Miért válaszd a Premontrei Szent Norbert Gimnáziumot?

Tanulj tovább Gödöllő legjobb gimnáziumában!

Minden fiatal életében előjön 4, 6, avagy 8 év után az a dilemma, hogy hol folytassa tanulmányait, és legalább ennyire jelentős ez a kérdés a szülők számára is, hiszen ezek az évek azok, amelyek megszabják gyermekeik sorsát az elkövetkező évtizedekben! Gödöllő igen szerencsés helyzetben van a nívós gimnáziumok tekintetében, azonban a különböző közoktatási intézmények közül egyértelműen kiemelkedik a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, ahol jómagam is 8 éven keresztül koptattam a nagymúltú iskola padjait! Az elmúlt évtizedek tapasztalata azt mutatja, hogy hatalmas túljelentkezés van minden évben a gimnáziumba a felvételi során, azonban térjünk is rá, hogy miért is érdemes Gödöllő legjobb renoméjával rendelkező intézményébe jelentkezni!

A Premontrei Iskolaközpont a HVG középiskolai rangsora szerint 2020-ban 1. helyezést ért el a gödöllői gimnáziumok között, 3. helyen áll az egyházi középiskolák között, míg a Magyarországon működő több mint 600 gimnáziumi képzést folytató középiskolából idén a 26. legjobb volt, messze maga mögé utasítva a többi gödöllői társát.

„Minden növendékünkből őszintén vallásos, acélos jellemű, művelt munkás kötelességét teljesítő, testileg-lelkileg ép s egészséges, modern magyar ifjút akarunk nevelni, aki akarja és tudja elvégezni a reá váró nagy feladatot”- fogalmazott Stuhlmann Patrik a gimnázium első igazgatója, amely elvek azóta mit sem változtak.

Gödöllő legrégebb óta fennálló gimnáziuma a trianoni békét követően alakult meg Takács Menyhért vezetésével. Takács Menyhért jászóvári prépost-prelátus célja az volt, hogy a premontrei szerzetes tanárokat átköltöztesse a megcsonkított Magyarországra, hogy ott folytatódhasson az oktatás, amelyet akkor már száz éve végzett a rend, ugyanis II. József „haszontalan” rendeket megszüntető rendelete miatt fennmaradásukért erre kényszerültek. A premontreieken Klebelsberg Kuno segített, aki átadta Gödöllőn a Fácánost, és hozzá igen jelentős birtokokat, és 1923-ban megtörtént az alapkőletétel is, így csaknem évszázados múlt és tapasztalat áll az intézmény mögött. A rendet és az iskolát a II. világháború után feloszlatták, majd – negyvennégy év kihagyásával – 1992-ben indult újra Fényi Ottó atya vezetésével, már nem az eredeti épületben.

A gimnázium az elmúlt évszázadban olyan igazgatókat tudott maga mögött, mint Stuhlmann Patrik, Champier István, avagy Bárdy Péter, aki az újraindulás után fáradhatatlan és állhatatos munkája során emelte a gimnáziumot a legjobbak közé.

Az iskola diákjai évek óta érnek el kimagasló eredményeket a természettudományos és társadalomtudományi versenyeken is, így többek között számos dobogós hellyel büszkélkedhet a gimnázium a teljesség igénye nélkül az OKTV-n, a Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei Konferenciáján, a Savaria Történelem versenyen, Zrínyi Ilona Matematikaversenyen és Károly Iréneusz Fizikaversenyen is. A diákoknak lehetőségük van a gimnáziumban saját kutatási munkát is végeznie, valamint az intézmény biztosítja a differenciált, kis létszámú csoportokban történő felkészüléstcsaknem minden tantárgyból.  A művészetek és zene iránt érdeklődő diákoknak lehetősége van a gimnázium zeneiskolájában tanulni, néptánc és társastánc órákon részt venni, valamint képzőművészeti alkotásaikkal kiállításokon is szerepelni. 

A gimnázium nagyon nagy szerepet fordít a sportra, így külön Sportegyesülete is van. A külön épületben helyet kapott tornacsarnok a legjobb eszközökkel van felszerelve, amelynek bővülésére évről évre különös hangsúlyt fektet az iskola, így az elmúlt években létrehozott modern kondipark, a teqball pálya, és további csapatsportokra alkalmas pályáink lehetőséget biztosítanak a mindennapi edzésekre! A csoportokban folytatott testnevelés órákon kívül lehetőség van számtalan sportot űzni a tanítási időn kívül, így röplabda, labdarúgás, íjászat és kézilabda mellett akár az évtizedes hagyományokkal rendelkező „Tanár-kosáron” is összemérhetik erejüket a diákok azokkal, akik pár órával azelőtt még a katedra másik oldalán álltak. A tanulók rendszeresen vehetnek részt sportnapokon és sportrendezvényeken, mint a 24 h-s kosár, 12 h-s foci és a Premi-R-Liga.

Az iskola a kiváló tanulmányi és sport eredmények mellett azonban a közösségi élet terén is jeleskedik, így az itt töltött 8 év során csaknem minden hétre jutott valamilyen közösségi rendezvény, mint az iskolai és osztálytáborok, lelkigyakorlatok, kirándulások, bicikli túrák, témanapok, projektnapok, liturgikus alkalmak és különböző diákrendezvények. Az új diákok minden évben a gólyatáborban és gólyabálon csiszolódhatnak össze, hogy az itt töltött évek során olyan közösséget hozzanak létre, amely évtizedek múltán is számíthat a tagjai. Az itt végzett diákok mind gazdasági, szellemi és szakmai téren az ország kiválóságai lesznek, így a gimnázium további előmenetelükben is igen nagy segítséget tud nyújtani a diákoknak. 

A gimnázium egyszerre ötvözi a nyugati és hazai oktatási modellt, így egyszerre érezheti magát a diák egy nyugati típusú modern gimnáziumban a korszerűen felszerelt termek és diákközpontú oktatás miatt, valamint egy klebelsbergi minőségű oktatást nyújtó szigorú követelményrendszerrel rendelkező intézmény falai között. Összességében a Premontrei Iskolaközpontba érkezők felkészülnek arra az életre, ami várni fogja őket az érettségi után, megtanulhatnak kritikusan gondolkodni, erős tudást sajátíthatnak el, összetartó közösségben tölthetik napjaikat kiváló tanárok mellett, de ami ennél is jelentősebb: olyan keresztény értékrendet tehetnek magukévá, amely egész életük során el fogja kísérni őket!

Wisznovszky Tamás

Miért válaszd a Licit?!
Miért válaszd a Török Ignác Gimnáziumot?