapja a projektgazda, azaz utólag kell elszámolnia vele.

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások nyújthatnak be pályázatot, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt. E mellett feltétel, hogy Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei pályázhatnak érdemben.

A pályázat keretében támogatható tevékenységek: kötelező feladat a technológiafejlesztés, ezen kívül választható, azaz nem kötelező az infrastrukturális és ingatlan beruházás, tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, képzési szolgáltatások igénybevétele, üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, valamint a projekt-előkészítés.

A fejlesztés megvalósulhat az országban Budapest területén kívül bárhol elhelyezkedő székhelyen, telephelyen, fióktelepen. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. 

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

A pályázatok tervezett benyújtási határideje több szakaszra van osztva: 2021. március 1-16., június 15-30., szeptember 30 – október 15. és 2022. február 1-15. között lehet a támogatási kérelmeket beadni.

Szerkesztőségünk mindenkinek eredményes pályázást kíván!