Tények, amiért nem lehet sikertörténet a szállodaper – Egyelőre 723.000.000 – 0 arányú vesztésre áll az önkormányzat

Egyszer volt, hol nem volt, valamit kezdenie kellett a gödöllői önkormányzatnak a Dózsa György út 2. szám alatt található, egykoron a járási hivatalnak, 20-as Népboltnak, a munkaügyi kirendeltségnek is helyet biztosító szecessziós stílusú, 2006 elején műemléki védelem alá helyezett épülettel. A borzalmas, már-már baleset- és életveszélyes állapotok felszámolását célzó megújulást egy hotel kialakításában látta a városvezetés 2004-ben. Akkor még kevesen gondolták, hogy bő másfél évtizeddel később a megújult ingatlannal kapcsolatosan egy botrányos, a gödöllői önkormányzatot is fizetési kötelezettséggel terhelő persorozat miatt lesz hangos a helyi közélet.

A Kezdetektől Komlós János elítélésig

Történt, hogy 2005 nyarán a Komlós János irányítása alatt működő Öresund Holding Kft. megállapodásra jutott a gödöllői önkormányzat vezetésével az 1911-ben emelt épület felújításáról és hasznosításáról. Saját forrás hiányában az önkormányzatnak szüksége volt egy magánvállalkozásra, aki hitelfelvétellel biztosítani tudja a rekonstrukció kivitelezési költségeinek fedezetét, illetve arra is vállalkozik, hogy egy gazdasági társaság létrehozásával útjára indítja a szálloda-bizniszt. Eleinte olyannyira jó volt az összhang Gémesi György polgármester és Komlós János között, hogy a 2008. február 14-én lezajlott megnyitón mindketten örömüket fejezték ki, és pozitívan tekintettek a jövőbe. Annak ellenére tették ezt, hogy a vészjóslók részben a funkciót tartották halott elképzelésnek, részben pedig vitatták Gémesi azon kijelentését, hogy az ügylet „a városnak nem kerül egy fillérjébe sem”.

A szálloda üzemeletetésére az Öresund által életre hívta a G-Magistratus Zrt-t, amelynek 2009 februárjától egyedüli részvényese a gödöllői önkormányzat lett, méghozzá, csaknem 1,6 milliárd forinttal. A cég az első években tetemes, több tízmilliós nagyságrendű veszteséget termelt. Ezt nem sokáig nézte jó szemmel a képviselőtestület, amely 2011-ben elvetette a G-Magistratus Zrt. mérlegbeszámolóját, és elfogadta Komlós János vezérigazgató lemondását. A grémium tagjai arról is döntöttek, hogy a tulajdonos önkormányzat érdekével ellentétes helyzet helyreállítása érdekében, az önkormányzat érvényesítse polgári jogi igényeit az Öresund Holding Vagyonkezelő Kft-vel, illetőleg – amennyiben szükséges – a G-Magistratus Zrt. vezető tisztségviselőjével, korábbi könyvvizsgálójával, vagy más, felelőssé tehető személlyel szemben.

Hosszú évek teltek el, míg jogerős ítélet született az ügyben. A perben nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelésért tavaly szeptemberben jogerősen elítélt Komlós Jánosnak, illetőleg volt cégének, a felszámolás alatt álló Öresund Kft-nek 436 millió forintos kártérítési kötelezettsége keletkezett az önkormányzat részére. Ebből az összegből azonban – ezt Gémesi György és Bárdy Péter alpolgármester sem tagadta – egyelőre (több mint egy év alatt) egy fillért sem sikerült behajtani.

Vagyis: a persorozat utáni önkormányzat bevételi oldala most 0 forint, és sajnos nagy az esélye, hogy az is marad.

Egy másik per, amiben az önkormányzat nem tudta igazolni a vállalkozó hibás teljesítését, és más is kiderült

A rekonstrukciós munkálatok vége felé Gémesi György úgy döntött, hogy – mint mondta, a közvagyon védelme érdekében – az egyik kivitelező, a Műemlék Ház Zrt. hibásnak vélt teljesítése miatt él a jóteljesítési garancia visszatartásának lehetőségével, azaz: nem fizet. Az át nem utalt összeg valamivel több, mint 75 millió forintra (10.645.306 forint és 249.508 euró, ami a 2008. év februári árfolyam alapján 64,8 millió forint) rúgott. 

