Energiaközösség: tanulhatunk a finnektől!

Az energiahordozók tekintetében megjelenő – európai szintű - beszerzési problémák, növekvő energiaárak és számos villamos áram- és hőtermeléssel kapcsolatos hírektől hangos a média.

Érezzük mi is az elmúlt időszak geopolitikai helyzetéből adódóan, hogy az ország ki van szolgáltatva – mondhatni igen erősen függ – a keleti irányból érkező olaj- és gázvezetékben szállított primer energiahordozóktól. Ezek esetleges hiánya nemcsak a háztartások szintjén, de legfőképp gazdaságunkra gyakorol majd kedvezőtlen hatást. Adódik a kérdés: fel lehetett volna-e készülni erre, avagy hogyan lehet gyorsan és hatékonyan orvosolni a következő években talán velünk maradó energia piaci bizonytalanságot és áremelkedést? Talán nem meglepő, de ismét észak felé kellene figyelnünk: finn rokonaink talán tudják a megoldást? A finn nép felismerve saját magára utaltságát – egyik legészakibb európai államként – és éghajlati kitettségét (ahol nem ritka a tartós -20 vagy akár -25 C° a téli hónapokban), illetve az ősidők óta bennük lévő önellátási kényszer, már 6-7 éve energiaközösségekben gondolkozik.

Mi is az energiaközösség?

Eltekintve a szakzsargontól, talán a leginkább megfogalmazható ismérvei az energiaközösségnek:

  • magas önellátási képességgel bíró intelligens energiarendszer, azaz az energiatermelők és fogyasztók egymással fizikálisan is közel és összekapcsolt rendszerben működnek,
  • optimalizálja az energiaellátást, vagyis az energiakínálat és kereslet egyensúlyát teremti meg,
  • kombinálja az energiahordozókat, azaz teret enged a hagyományos (fosszilis) tüzelőanyagokon kívül, a megújuló energiákon (napelem, földhő, geotermia, egyéb biomassza) alapuló rendszerek megjelenítésére és integrálására is,
  • szabályozza és kiegyensúlyozza a fogyasztási ingadozásokat, azaz menedzseli – akár hő- és áramtárolási eszközök beépítésével – a fogyasztás alakulásának megfelelően az energiarendszer biztonságos és zavartalan működését.
Lemene projekt

Egy finn példa

A finnországi Tampere régióban található Lempäälä-ben lévő Lemene-projekt névre keresztelt energiaközösség álljon itt egy jó példaként, amely közel 5 éves tapasztalattal bír! A helyi 300 hektáros Marjamäki üzleti park, és a benne működő 350 üzleti vállalkozás egy nagy 115e m2 alapterületű „Ideapark” bevásárló- és szórakoztató központ, ahol közel 50 lakóépület található. Az energiatermelést két 2 MW kapacitású napelempark, négy 2 MW gázmotor, illetve egy-egy 4 MW és 3.2 MW kapacitású elektromos tárolóakkumulátor, valamint kettő 650 kW energiacella biztosítja.

Mit tanulhatunk?

Felismerve az energiabiztonság szükségességét és az önálló energiatermelésben rejlő lehetőségeket, a helyi üzleti élet és lakossági szereplők energiaközösségben gondolkodva, együtt akartak létrehozni egy hatékonyan működő és üzletileg is eredményes rendszert. Az energiatermelést több erőforrás figyelembevételével alakították ki (napelem, gázmotor, és a jelenleg tervezés alatt álló biogáz üzem), de olyan innovatív megoldásokat is integráltak a rendszerbe, mint az elektromos akkumulátortároló vagy energiacella, és a fejlesztés alatt álló homokos technológián alapuló hőtároló egység. A termelők és fogyasztó egységek között egy okos központi irányítási rendszer (Smart-Grid) biztosítja a zavartalan és hatékony működést, amely automatikusan, emberi erőforrást nem igényelve üzemelteti a hálózatot az előre jelzett időjárási viszonyok, és a tervezett energiaigények függvényében. A Lemene projekt olyan pozitív imázst hozott létre, hogy az üzleti park egy nagyobb területű logisztikai parkkal fog bővülni, amelynek húzó szava a biztos energiakínálat. Továbbá, a kapcsolt energiatermelésből keletkező hővel, a helyi távhőrendszer bővítésével újabb ipari épületek és lakóegységek fűtése is megoldható lesz. A rendszer termelői és fogyasztói oldalról is nyitott, azaz a piaci igényeknek megfelelően bővíthető.

Gödöllő lehetőségei

Az energiatermelés lokális megoldásait felismerve, és az adott térség önálló energiabiztonsági képességét segítve, az EU és hazai szabályozási környezet is támogatja energiaközösségek létrejöttét. Ezért Gödöllőn is az érdekelt feleknek közös energiatermelési rendszerekben lehetne, sőt kellene gondolkodni. A helyi adottságoknak megfelelően, a napenergia (napelem és napkollektor) és a geotermikus lehetőségek ipari méretű hőszivattyús alkalmazásai, valamint a kistérségi biomassza potenciálok elemzése után biztosított megújuló energiaforrásra alapuló kis és közepes erőművek építése szolgálhat előremutató és biztonságos megoldásként.

Jövőbe mutató és bizalmon alapuló közös megoldás szükséges az energetikai kihívások lokális kezelésére.

Debreczeni Attila

a Finn Kereskedelmi Iroda vezetője
 www.connectingfinland.eu