Közeledik a középiskolai felvételi ideje!

Még decemberben kellett jelentkezni a középiskolai központi írásbeli felvételi vizsgára, amelyre 2021. január 23-án délelőtt 10:00 órakor kerül sor az általunk előzetesen megjelölt intézményben. Írásunkból megtudhatják, milyen határidőkhöz kell igazodnunk a középfokú felvételi eljárás során.

Az Oktatási Hivatal a 2021/2022 tanévre nyilvánosságra hozta a felvételt hirdető középfokú intézmények tanulmányi területeit, felvételi tájékoztatóit és a központi írásbeli vizsgát szervező intézmények listáját. Az általános iskolák október végéig tájékoztatták a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat a középfokú felvételi eljárás rendjéről, a középiskolák pedig nyilvánosságra hozták a felvételi tájékoztatójukat a honlapjukon. Mind a 8, mind a 6 és a 4 osztályos középiskolai képzésre jelentkezők is az Oktatási Hivatal honlapján, a „KIFIR tanulmányi terület és felvételi tájékoztató keresőprogram” segítségével tekinthették meg a meghirdetett tanulmányi területeket és az intézmények felvételi tájékoztatóit 

Az írásbeli vizsga helyszíne az általunk előzetesen megjelölt intézmény. Figyeljünk oda az írásbeli felvételi vizsga időpontjára, mert a felvételi helyszíneként megjelölt intézmény legtöbb esetben nem küld külön értesítést! (A pótfelvételi időpontja 2021. január 28. 14.00, amennyiben a tanuló alapos indokkal nem tudja megírni a felvételit az eredeti időpontban.)

Ha gyermekünk legjobb tudása szerint megírta írásbeli felvételi vizsgáját, akkor nem tehetünk mást, mint hogy várunk. Várunk egészen 2021 február 8-ig, amikor is a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények – ahol gyermekünk a felvételit írta – értesítik a tanulókat az írásbeli eredményéről. Ennek módját és idejét sok esetben a felvételi megkezdése előtt megadják ott a helyszínen.

Februárban kerül sor a középfokú intézménybe, illetve az adott tanulmányi területekre való jelentkezésre. A jelentkezési lapot a KIFIR felületén regisztrációt követően lehet előállítani egy másik nagyon fontos dokumentummal, a tanulói adatlappal együtt. Az elektronikusan kitöltött lapokat ki kell nyomtatni, majd a jelentkezési lapot el kell juttatni a választott iskolába, a tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központba kell postázni 2021. február 19-ig. 

A középfokú felvételi eljárásban a felvételi lapok (adatlap és jelentkezési lapok) kitöltését főszabályként a jelentkező általános iskolája végzi. Ettől eltérő esetben egyéni jelentkezés benyújtására kerül sor. A felvételi lapok egyéni kitöltése kezdeményezhető: az egyéni jelentkezők jellemzően a hat- és a nyolcévfolyamos gimnáziumokba felvételizők. A nyolcadikosoknál tehát az általános iskola továbbítja a középfokú iskoláknak és a Hivatalnak a szükséges dokumentumokat, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezéshez a szülő közvetlenül küldi meg azokat (egyéni jelentkeztetés). 

Tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák az Oktatási Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben, tehát itt alakítjuk ki a megcélozni kívánt iskolák és tagozatok sorrendjét. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A felvételi eljárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület jelölhető meg, mindemellett a megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett iskolákat és azok sorrendjét nem ismerhetik meg

Jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik közvetlenül a középfokú iskolának jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a választott tanulmányi terület(ek) kódját. Ha ugyanazon iskolába több tanulmányi területre jelentkezik a tanuló, a tanulmányi területeket külön fel kell tüntetni. Az iskolák ekkor csak azt látják, hogy őhozzájuk milyen tanulmányterület(ek)re jelentkezik a diák, de azt nem, hogy mely más iskolá(k)ba adta be a jelentkezést, és az adott iskolá(ka)t hányadik helyen jelölte meg. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. Fontos, hogy a jelentkezési laphoz iskolánként és tanulmányterületenként egyéb dokumentumot is szükséges lehet csatolni (pl.: központi írásbeli értékelőlap másolata, általános iskola adott évfolyamainak adott féléves eredmény másolata, motivációs levél stb), ezekről az adott intézmény ad tájékoztatást. 

A szóbeli meghallgatásokra 2021. február 23. és március 12. között kerül sor, a pontos beosztásról külön értesítést küld az iskola. A középfokú iskola 2020 március 16-ig hozza nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét, a felvételi vizsga eredménye az interneten vagy az iskolákban lesz elérhető.

A tanulói adatlapot az eljárás során egyszer lehet módosítani (2021. március 22-23.) a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján. Ekkor a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből, melyet 2021. március 24-ig meg kell küldeni a Hivatalba. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák 2021. április 30-ig küldik meg a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

A középfokú felvételi eljárás teljes folyamatának jól áttekinthető, összefoglaló jellegű időrendi áttekintése a LINKre kattintva letölthető: 

Városunkban az alábbi középfokú oktatási intézményekben van lehetőség központi írásbeli felvételi vizsgát írni, és ezen középiskolákba lehet jelentkezni. A képzési lehetőségekről és a felvételi eljárásról az középiskolák honlapja nyújt bővebb információt:

Premontrei Iskolaközpont: LINK

Gödöllői Református Líceum Gimnázium: LINK

Gödöllői Török Ignác Gimnázium: LINK

A Váci SzC Madách Imre Technikum és Szakképző Iskolába (LINK) felvételi vizsga nincs, tanulmányi eredmények alapján állítják össze a felvett diákok sorrendjét, illetve egyes szakmákban felvételi elbeszélgetést tartanak.

Részletes információkat a középfokú felvételi eljárás rendjéről az Oktatási Hivatal oldalán találhat LINK

További információk, összefoglalók: LINK

ÉS MÁR NINCS IS MÁS DOLGUNK ITT AZ UTOLSÓ NAPOKBAN, MINT BIZTATNI GYERMEKEINKET:

HAJRÁ! MINDENT BELE! MEGLESZ AZ!