Kemény fába vágták a fejszét

Nem először írunk olyan eseményről, amelynek (egyik) tanulsága: amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek. Sajnos ez is mutatja a gödöllői közállapotokat és a regnáló városvezetés demokrácia eljátszásához, a lakosság semmibe vételéhez, nem utolsó sorban az önmaga által hozott rendeletek saját maga által való be (nem) tartatásához fűződő viszonyát. Egy, a város számára mindig is stratégiai fontosságú civil szervezet „sokoldalúságát”, szabálykövetését, és „transzparens” működését mutatjuk be.

Különös telefonhívással kereste fel egy lakos Máthé Lászlót, Blaha városrész önkormányzati képviselőjét (Szövetség Gödöllőért), miszerint a Boncsoki dűlőúton lévő telkére nem tud bemenni, a bejáratot levágott fagallyak „díszítik”, megakadályozva őt a bejutásban. A szomszédok szerint fakivágás történt a területen csatornaépítésre hivatkozva, ám sem az ELMŰ, sem a DMRV, sem pedig a VÜSZI nem tudott ilyen kivitelezésről. A pórul járt telektulajdonos ekkor kérte a helyi képviselő segítségét, aki a „szolgálati” utat betartva szintén tájékozódott a VÜSZI igazgatójánál, és Pelyhe József önkormányzati képviselőnél (Lokálpatrióta Klub), aki a polgármester megbízásából főállásban koordinálja a lakossági igényeket a városüzemeltető cégnél. Mivel Máthé László sem jutott közelebb a megoldáshoz, az önkormányzathoz vezetett az útja, ahol elmondták: az elmúlt hónapokban nem adtak ki a területre fakivágási engedélyt. Ezzel kiderült, hogy illegális fakivágások történtek, amely után a kevésbé értékes, vékonyabb ágakat, gallyakat, „szemétként” ott hagyták a „természetrombolók”. A történet le is zárulhatna az önmagában is szomorú véget jelentő sorokkal, de csak ezután jött a sava-borsa.

A helyszínen egy idős házaspár arról számolt be, hogy hétvégén történt fakivágás, amiről videofelvétel is készült. Azonban nem jellemző, hogy hivatalosan szombaton és vasárnap ilyen tevékenységet végezzenek. „Egy ott élő lakos javasolta, hogy menjek el a Blaháért Társaság egyik tagjához, akit fel is kerestem. Az illető elismerte, hogy valóban a civil szervezet megbízásából vágja a fákat, s fizetségként ő is kap a fákból, akárcsak más, rászoruló emberek” – idézte fel a döbbenetes történetet Máthé László, aki a soron következő testületi ülésen is felvetette a problémát. A polgármester mit sem tagadva, a tőle megszokottól eltérő módon nagyon rövid választ adott. Elmondta, hogy beszél a civil szervezettel, mert a városvezető szerint „sajnos mindenhez engedély kell”, és egyeztetés sem történt a szakmával. A történet verbális része itt érhet véget, de… Gémesi György szó szerinti idézete eleve meghökkentő, hiszen sajnálatosnak nevezte a tevékenység engedélyhez kötését, amit egyébként a hivatal ad ki a saját szabályozásának megfelelően. Akkor sem lenne kevésbé képmutatóbb, ha nem tudnánk olyan esetről, amikor több százezres összegben róttak ki bírságot egyetlen fa kivágása végett.

A Molly dombbal szemközti terület  „rendbetétele”

Kár is firtatni az erkölcsi részét, viszont sokkal kérdésesebb, hogy milyen alapon és kinek a megbízásából végez(het) egy civil szervezet olyan munkát, amelyhez az engedélyen túl némi szakértelem is kell? A VÜSZI folyamatosan végez fakivágási tevékenységet az önkormányzat megbízásából a szerződésének megfelelően. Ez esetben vajon miért nem ő csinálta a munkát? Remélhetőleg, ha a Blaháért Társaság anyagi hozzájárulást is kapott a fakivágásra, akkor annak elszámolásában is nyomon követhető ezen (egyébként tevékenységi köri leírásában fel nem fedezhető) munka! Pláne az egyik megszólaltatott megnyilvánulása miatt is, miszerint ő cserébe fabatkát sem, csupán fát kapott… A 2021. év végi költségvetés módosításakor is furcsa volt, hogy a kosárlabdacsarnok építéséhez félretett összegből a hotelperre „elszórt” 723 millió forint felett megmaradt összegből miért kellett új jogcímen 2 millió forinttal támogatni a szervezetet a Perczel Mór utca közvilágítást pótló műszaki megoldás elvégzéséhez, mikor közvilágítás projekt zajlik a városban! Ez tisztán úgy tűnik, mintha a megrendelő (önkormányzat) és a kivitelező közé csupán egy projekt céget iktattak volna be, aki jelen esetben egy közvilágítási munkákhoz szintén nem értő civil egyesület.

„Percel Mór utcai közvilágítást pótló műszaki megoldás” a Boncsok dűlőn…

Bármerre vágták ki a fákat, szinte mindenhol „nyomot hagytak” maguk után – az el nem szállított ágakat otthagyva. Az is tapasztalható, hogy egy út szélétől jóval beljebb lévő fa is kivágásra került. (Feltehetőleg nem zavaró elhelyezkedése miatt, sokkal inkább a mérete miatti más célokra történő felhasználása végett.) Az egyesület Molnár Gergely képviselővel (Lokálpatrióta Klub) áprilisban büszkén adott hírt arról, hogy rendbe tették a Molly domb melletti területet a durván benőtt akácostól. Nos, a hír igaz. Annyiban azért kiegészítésre szorul, hogy a kies területen, ahol aztán végképp senkit nem zavartak a fák, a szervezet „terület rendezése” kvázi a tarra vágást jelentette, szintén maguk után hagyva egyet, s mást, de az elvitt öles fák pénzbeli értéke sem kevés.

… ha már arra jártak, találtak még értékes fákat, hát azokat is kivágták

Egy egyesület aktivitása becsülendő dolog, a civil összefogás ereje mindig ösztönző. De reméljük, hogy másokat nem az ilyen munka megismétlésére serkenti, mert higgyék el, az sokba kerülhet egy gödöllőinek! Kérdésünkre Máthé László elmondta: hiába lett a kezdetkor kimondva, hogy a Blaháért Társaság a megválasztott Blahai önkormányzati képviselő munkáját segíti, ő nem hogy nem tudott erről a munkáról, de az ülésükre sem hívták meg – mondván, hogy éppen szabadságon volt. Nos, ez az ülés elég régen lehetett, hiszen képviselő úr az utóbbi 35 évben nemigen használta a szótárában a szabadság kifejezést, 1-2 napra mennek el nagy ritkán a városból, nyáron pedig lehet ez akár 3-4 nap is…