Lezajlott az I. Grassalkovich Országos Történelemverseny döntője Gödöllőn

A Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület szervezésében megrendezésre kerülő versenyen több, mint 120 csapatban csaknem 400 diák mérettette meg magát szerte a Kárpát-medencéből. Külön öröm, hogy versenyünk nem pusztán az anyaországban volt népszerű, így több csapat is jelentkezett a Felvidékről, a Délvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról is. Valószínűleg Grassalkovich Antal is elégedett lenne mindezzel, hiszen családja gyökerei a Délvidéken voltak, azonban ő már a Felvidéken nőtt fel, de ő mégis, végig magyarként szolgálta hazáját.

A döntő első napján városismereti túrán vettek részt a diákok és felkészítő tanáraik, ahol a város legfontosabb nevezetességeit látogattuk meg közösen. Túránk során megismerkedtek a diákok a Premontrei Rend és a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, a Grassalkovichok és a város történetével. A túrát követően a Grassalkovich Borházban oldottak meg egy feladatlapot a túrán elhangzottak és a korábbi szakirodalom alapján. 

A második nap a Gödöllői Királyi Kastélyban valósult meg, ahol a csapatok három téren mérték össze tudásukat. Először egy esettanulmányt kellett prezentálniuk, amelyben bemutatták, hogy I. Grassalkovich Antal hogyan szervezetett volna meg egy bált a maga korában. A második feladat során megtekintettük minden csapat videóját, amelyben bemutatták, hogy miért tekinthetnek napjaink fiataljai is példaképként Grassalkovich I. Antalra. A harmadik feladat során egy színdarabot adtak elő, amelyben I. Antal életének egy jelenetét kellett feldolgozniuk.

A feladatok munkáját szakértő zsűri értékelte, akiknek ezúton is köszönjük, hogy elfogadták felkérésünket. A zsűri tagjai Szlávik Jánosné Zsóka, a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesületének elnöke, Kerényi B. Eszter, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója, Dr. Papházi János történész, főmuzeológus és Wisznovszky Adrián tárlatvezető, a Corvinus Egyetem hallgatója voltak.

A verseny megálmodása során hasonló célokat tűztem ki, amelyet oktatói tevékenységem során is fontosnak tartok: tanítás – nevelés – szórakoztatás. Egyik sem képzelhető el sikeresen a másik nélkül egy oktató és egy verseny esetében sem. A pallérozott elme alapfeltétele mindig, hogy az ember a társadalom hasznos tagjává legyen, és egyben saját boldogulását is elősegítse. A tudás azonban mit sem ér, amennyiben nem adunk át értékeket a diákoknak, amelyek támaszként szolgálnak, amennyiben nehézzé válik az út előttük, hiszen önmagában a tudás nem garancia annak a helyes felhasználására is. A tudás és az értékek átadása azonban nem lehet sikeres, ha a diákok nem érdekeltek a tudás elsajátításában és nem lelik kedvüket abban.

Antal kiváló példaként is szolgálhat a diákoknak, hiszen egy szegény köznemesi család sarjából vált az ország egyik legbefolyásosabb és leggazdagabb főurává, de mégsem felejtette el soha gyökereit, és rendkívüli érzékenységet tanúsított az alkalmazottai és jobbágyai iránt is a mélyen vallásos főúr. I. Antal úgy tudta felküzdeni magát az ország legbefolyásosabb emberei közé, hogy apja még alig rendelkezett vagyonnal, sőt mivel részt vett a Thököly-felkelésben hátrányból is indult. Antal azonban rendkívül szorgalmas és intelligens volt, és úgy szolgálta saját felemelkedését, hogy mellette az ország sorsának javulását is elősegítette. A korszak, amelyben élt, napjainkhoz hasonlóan nem volt veszélytelen, mert éppen egy új világrend volt kialakulóban. Ekkor ért véget a török hódoltság, amelyet a Habsburgok uralma váltott fel, meghalt a Napkirály, XIV. Lajos, a láthatáron már felsejlett egy erős Poroszország képe, még ha a világ vezető hatalma továbbra is Nagy-Britannia volt. 

A verseny mottója névadónktól származik, amely egyértelműen megmutatja elvárásainkat is a diákok felé: Tehetség – Erkölcs – Siker. Napjainkban talán mindennél fontosabbak ezek az elvárások, amelyeket Antal támasztott saját magával és a körülötte lévő emberekkel szemben. Mottója rávilágít arra, hogy a valódi sikerhez egyszerre szükséges a becsület és a pallérozott elme.

A versenyt megtisztelte jelenlétével Hankó Balázs felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért, felnőttképzésért felelős államtitkár (Kulturális és Innovációs Minisztérium) és Nagy-Vargha Zsófia (Kulturális és Innovációs Minisztérium) fiatalokért felelős helyettes államtitkár is.

Köszönjük a verseny támogatóinak az egyesületnek nyújtott segítséget, így a Gödöllői Királyi Kastélynak, a Grassalkovich Üzleti Klubnak, a Gödöllői Városi Múzeumnak, a Mathias Corvinus Collegiumnak, a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesületének és a Gödöllői Városvédő Egyesületnek!

A verseny szervezésében, a feladatlapok összeállításában és javításában Bücs Veronika, Wisznovszky Adrián és Wisznovszky Ildikó nyújtottak hatalmas segítséget, akiknek ezúton is köszönjük a fáradozásaikat!

Wisznovszky Tamás
főszervező