Új elnöke van egyesületünknek

A Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület 2022. szeptember 22-én Debreczeni Attilát választotta meg új elnökének. Vele beszélgettünk és kérdeztük a kihívásokról és tervekről.

Ön kereste a feladatot vagy az egyesület kereste meg önt? Mi motiválta, hogy elvállalja?

Jelen esetben a feladat találta meg az embert, igazi megtiszteltetésként fogadtam az egyesület elnökségének felkérését. Az értékteremtő közösségi munka már szüleim révén, akik egy hajdúsági városban voltak elismert pedagógusok és aktív közszereplők, gyerekkoromtól kezdve részese volt a családi életünknek. Ezen alapokra építve egyetemi éveim alatt számos közösségépítő feladatban vettem részt, és hallgatóként több döntéshozó testület tagja is voltam. Mindezek mellett 2006-ban, amikor családommal Gödöllőre költöztünk, belecsöppentünk egy példamutatóan együttműködő, támogató és befogadó közösségbe, amely inspirációként szolgált, amikor elvállaltam az elnöki feladatokat.

Milyen koncepcióval vág neki az egyesületi munkának?

Az egyesületünk széles rétegeket és különböző érdeklődési körű egyéneket szeretne megszólítani. A generációkat összekovácsoló rendezvényei, illetve a város fejlődését szolgáló és építő alternatívák megismertetése, mind-mind további fontos ismérvek. Ezen irányelvek alapján tervezzük továbbra is elérni és aktivizálni Gödöllő lakosságát.

Debreczeni Attila

Az egyesület nevéből is adódik a kérdés, hogy milyennek szeretné látni Gödöllőt 5-10 év múlva? Hogyan „rázná fel” a várost?

Munkámból adódóan számos országban jártam, és kimondottan a finn társadalom és gazdaság elmúlt 20 évét ismertem meg, ahol közvetlenül érzékeltem a piaci és közéleti szereplők sikeres együttműködését, illetve a lakosság önszerveződő és öntevékenykedő aktivitását. Ezen tapasztalatokra és jó példákra alapozva, valamint Gödöllő számos értékét és adottságát látva lehet a jövőt építeni. Ideköltözésünkkor már megfogott a városban rejlő gazdaság-oktatás-turizmus potenciál, amelyet Budapest agglomerációs tere is felerősít. Gödöllőnek egy tudásalapú, a maga történelmi- és kulturális hagyományait megjelenítő, nemzetközi szinten is jegyzett településsé kellene pozícionálnia magát. Erre kiváló alapként szolgál a MATE Gödöllői Campus oktató- és kutatóbázisa, az egyre nagyobb hozzáadott értéket képviselő, városunkban működő és befektető hazai és külföldi vállalkozások, az épített kulturális örökségeink, például a Gödöllői Királyi Kastély, valamint a városukért is tenni akaró polgárok.

Megválasztásakor az egyesület tagja volt, de sokáig csak „kívülről” látta. Mi volt szimpatikus a közösségben?

Konzervatív beállítottságú vagyok és a teljesítményalapú munkában hiszek. Ezen értékek mellett ez az egyesület volt a legvonzóbb, amelynek tagjai és szimpatizánsai egy élő közösségként tevékenykednek.

A szövetség elsősorban várospolitikai és szakmai, gazdasági kompetenciákkal próbálta eddig alakítani a közéletet. Ez várható a jövőben is?

Nemzetközi példák sokasága igazolja vissza, hogy egy jövőjét építő város életében alapvető a kölcsönös párbeszéd a közéleti, tudományos, gazdasági szereplők és a lakosság között. A közösség jólétét szolgáló egyes piaci és társadalmi szereplők esetében megjelenő pozitívumok megtalálása és kölcsönös erősítése teremtheti meg egy prosperáló Gödöllő vízióját. Mindazon területek, amelyek ezt a célt szolgálják, az egyesületünk jövőbeli fókuszában lesznek.

Mi kell ahhoz, hogy az új elnök beváltsa a saját maga elképzeléseit és a közösség céljait?

Csapatmunka! Mivel mindig is ebben hittem, ezért fontosnak vélem, hogy azonos értékrendet képviselő, a közösségért tenni akaró társakkal, beleértve a fiatalokat is, együtt kell közösen dolgoznunk. Nem egyéni, hanem közösségi célokat kell megvalósítani, amely Gödöllő minden lakosát érinti, ehhez továbbra is várunk támogatókat és aktivistákat.

„Hiszek a helyi közösségek értékteremtő erejében” – A Jövő Gödöllője itt van!