Kézi irányítás és prémiumosztás közkasszából

A 2022. május 19-i képviselőtestületi ülésen hat önkormányzati cég beszámolójáról döntöttek. Régóta tudni lehet, hogy csak a polgármester által történt premizálási javaslatokra kerülhet sor, de idén kiderült, hogy ezt már nem is titkolják.

Van olyan önkormányzati gazdasági társaság, amely 26,5 millió forintos veszteséggel, más pedig 34 millió forint nyereséggel zárt. A cégek fele nonprofit, míg a másik fele piaci gazdálkodást végez, a szolgáltatást végző cégek vezetőinek jutalmazása tekintetében pedig az adott év eredményéhez 4 hónaptól 12 hónapig történő munkavégzéssel járultak hozzá. Kolozs Csaba és Török Sándor önkormányzati képviselők (Szövetség Gödöllőért) arról érdeklődtek, hogy milyen elvek vagy mutatók alapján kapnak a város tulajdonában lévő cégek vezetői éves prémiumot. A prémium a teljesítmény-ösztönzés egyik legtipikusabb eszköze, amely lényege, hogy a munkáltató az alapbéren felül plusz juttatást fizet a munkavállalónak, ha az teljesíti a feltételeket. Kiderült, hogy ez csak a közpénzzel gazdálkodó gödöllői önkormányzati társaságoknál nincs így.

OLCSÓ ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ÉRDEKEL VALAKIT?
Zárt ülésen született döntés arról, hogy az önkormányzat, a tulajdonában lévő, a csanaki városrészen található, öt beépítetlen telekingatlant pályázat útján értékesít. A határozat értelmében a gödöllői székhelyű gazdasági társaság 16.422.000 forintért vásárolhatja meg az összesen 2.346 négyzetméteres, építési övezetben elhelyezkedő területet. Könnyen kiszámítható, hogy a vevő pontosan 7 ezer forintos négyzetméter áron jutott hozzá az ingatlanokhoz. De ha valaki azt gondolná, hogy nem létezik ennél is kedvezőbb ingatlanvásárlás a gödöllői önkormányzatnál, az téved. mert rá két hónapra a Damjanich utca 119. szám alatti, 6.477 négyzetméteres területű, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű belterületi ingatlanon adott túl a város 27,7 millió forintért. Ezért a nyertesnek négyzetméterenként már csak 4.276 forintot kell fizetnie. Érdemes tehát figyelni a pályázati felhívásokat, mert a fenti példákat követhetik még hasonló ingatlan eladások a városban!

Kolozs Csaba elmondta, nem az összeggel van problémája – bár 2021 év végén egységesen megemelték 800 ezer forintra a cégvezetők illetményét -, hanem azzal, hogy a legtöbb határozati javaslatban leírt alap feladat elvégzését jutalomnak nevezik. Bárdy Péter alpolgármester elmondta, van képlet alapján adott prémium (ilyenre még nem láttunk példát helyben) és van „adható” kategória is, amikor a tulajdonos úgy ítéli meg, hogy valaki jól végezte a feladatát. Azt elfelejtette hozzátenni, hogy a város vezetője közpénzről dönt, amikor leírt szabályozás nélkül osztogatja az adófizetők pénzét. Török Sándor arra volt kíváncsi, hogy miért nincs átfedés sok helyen a határozati javaslatok és a felügyelőbizottsági kivonatok között. Gémesi György válaszában egyértelműen rögzítette, hogy ő a cégek felettese, ezért a polgármester dönt, a testület pedig szavaz. Mint említette, lényegtelen számára, hogy a felügyelőbizottság mit javasol, hiszen csak ő látja a működésüket, ezért ő javasolhat nekik jutalmat is. Az ellenzéki városatyák még azt is szerették volna megtudni, hogy a VÜSZI és az Erzsébet Királyné Szálloda felügyelőbizottsági ülésein egy – egy tag miért szavazott nemmel, ezért két fb tag jelenlétében, többség hiányában, csak elnöki elfogadással lett érvényes az állásfoglalás. A kérdést az ügyvezetőknek tették fel, akik hivatalból jelen vannak az fb-üléseken, így a nemmel szavazó tag indokát is ismerik. A válaszok helyett azonban a polgármester kérdőre vonta Török Sándort, hogy miért a nyílt testületi ülésen kérdez rá ezekre. Ezek szerint jelentéktelennek gondolták megosztani a vagyongazdálkodási követelmények betartatásában komoly felelősséget vállaló felügyelőbizottsági tag véleményét.

Ezek után csupán formai dolognak tűnik, hogy a beszámolót, a felügyelőbizottsági kivonatot és a jutalmazást egy határozatban rögzítették minden cég esetén, így egyetlen szavazattal kellett véleményt alkotni minden képviselőnek az adott témában.

Megkérdeztük

Egy piaci vállalkozás tulajdonosaként alap feladatunk, hogy motiváljuk és ösztönözzük a cég vezetőjét.
Dönthetnénk másképp is, de amikor nincs egy alap elvárás a vezetővel szemben, akkor ez a kollégák felé is feszültséget szülhet. Azonban Gödöllőn az adófizetők pénzéből megy az osztogatás. Ha egy bevételt jelentő önkormányzati lakások bérleményéről is egy igen bonyolult képlet dönt, akkor – ha nem is hosszú távú ösztönző rendszerrel – minimum az adott évhez tartozó teljesítmény volumenhez legyen köthető a prémium!”
 Kolozs Csaba

„Egy felügyelőbizottsági tag felelősséggel járó szavazatát sokkal komolyabban kell venni, mint ahogy elnagyolta a város vezetése. Elvárható, hogy ezeket a véleményeket az előterjesztésekkel együtt a képviselők is lássák. Elfogadhatatlan, hogy a polgármester úr inkorrektségről beszél, amikor erre rákérdezek.”  Török Sándor