A Premontrei Gimnázium története a második világháború idején

Aki Gödöllőn és környékén él, minden bizonnyal ismeri az egyetem épületét. Akik már egy ideje itt élnek, valószínűleg azt is tudják, hogy az intézmény többször is nevet változtatott: Gödöllői Agrártudományi Egyetemből előbb Szent István Egyetem, majd Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem lett. De az talán nem mindenki számára ismert, hogy mielőtt az egyetem birtokba vette volna az épületet, egy másik oktatási intézmény működött a falai között: a Jászóvári Premontrei Kanonokrend Gödöllői Szent Norbert Gimnáziuma.

A premontreiek az első világháború után jöttek Gödöllőre, mert az általuk fenntartott iskolák a trianoni békediktátum következtében mind a határon túlra kerültek. Városunkban néhány év alatt egy nagyon szép és jól felszerelt épületegyüttest építettek fel (rendház, gimnázium, konviktus), ahol rendkívül magas színvonalú oktatás zajlott. A második világháború azonban feldúlta a rend és az iskola életét – ahogy az egész országét is.

A háború kitörésekor az országra és magára a premontrei rendre váró borzalmak azonban még messze voltak. A hangulat bizakodó volt. Nagy volt az öröm az ősi felvidéki birtokok hazatérése miatt, s 1940-ben Nagyvárad is visszatért. Az iskola mindennapjaiban a háború csak burkoltan jelent meg: az előírásoknak megfelelően időről időre légoltalmi gyakorlatot kellett tartani, s egy-egy világi tanárnak is be kellett vonulnia szolgálattételre, de ők pár hét után mindig visszajöttek. Erre az időszakra így emlékezik vissza Várady-Brenner András, akkori kisdiák: „Nem is nagyon tudtuk, mi a háború. Az 1942/43-as tanév teljes békében zajlott. Igaz, hogy akkor már jegyrendszer volt, s a jegyeket bejövetelkor le kellett adni az iskolában, mert a konyha csak így tudta biztosítani az ellátásunkat.

A következő tanév a megszokottnál rövidebb ideig tartott. A szénszünet miatt csak november 1-jén kezdődött, s április 1-jén a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletére be kellett fejezni a tanítást. A gyerekeket a Te Deum után hazaküldték, a végzősök még a hónap folyamán leérettségiztek. A tanév lezárása után a Vöröskereszt a gimnázium és a konviktus épületét lefoglalta és hadikórházzá alakította. 1944 őszén nehéz körülmények között, de még megkezdődött az iskola. Szinte minden este légiriadó volt, az épületbe katonák voltak beszállásolva, s a diákok időnként a közeledő szovjet hadsereg ágyúzását hallották. Egy hónap múlva befejeződött a tanítás, s novemberben két bombatalálatot is kapott az épület. A Vörös Hadsereg december 12-én bevonult Gödöllőre, s egy hónappal később, 1945. január 16-án az egész épületegyüttest hadifogolytáborrá alakították.

Több ezer embert hurcoltak ide Budapestről, Gödöllőről és a környező településekről, s nem csak hadifoglyokat, vagyis katonákat. A szovjetek rengeteg civilt is összefogdostak, hogy vihessék őket „málenkij robot”-ra a Szovjetunióba. Itt volt fogságban Kosáry Domokos történész és Skultéty Csaba író, a Szabad Európa Rádió későbbi munkatársa, valamint több egykori premontrei diák is, például Czettler Antal történész. Ezalatt a rendtagok és a személyzet Máriabesnyőre menekültek, ott vészelték át a háborút, s annak befejeződése után az első gondolatuk az volt: újraindítani az iskolát. Erre a régi épületben egyelőre nem nyílt lehetőség, mert ott még szovjet katonai kórház működött. Ezért engedélyt kértek és kaptak az illetékes szervektől, hogy a tanítást két helyszínen – a gödöllői polgári iskolában, valamint a budapestiek részére a rend Horánszky utcai épületében – kezdhessék meg. Április 9-től július 7-ig tartott az 1944/45-ös tanév „második féléve”, amely lehetővé tette, hogy a diákok ne veszítsenek évet, az érettségit is megtartották. A következő tanév szintén megosztva, két helyszínen folyt le.

A rend 1946-ban kapta vissza az épületkomplexumot, amely rettenetes állapotban volt: minden lepusztítva, a bútorok eltüzelve. Tavasszal megkezdődtek a helyreállítási munkálatok, így ősszel már az egész iskola itt kezdte a tanévet. A kemény munkának, sok áldozatkész és segítő szándékú embernek köszönhetően viszonylag hamar sikerült rendbe hozni az épületet, beszerezni a szükséges felszereléseket. Szépen gyarapodtak a szertárak és a könyvtárak is. Minden adott volt ahhoz, hogy a premontrei rend, mely annak idején Trianon csapását túlélve meg tudott újulni Gödöllőn, a második világháború pusztításait átvészelve hagyományaihoz méltón folytathassa a munkát. Az iskolák államosításáról szóló törvény 1948-ban azonban egy tollvonással véget vetett mindennek.

Erdélyi Zsuzsanna