A Műemlék Ház Zrt. vezetése nem találta jogosnak a polgármesteri döntést, ezért polgári pert indított. A Kúriát is megjárt per több évig húzódott, és minden ítélet a vállalkozó igazát támasztotta alá. A perekben az önkormányzat nem tudta igazolni, alátámasztani a hibás vagy hiányos teljesítést, így várható volt, hogy előbb-utóbb elbukja a pert.

Gémesi György döntése alapján visszatartott összeg behajtása érdekében kezdeményezett jogi eljárás során a felperes cég különös dologgal találta magát szemben. Kiderült, hogy a gödöllői képviselőtestület 9 lokálpatrióta klubos tagja új, a szállodát most is működtető hotelcég alapítását fogadta el 2015 decemberében.

A polgári per során erről a – kvázi, vagyonátmentő – döntésről így vélekedett a Fővárosi Ítélőtábla tanácsa: „Az önkormányzat tulajdonosi pozíciója a gazdasági társaságokban meglapozta a szerződő alperesek (önkormányzat, G-Magistratus Zrt. és Erzsébet Királyné Szálloda Kft.) rosszhiszeműségét. Az ügyben vélelmezett tény volt, hogy a megtámadott szerződések megkötésével az alperesek szándéka a hitelezők kijátszására irányult.”

Miután a bíróságok rendre kimondták, hogy a felperes cég követelése meglapozott, csupán az volt a kérdés, hogy az önkormányzat által végrehajtott vagyonelvonás miatt – használati, hasznosítási jogcímen – mekkora összeget kell visszafizetni a város költségvetéséből a felszámolás alatt álló G-Magistratus Zrt. számlájára. Szakértői vélemények alapján ezt az összeget – 2021. április 7-én kimondott jogerős ítéletében – 675 millió forintban állapította meg a bíróság, azzal, hogy az összeg után 2016. január 6-ától a jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi kamat is jár. Ennek mértéke a november 29-i döntéskor 36 millió forint volt, így az önkormányzatnak 711 millió forintot kellett átutalni a G-Magistratus Zrt. számlájára. Ezen kívül 12 millió forint perköltség illette meg a pernyertes vállalkozást.

Vagyis: november utolsó előtti napján 723 millió forinttalrövidült meg a gödöllői költségvetés!

A mundér becsületét védők tettek olyan kijelentést, hogy nincs itt semmi látnivaló, hiszen az önkormányzat az egyik zsebéből a másikba teszi át a pénzt, ám ez nem fedi a valóságot. Ugyanis, a 711 millió forint felszámolási vagyonná vált, ami felett kizárólag a felszámoló rendelkezik. Az a felszámoló, aki ebből az összegből kielégíti a hitelezői igényeket – közte a pernyertes vállalkozásét is –, majd zárómérleget készít, amit jóváhagyat a bírósággal. Amennyiben marad pénz, az visszakerül az önkormányzat számlájára.

A „zsebes” hasonlat annyiban akár helytálló is lehet, hogy a nyitott zsebből (gödöllői közkassza) egy olyan zsebbe kerül a helyi adófizetők pénze, amit az összeg megérkezése után azonnal zárolnak.

Nagyságrendi különbség mutatkozik a felperesi követelés és az önkormányzat számítása között 

Gémesi György az előterjesztésben úgy fogalmazott, hogy a G-Magistratus Zrt. az önkormányzattól megkapott összegből 157 millió forintot kifizet a kivitelezést végző vállalkozónak (jóteljesítési garancia visszatartott összege és kamatai).

Ezzel szemben a perben nyertes Műemlék Ház Zrt. követelése, a 2021. augusztus 30-i kimutatáson alapuló számításaik szerint 211.418.496 forintra rúg (25.597.898 forint és 505.373 euró). Ennek mértéke augusztus 30-a óta folyamatosan – a tényleges elszámolás lezárásáig – növekszik, egyrészt az időközi, nagymértékű késedelmi kamatokkal (jegybanki alapkamat/euró alapkamat + 8%), másrészt a forint/euró árfolyam emelkedése miatt.

