Energiaválság minden fronton

Az elmúlt hetek és hónapok nem csupán a világban, azon belül Európában tapasztalható gáz- és villamos energia árak emelkedéséről szóltak, de Gödöllőn is ezen kérdéskör mentén alakul mind az önkormányzati kommunikáció, mind pedig a lakossági beszélgetések családon belül és baráti társaságokban egyaránt.

A gödöllői önkormányzat őszi testületi üléseinek fókuszában is az energiahatékonysági intézkedések voltak. A magyar állam szeptemberben 25 százalékos energia fogyasztás-csökkentést írt elő az állami szerveknek, ami alól csak a kórházak és a bentlakásos szociális intézmények kivételek. Ezt a rendeletet október elejétől kiterjesztette a helyi önkormányzatokra, de az általuk fenntartott költségvetési szervekre nézve is kötelező. Ezzel egyidőben megkezdődtek az egyeztetések a két fél között, hogy milyen segítség kellhet a következő évben a településeknek ahhoz, hogy áramot és gázt tudjanak venni. Továbbá az önkormányzatoknak be kell mutatni, hogy milyen intézkedéseket tesznek a megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások csökkentése érdekében.

Városunkban is megtörtént ennek előkészítése és a kormányhatározatnak megfelelő energiahatékonysági intézkedéstervek végrehajtása. Erre a polgármester Energiagazdálkodási Munkacsoportot alakított, amiben kilenc önkormányzati munkatárs, köztük maga a városvezető és két alpolgármestere is részt vesznek, de egy képviselőt, Kolozs Csabát is felkérte, hogy segítse a munkát. Ő ezt elfogadta és kérésünkre összefoglalta az ott folyó munkát:

Kolozs Csaba

Valóban kaptam egy felkérést, hogy javaslataimmal segítsek az energiagazdálkodási munkacsoportnak. A tapasztalatom az operatív munkával kapcsolatosan jók, a hivatal kollégái az előzetesen összeállított és kiszámított tervnek megfelelően határidőre haladnak az abban leírt pontokkal, és megoldják az önkormányzati intézmények és cégek hőmérsékletének szabályozását, az intézmények racionális összevonását vagy épp bezárását.

A testületi ülésen „tűzoltásnak” mondtam ezt a feladatot, hiszen egy konkrét intézkedési tervsorozatot kell végrehajtani, hogy teljesítse a település az elvárt energiafelhasználási csökkentést. Polgármester úr azzal a mondattal kért fel, hogy mint vállalkozóként, a témában jártas képviselő vegyek részt és adjak javaslatokat számukra. Vállalkozóként ezt a munkát a saját kollégáimmal is operatív módon végezném el, akik ismerik a helyi folyamatokat és ez a feladatuk. Ebben a helyzetben rövid távon nehéz stratégiákról egyeztetni.

Az energetikai korszerűsítések is csak gyors műszaki megoldások mentén szigetelések, nyílászáró cserék, kazáncserék és pár helyen alternatív energiaellátás területén jöhetnek szóba. Javasoltam az online és szenzoros energiamonitorozási megoldást, amivel folyamatos lehetne a villamos hőmennyiség és gázfogyasztás mérése, illetve valós időben riasztana, ha hideg betörés érkezik a télen, hogyan reagál a fogyasztás a tervekhez képest. Az automatizáláshoz a rendszer sajnos még elavult, így az intézményeknek kell majd manuálisan felvinni az adatokat a város által használt alkalmazásba. Bár „papíron” szakmai munkára kért fel a polgármester, a provokáció mégis tetten érhető a közösségi médiában és a testületi ülésen. Az együttműködés számomra a városért megfogalmazott cél elérését jelenti, hiszen képviselői esküm is erről szól.

A hivatalban dolgozó kollégák jól végzik a munkájukat, rugalmasan és azonnal részt tudnak venni a sürgős egyeztetéseken. Persze az sem jelent előremutató együttműködést, ha a munkacsoport ülésére egy nappal előtte küldenek meghívót. Még a helyi távhőszolgáltató cég vezetője sincs ott a munkacsoport értekezleteken, pedig szakértelmével biztosan sokat segít, de ami fontos és szükséges a hivatal számára, azt a rendelkezésükre bocsátja.

Egy alkalommal az emlékeztetőben nem szerepeltem, hiába mentem el és írtam alá a jegyzőkönyvet, ami véletlen is lehetett és nem probléma, azonban ez azt mutatja, hogy a napi feladatok megbeszélésein a terv végrehajtását ellátó kollégáknak kell részt venni. A város kiválasztott egy szakembert, aki releváns tapasztalattal rendelkezik, és feladata lesz a rövid- és középtávú megoldások kidolgozása az energia csökkentésére. Ezt a lépést már tavasszal meg kellett volna lépni, amióta látni lehet, hogy itt baj lesz.

A fűtési szezon indulásakor erre az évre már csak az operatív „tűzoltás” maradhat. Ezért a testületi ülésen kértem jegyző urat, hogy amint létrejött a szakember és a város közti szerződés, akkor találkozhassak vele, remélem a segítségére lehetek. Ennek hatékonysága előremutató lehet a jövőre nézve. Az energiaválságot helyben ezen a fronton segíthetem.”

GDL