Önkényes politikai célok helyett, kerüljön végre Gödöllő a fókuszba! Jó irányba Gödöllőt!

Június 9-én fontos állomáshoz érkezik Gödöllő, amikor új fejlődési irányt jelölhet ki közel 25.000 választópolgár a városban. Az egyesület négy évvel ezelőtti megalakulásakor egy olyan ösvényre lépett, amely új - modernkori - kihívások mentén, a városban lévő lehetőségek és képességek feltárását, valamint egy szebb jövő építését irányozza elő.

Egyesületünk a pelikán madár jelképét használja már a kezdetektől, amely szimbólum az újkori demokrácia elején a városnak még fontos volt. Nem véletlen tehát az egybeesés, hiszen már a 2020-ban történt megalakulásunk idején is alapszabályunk egyik lényegének tekintettük, hogy társadalmunkban az önkormányzatiság célrendszere mentén, az emberek egymás iránti felelőssége és erkölcsi elvei a helyi közösségek minden tevékenységében kellő mértékben érvényesüljenek. Elsődleges célunk, hogy Gödöllőt vissza kell állítani abba a mederbe, ahol az önkormányzat és az intézmény áll a lakosság és a helyi vállalkozások szolgálatában, nem pedig fordítva. Ahol a gödöllőiek véleménye és a város feladatai fontosabbak minden politikai akaratnál. Úgy látjuk, hogy sajnos a közösségért, a másikért történő tenni akarás fogalma jó néhány éve elkopott Gödöllőn. A pelikán, amely a sajátjaiért, a helyi lakosságért és vállalkozókért vállal szolgálatot, mára elveszett és elrepült a városból.

A kiterjesztett szárnyú pelikán saját vérével táplálja a fiókáit, amely számunkra az önfeláldozást és kizárólag az övéiért vállalt szolgálatot jeleníti meg. A pelikán egy kedves szimbólum, amely jól kifejezi egyesületünk hitvallását is: az áldozatkészséget, a szolidaritást és egymás szolgálatát! Mondhatjuk, hogy semmi sem történik véletlenül, mivel beszédes motívum a pelikán szó eredeti jelentése is, amely nem más, mint a „fejszével vág”. Közösségünk éppen „fejsze” kíván lenni, amely elvágja az elmúlt évek történéseit a következő évtizedektől, változtatni, megújítani és alkotni szeretne. A pelikánok telepekben fészkelnek és tavasszal kezdenek szaporodni. Közösségben vannak, ahogy mi gödöllőiek is egy kisvárosban élünk, hasonlóképpen segítségére lehetünk a másiknak, mert együtt, könnyebben védelmezzük mindazt, ami fontos. Egy jobb és Gödöllő lakosságát előtérbe helyező városvezetésben bízunk, amely számára erős a helyi identitás, a közösségi szellem iránti vágy, az évszázados értékekre pedig vigyáz. A pelikán vére és verejtéke gyakorlatilag ma az a munka, amivel szebbé és élhetőbbé tehetjük a várost, egyúttal a közösségeket nem csupán szavakkal támogathatjuk.

A fenti gondolatok mentén eszünkbe juthat az a valódi lokálpatriotizmus is, amely minden gödöllőit képes megszólítani, a helyi közösségeket segíteni, a hagyományainkat és értékeinket védeni. Felejtsük el, hogy csak örökösen a széllel szemben kell harcolni! Jó irányba Gödöllőt! Engedjük, hogy a szél erejével a pelikán visszatérjen a városba és vérével táplálja az itt élő lakosságot!

GDL – Pelikán
az egyesület elnöksége