Túlmenően, a gödöllői közkasszát az üggyel összefüggésben az alábbi kiadások is terhelik:

  • A perköltségek együttes összege (első- és másodfokú eljárás) nagyságrendileg 11.968.600 millió forint.
  • Adóhatóság felé tartozás és könyvvizsgálói díj 9 millió forint.
  • A végrehajtási költség mintegy 5 millió forintra tehető.
  • A felszámoló díja a jogszabály szerint legalább 14,2 millió forint (2%-kal számolva), de elérheti a 35,5 millió forintot (5%-kal számolva).
  • Az alperes jogi képviselőjének díja 2011 és 2017 között 34,3 millió forint.

Ha a tételeket összeadjuk, kiderül, hogy évek múltával akár 285,9 millió forintba is kerülhet a gödöllői adófizetőknek az állítólagos, a per során nem bizonyított „hibás teljesítés” miatt a polgármester által megtagadott kifizetés.

Vagyis: a 75 millió forintos alapköveteléshez képest, több mint 210 millió forinttal többe.

Levelet írt a pernyertes vállalkozás vezetője

Néhány nappal a november 29-i testületi ülés előtt a pernyertes vállalkozás vezetője helyreigazítási kérelmet juttatott el a települést irányító grémium tagjaihoz. Ebben ítéletekkel, konkrét számadatokkal bizonyította állításait, és arra kérte a polgármestert, hogy az általa jegyzett előterjesztésben megfogalmazott valótlan állításokat ismerje el, ismertesse a levélben foglalt valós tényeket, igazítsa helyre a valótlan állításokat, valamint a testületi ülés nyilvánossága előtt kérjen elnézést a pernyertes cég jó hírnevének megsértése miatt. Erre utaló mondat nem hagyta el Gémesi György száját.

Foglalási bejegyzés alá került az épülő városháza is

Levelében a cégvezető további megdöbbentő részletekkel is szolgált. Például azzal, hogy milyen önkormányzati tulajdonú ingatlanok és üzletrészek lefoglalását érinti a végrehajtási eljárás.

Bárdy Péter utalt Komlós János és a perben nyertes felperes cég vezetőjének korábbi üzleti érdekközösségére és kapcsolatára, majd kijelentette, hogy a 675 millió forintot és annak kamatait november 29-én átutalják a G-Magistratus Zrt-nek, ezáltal önkéntes teljesítés lesz, így ebben az esetben végrehajtási eljárás (foglalás) jogszerűen ugyan indítható, ám az abban foglaltak kikényszerítésére nincs lehetőség.

Befékezték a kosárlabdacsarnok megvalósítását

Nagy valószínűséggel a helyi sportbarátok nem örülnek a hírnek, de tudni kell, hogy a kényszertranzakciónak a kosárlabda-munkacsarnok építésére előirányzott összeg közel egésze látja a kárát. Ráadásul a kifizetett 723 millió forint átmeneti hiánya a település jövő évi költségvetésének forrásoldalát is kedvezőtlenül érinti, mert – ahogy a klasszikus idézet szól – a költségvetésből elvont pénzből nem lehet füvet nyírni és utakat építeni.

723 millió kontra 0 forint

A hosszas vita – aminek során Bárdy Péter alpolgármester sikertörténetnek titulálta a perek folyamatát, és az önkormányzat 200 millió forintos nyerő pozícióját vizionálta – szavazással zárult. Török Sándor (Szövetség Gödöllőért) jelezte, hogy támogatják az előterjesztés egészét, ám a szálloda-perrel összefüggő polgármesteri indoklást nem tudják elfogadni. A gödöllői képviselőtestület tagjai végül ellenvetés nélkül biztosítottak zöld utat a költségvetési rendelet módosításába beágyazott, kamatokkal együtt 711 millió forintos fizetési kötelezettség teljesítésének, valamint a 12 millió forintos perköltség megfizetésének. Bárdy Péternek és a támogató voksa reményében alpolgármesterré választott Bajkó Norberttel kiegészült lokálpatrióta klubos képviselőknek jogukban áll azt (el)hinni, hogy a 436 millió forintos követelésből levont kiadások 200 millió forint körüli pluszt jelentenek majd a városnak, de ez egyelőre csupán vágyvezérelt hipotézis. A tény ugyanis az, hogy a Gémesi György vezette gödöllői önkormányzat jelenleg 723.000.000 – 0 arányú vesztésre áll a botrányossá dagadt szálloda-perben.

IGF