/

Közösségben megélt Karácsony

Gödöllői egyházi vezetők karácsonyi gondolatai, ünnepi üzeneti.

Karácsonyi gazdagság

Két gyermek beszélget:

– Nálatok mi lesz otthon a karácsonyfa alatt?
– Csak szeretet!
– Ilyen szegények vagytok?
– Nem! Ilyen gazdagok.

Minden évben felmerül a „decemberi” kérdés, hogy mi lesz a fa alatt. Általában rögtön tárgyi dolgok jutnak eszünkbe, amik vagy praktikusak vagy nem, vagy hasznosak vagy nem. Mindeközben ott lebeg a levegőben Jézus mondata, melyet Mártának mondott: „… pedig csak egy a szükséges” (Lk 10, 42a). Az idei karácsonyunk szóljon erről, az egy szükségesről, a szeretetről. De ne csak a szeretet „maszkját” vegyük fel a készülődés és az ünneplés napjaiban, hanem legyen bennünk őszinte elhatározás, hogy szeretni akarom a másikat. Hasonlítsunk ebben Jézusra, aki nem csak úgy eljött az emberekhez, mert nem volt jobb dolga, hanem mindent feladva vállalta, hogy értünk emberré lesz, annak minden örömével és nehézségével. Az idei karácsonyon minden élethelyzetünkben álljon előttünk Jézus, aki értünk bármire képes volt. Így legyünk mi is bármire készek azért, hogy szerethessünk!

Kovács András | Gödöllői Szentháromság Templom plébánosa

Lehajló szeretet

Karácsony evangéliumának titka és csodája János evangélista szerint egyetlen rövid mondat: „az Ige testté lett.” Mit jelent ez? Azt, hogy az Ige, aki Istennél volt, és Isten volt, azonosult a testi világgal, annak elesettségével, gyöngeségével. Emberré lett: vállalta természetes adottságainkat és a kísértésnek kitett állapotunkat. Testté lett, tehát belépett a mulandóság alá rekesztett, a segítségre szoruló világba. Azzá lett, ami sosem volt. Nem szűnt meg Isten lenni, ám elkezdett ember lenni. Isten felfoghatatlan lehajlása ez, de épp ez az emberközeliség teremti meg azt, hogy mindenkié lehet mindaz, amit magával hozott. Hisz odáig hajol le értünk, ahol vagyunk. S bár igaza van a költőnek, hogy „az ember fáj a földnek”, Isten mégsem némaságba burkolózott vagy a megismerhetetlenség homályába. Nem kivonult ebből a világból, hanem belépett abba. Az üdvözítő Isten jósága és emberszeretete karácsony örömének kikezdhetetlen alapja. És alapja lehet annak, hogy személyes életünkben is gyökeret verjen ez a lehajló szeretet.

Lőrik Levente | Gödöllői baptista lelkipásztor

Isten fényt és szívet melengető szeretetet hoz a sötét és hideg valóságba

Most, amikor több helyen kell megtapasztalnunk a világ sötétebb és hűvösebb arcát – nem csak a nagypolitikában, hanem otthonainkban és intézményeinkben is –, óhatatlanul arra kényszerülünk, hogy a karácsonyi várakozás és ünneplés külsőségeit mérlegre tegyük: fontos, lényeges? Vagy épp járulékos és lényegtelen, amihez a korábbi években ragaszkodtunk? Isten a maga szerénységében most is példát mutat nekünk: Betlehemben nem voltak fényfüzérek, sem mézeskalács, sőt „jingle bells” sem, viszont Isten megvilágosító és szívet melengető szeretete mégis megjelent. Ahogy a pásztorokat és a napkeleti bölcseket magához hívta és vonzotta, így hív minket is, hogy a külsőségek mögé nézzünk, és az igaz értékeket fedezzük föl, még ha nem is látványos a marketingjük. Jézus a jótanácsaival fölnyitja a szemünket, igazi világosságot hoz el nekünk, és ráébreszt, hogy a legszebb ajándék, amit adhatunk és kaphatunk bennünk van: a szeretetünk, a jóságunk, az odafigyelésünk, a segítségünk és az egymásra szánt időnk.

Gulybán Gergely | Gödöllői görögkatolikus parókus

Inkarnáció Gödöllőn, „Jézus megszületett a júdeai Betlehemben”

Betlehemet a nevezetes bibliai események tették fontossá: Jákob felesége útközben itt halt meg, és itt is temették el. Ruth, a móábi özvegy itt kezdi újra életét és a betlehemi kútból hoznak vizet Dávid katonái a filiszteus seregen áttörve, és erről a helyről prófétál Mikeás próféta is. Betlehemet nem az emberek tették naggyá, hanem Isten az ott történt eseményekkel. A legnagyobb az volt, hogy itt született meg a megváltó. Bárhova is ment, az ő jelenléte tette érdekessé és fontossá a helyet. Gödöllő a lényeget tekintve ugyanolyan hely, mint Betlehem vagy bármelyik nevesebb karácsonyi helyszín. Aki karácsonykor azt ünnepli, hogy Isten közel jött hozzánk, emberségünket felvette és minket részesít isteni életében, annak ez a város tökéletes az ünneplésre. Itt van Ő a készülődésben, a sürgés forgásban, a véletlen és tervezett találkozásokban, az ajándékozásban és a segítségnyújtásban!  Meg fogjuk Őt látni, és találkozni fogunk vele itt: Gödöllőn. Mert Isten országa, itt van közöttünk, jósága itt is testet ölthet bennünk és általunk is.

Balogh Tamás | Gödöllői református lelkipásztor

„Mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá!”

Nagy dolog, ha valaki akár egyénileg, akár egy vagy több közösség tagjaként gondosan fel tud készülni egy fontos dolog tiszteletére vagy megünneplésére. Csak az ember, mint személy tud igazán gondos lenni, ha akar, és ez a tulajdonsága az érzékenyégben, az odafigyelésben és a szeretetben nyilvánul meg. Mindez nem történhez meg az önmagunkról, önzésünkről való lemondás nélkül. A karácsonyi készület mindenkit megmozgat, kit így, kit úgy. Nem vagyunk egyformák, de egyformán szükségünk van arra, hogy érzékenyek legyenek hozzánk, odafigyeljenek ránk és szeressenek minket. Egy Jézus Krisztushoz közeli ember, Szent Péter apostol írja első levelében (1Pt 2,5), hogy „mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá”! A lelki házban megtalálható mindaz, amire az embernek szüksége van, de ennek a lelki háznak fel kell épülnie. Nélkülünk, élő kövek nélkül, mint közösségeink tagjai nélkül, beláthatjuk, ez nem megy. Viszont, ha tudjuk, hogy kihez vagy kikhez tartozunk, ha készek vagyunk igaz módon formálódni, akkor valódi lelki házzá, Istentől megáldott közösségekké épülhetünk fel. Adja meg nekünk mindezt a mindenható Isten a 2022-es szent karácsony alkalmával! Eljövendő Fiának, Jézus Krisztusnak jelenlétével gazdagítson! Adjon sok gyümölcsöt, hogy lelki házzá, szent templommá épüljünk! Áldott, boldog karácsonyt és új esztendőt kíván a Gödöllői Premontrei Apátság közössége városunk minden lakójának.

Balogh Péter Piusz | Gödöllői Premontrei Apátság plébánosa, O.Praem. apát