/

Küzdelem a szegénység ellen

1987. október 17., Párizs. A Trocadéro épülete előtt elhelyezett emlékkő leleplezésére tömegek gyűltek össze.

Az emlékkő Joseph Wresinski katolikus pap gondolatát őrzik: „Valahányszor arra ítélnek férfiakat és nőket, hogy súlyos szegénységben éljenek, emberi jogok sérülnek. Magasztos kötelességünk, hogy erőink egyesítésével biztosítsuk a jogok érvényesülését.”

Az ünnepélyes szertartás végén Wresinski atya, az ATD (aide á toute détresse: segítség mindenfajta nyomorúság ellen)-Negyedik Világ Mozgalom alapítója így folytatta: „Ma este mi – állampolgárok, miniszterek, képviselők, tisztviselők és mindenki más – szövetséget kötöttünk a munkanélküliekkel, az írástudatlanokkal, a nyomorban élőkkel, a hajléktalanokkal. Ez a szövetség nem egy éjszakára szól, hanem az egész jövőre.”

Joseph Wreniski francia katolikus pap mélyszegénységben élő családban élt. Papi hivatásának középpontjában a szegényekkel való törődés állt, hiszen születésétől kezdve megtapasztalta annak minden nyomorát, így számára természetes volt, hogy a nélkülözők szolgálatának szentelje életét. Hite szerint az egyház maga a szegénység, megvetettség, kirekesztés, ő a világ fekete báránya, számkivetettje. Ezért a mindenki által leginkább megvetett és leginkább kirekesztett nép mellé kell állnia.

„Amikor az egyház és a keresztény ember rá akar találni a saját arcára, nem tehet mást, mint hogy elindul a szegény ember felé. A szegények iránti szeretet teszi az egyházat katolikussá, vagyis egyetemessé.”

Az ENSZ közgyűlése 1992 decemberében a szegénység elleni küzdelem világnapjává nyilvánította október 17. napját. A közgyűlés felhívta a tagállamok figyelmét arra, hogy szenteljék ezt a napot a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos konkrét tevékenységek bemutatásának. Az ENSZ közgyűlése a kormányközi és civil szervezetek figyelmét arra irányította, hogy nyújtsanak segítséget a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenységek megszervezéséhez a nemzeti kormányoknak.

„A szegények nem függeléket jelentenek, hanem teológiai kiindulási pontot” az egyház megújulásához – ezt hangsúlyozta a II. vatikáni zsinat, és ezt emeli ki Ferenc pápa is, amikor azt mondja, egy „szegény és szegényekért élő egyházat” szeretne.

Az új típusú koronavírus gazdasági hatása nyomán 2021-ig hozzávetőleg 150 millió ember süllyedhet rendkívüli szegénységbe. A Világbank kétévente jelentést készít a szegénységről és a közös jólétről, és a 2020-as jelentés címe a „Szerencse megfordítása”. A jelentés arra hívta fel a figyelmet, hogy több mint 20 év után 2020-ban várhatóan nőne a globális szélsőséges szegénység mértéke. A jelentés szerint idén 88 millió vagy 115 millió ember süllyedhet a szélsőséges szegénységbe, a koronavírus-járvány okozta recesszió mélységétől függően ez a szám 2021-ig 150 millióra is emelkedhet. A jelentés azokat tartja szegénynek, akik napi 1,9 dollárból megélnek, és arról szól, hogy 2020-ban a világ lakosságnak 9,1 százalékát vagy 9,4 százalékát fogja érinteni a válság. A bank jelentése hozzászól, hogy mielőtt kitört a világjárvány, arra számítottak, hogy idén 7,9 százalékra fog csökkenni a globális szegénységi ráta.