A valódi aranyember – Sina György és fia, Simon élete –

Mára már nagyon kevesek emlékezetében él a 19. század egyik leggazdagabb és legjelentősebb családjának képe, annak ellenére, hogy a család oroszlánrészt vállalt a Lánchíd és a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttében is. Érdekes módon, még ha a nevüket nem is ismerik sokan, figurájuk mégis része a magyar közgondolkodásnak, hiszen a korabeli közgondolkodás úgy vélekedett, hogy Jókai Mór Sina Györgyről mintázta az Aranyemberben feltűnő Tímár Mihályt.

Sina György származását tekintve görög volt, és édesapja még az Oszmán Birodalomból menekült el jelentős vagyonnal. Az édesapja által alapított családi cég rendelkezett kapcsolatokkal a Habsburg Birodalmon kívül keleten, Franciaországban és Olaszországban is, és jelentősen hozzájárult a magyar kereskedelem és ipar fejlődéséhez is. Mindezért Sina 1818-ban nemesi címet is kapott I. Ferenctől, majd később a bárói címet is sikerült megszereznie. Sina hatalmas területen gazdálkodott Magyarországon, és vagyona vetekedett a legtöbb magyar főnemesével is. A napóleoni háborúk még inkább megemelték a család vagyonát, így az 1815-re már a Rothschildokéhoz közelített.

Sina György

Sina György aktív szerepet vállalt Magyarország modernizációjában a reformkor során, így Széchenyi István mellett nagyon sokat fektetett a Dunai Gőzhajózási Társaságba. Ennél is jelentősebb volt az a pénzösszeg, amelyet a Lánchíd építésére és üzemeltetésére létrehozott részvénytársaságba tett, és a közhiedelemmel ellentétben ebben az esetben nem Széchenyi vállalta a legnagyobb anyagi terhet, hiszen ő csak a részvények három százalékát vásárolta meg, míg Sina többségi részvényes lett. A költségek még jobban szemléltethetjük azzal, hogy az ebben az időben épült Nemzeti Múzeumnál 13-szor annyiba került a Lánchíd megépítése. A gazdag nagypolgár a 19. század egy olyan személye volt, aki amellett, hogy szem előtt tartotta saját családjának gyarapodását, folyamatosan segítette a Magyar Királyság fejlődését, és a korszak egyik legjelentősebb mecénásaként jelent meg.

A Grassalkovich Borház és Pince jó pár éve eladósorba jutott. A szebb napokat is látott műemlék ugyanakkor nagy népszerűségnek örvend. Miközben várja következő tulajdonosát, a város prominens személyei előszeretettel mutogatják a Kulturális Örökség Napjai alkalmából az érdeklődőknek. A jobb sorsra ítélt épületben hatalmas kulturális és egyéb potenciál rejlik. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Szövetségben a gödöllőiekért Egyesület által szervezett nyár eleji dupla „szuperhétvége”, amely programokra – az eseményen résztvevők száma alapján – szükség és ezek szerint igény is van. A város sajnos itt sem segít, szavakban elhangzik, hogy milyen erőfeszítéseket tesz az érték- és örökségvédelem mentén, de széttárt karokkal nézi a fejleményeket, és egy üzemen kívüli műemléképületre milliós értékben sarcot vet ki építményadó formájában.

A családnak a kor normájához híven volt palotája Bécsben is a vidéki kastélyok mellett, mindezek ellenére a család mégis Gödöllőn telepedett le. A Grassalkovich család éppen ebben az időben halt ki férfiágon, így Sina György a leányági örököstől a gödöllői birtokokat 1850 év végén vásárolta meg a Grassalkovich-kastéllyal egyetemben, aki hamarosan nyereségessé tette az uradalom gazdaságát. György halála után fia, Sina Simon 1856-ban megörökölte a birtokot, aki folytatta apja gazdálkodását. Az utód mindent a helyi munkásokkal készíttetett és támogatta a helyi iparosokat, sőt a báró alkalmazottai kapták a legjobb fizetést az országban, de még a nyereségben is érdekeltté tette őket. Ezen kívül számos adománnyal is támogatta a városban élőket.

A kastély kiemelt részeként funkcionált a Grassalkovich Borház és Pince is, hiszen először az itt feldolgozott szőlőből készült bor eladásából fedezték a kastély kiadásait, majd később Sina Simon a présházban konyakgyárat létesített. A báró 1857 nyarán egész családjával Gödöllőn tartózkodott, aki kastélyában, főúrként akarta fogadni a Magyarországra látogató Ferenc József uralkodót. A tiszteletére a kastély bútorzatát és a királydombi pavilont (Filagória) is felújíttatta, de a találkozás végül elmaradt, mert az uralkodó csak szeptember elején érkezett Gödöllőre.

Gödöllő minden lakója tisztelte és szerette a báró családját, Sina György és fia pedig méltó utóda lett az egykori Grassalkovich I. Antalnak, aki ugyancsak nagyon szívén viselte az ország sorsát.

Wisznovszky Tamás