„Ez az Isten háza s kapuja a mennynek” (Ter 28,17)

Gödöllőn 100 éve élnek premontreiek. A trianoni békediktátum után 1924 és 1940 között sok nagyszerű létesítmény épült: iskola, konviktus és rendház (jelenleg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem főépülete), gyönyörű parkok, különböző gazdasági épületek, azonban az erőfeszítések ellenére a második világháború és később a szerzetesrendek feloszlatása miatt a templom építése soha nem kezdődött el.

Az 1990-es rendszerváltás után a gödöllői premontreiek családi házas környezethez igazított kápolnájukat 1993-ra építették fel, és használják a mai napig. Nagy vállalkozása volt ez akkor, remélve, hogy egyszer majd mód nyílik egy premontrei hagyományok alapján álló nagyobb templom építésére is. A Fácán sori kápolna már néhány év elteltével szűkösnek bizonyult, mind az időközben megalakult plébánia, mind pedig az újraindult gimnázium létszáma tekintetében.

A 900 éves rendalapítási évforduló (2021-re készülve) jó alkalmat adott arra, hogy a magyar premontreiek egyházi és oktatási épületeik, valamint közterületeik fejlesztésére támogatást kérjenek. Megértve igényünket és tevékenységünket, az állam segítséget nyújtott. Azt látjuk, hogy a támogatásokkal olyan kapuk nyíltak meg rendünk előtt, olyan lehetőségek, melyek jó, ha százévente adódnak. E gondolatok jegyében mertünk nagyot álmodni, és belevágni nagy építkezésekbe.

A tervezett templom és épületegyüttes délnyugat felől

2018 augusztusában a gödöllői premontrei szerzetesközösség apátsági rangra emelkedett. Hosszas előkészületek után 2021-től megvalósulni látszik az, ami közel 100 éve közismert történelmi okokból kifolyólag álom maradt csupán: apátsági templom épül. A születendő templom egyszerre van a városban, lakóövezet mellett, erdőben, iskola és óvoda mellett. Reméljük, hogy felépülve sok-sok közösség és egy rendezett, ligetes térség békés központjává válik. A templom alapkőletételének okirata szépen összefoglalja a rend 20. századi magyarországi múltját, 21. századi gödöllői jelenét és a jövőbe vetett keresztény reményét:

A négy évtizedes kommunista üldöztetés után 1989-ben újraindult Gödöllői Premontrei Perjelség (a gödöllői és zsámbéki premontrei atyák és testvérek), mint a „jászóvári premontrei kanonokok magyarországi tagozatának” jogutódja 2018-ban Isten kegyelméből apátsági rangra emelkedett Gödöllői Premontrei Apátság néven. A rend tagjai, miután rendházról, plébániatemplomról és a gimnáziumi oktatás feltételeiről gondoskodtak, valamint diákokat befogadó kollégiumot is létrehoztak, a rendalapítás 900 esztendős jubileumának előkészületi éveiben, a tiszteletreméltó elődök buzgóságát szem előtt tartva, új prépostsági „Isten-szent-hajlékát” terveztek Isten dicsőségére, az Anyaszentegyház javára és Szent Ágoston Atyánk tiszteletére, mely templom hét alapkövét az Úr 2022. esztendejének január hó 24. napján, pálforduló készületnapján, ünnepi szertartás elvégzésével megáldottak.

Legyen ez az épület a mindeneket teremtő és megtartó Isten műve, a Gödöllői Premontrei Apátság lelki centruma, a támogató Magyarország Kormányának ékessége és környezetének szépsége, a Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Szent István király, Magyarország fővédőszentje és a Premontrei Mindenszentek közbenjárására!

Az örök Atyától örök béke legyen e háznak,
az időtlen Igétől időtlen béke legyen e háznak,
a kegyes Vigasztaló adjon békét e háznak!

Balogh P. Piusz O. Praem. apát