/

„Semmi sem történik véletlenül” – interjú Pál Ferenc atyával

Gödöllőtől közel nyolcszáz kilométerre él egy maroknyi székely közösség a Perkő nyugati lábánál, a Kászon-patak völgyében. Az erdélyi kis magyar falu a 300 fős lélekszámot sem éri el, de a kiskászoni római katolikus egyházközség mindennapjait felpezsdíti Pál Ferenc atya jókedve és tettrekészsége. A gödöllői kapcsolatokról beszélgettünk Feripappal – ahogy őt a helyiek nevezik és szeretik –, miképp fonódott össze a két település egyházközségének élete, majd váltak testi-lelki barátsággá a kisközösségek pár éven belül.

Kedves Feripap! Hogyan lett a kicsiny erdélyi falu egyfajta testvér egyházközségévé Gödöllőnek?

Először a Hankó családdal ismertük meg egymást, a kapcsolatfelvétel is általuk indult el. A rokonságnak van egy hétvégi háza Kiskászonban, ahol a család évente, pünkösd idején találkozik, így a szentmisén is itt vesznek részt. A falu kistemploma statikailag évről-évre sajnos egyre rosszabb állapotba került, így 2015-ben, amikor nyilvánvalóvá lett, hogy új templomot kell építeni, nagy lelkesedéssel fogadták a hírt és azonnal felajánlották támogatásukat.

Pál Ferenc atya (Feripap)

Milyen módon történt a segítségnyújtás?

Minden kezdet nehéz, így az építkezés sem indult zökkenőmentesen, kellett a pozitív bíztatás, amit utólag is köszönünk. Ami ezek után következett, az a gondviselés segítségével, tettekben pedig Hankó Balázs közreműködésével haladt előre. A gödöllői egyházközségben gyűjtést is szerveztek, az adományt pedig egy küldöttség hozta el. Elsősorban a fizikai találkozást vártuk, és nagy volt az örömünk, amely a két közösség lelki kapcsolatának kezdetét is eredményezte. Azóta már több alkalommal megismétlődött a találkozás, ami tovább mélyítette a kapcsolatot és barátivá is tette.

Élő kövekből épül az egyház, de ugye nem csak a gödöllői találkozásból épült fel a templom?

Természetesen nem, de az első találkozás mérföldkőnek tekinthető, mert hiszem, hogy semmi sem történik véletlenül. A jó Isten vezet minket, mutatja az utat, az anyaországi kapcsolat pedig erőt ad és megtart. Mindezek után már a közösségeken túlmutató, komoly társadalmi összefogás, valamint a magyar államtól több lépésben kapott, összesen 23 millió forint támogatás eredményezte azt, hogy 2022. január 19-én felszenteltük az új templomot és a közösségi házat, melyre nagy örömünkre Gödöllőről is jelen voltak a barátaink.

A kiskászoni Szent Margit-templom (balra a régi)

Hallgatva önt, ez egy kisebb csoda. Mit jelentett a külhoni magyaroknak az áprilisi választás, és milyen üzenettel bír a helyi közösségnek?

Isten kegyelméből és kitörő örömünkre ismét a nemzeti oldal kapott bizalmat. Az itt élő emberek számára ez nagyon fontos üzenet, mert a jelenlegi kormány cselekszik úgy, hogy csak az országnak van határa, míg a nemzetnek nincs. Megnyugtató, ha az anyaországban is szeretnek és honfitársnak tartanak bennünket. A gödöllői példán látszik, hogy hiába választ el minket a határvonal, emiatt távol is élünk egymástól, de Krisztusban egyek vagyunk. Ha egyikünknek fontos a másik, és nem csak magunknak élünk, akkor a hitünk és az elköteleződés valóban csodákra képes.

Közeleg Pünkösd. Hogyan várják az ünnepet?

Különleges lesz idén a szentlélek kiáradásának ünnepe, mivel két éve a pandémia miatt a szívünkben zarándokolhattunk, de tavaly is csak kötöttségek mentén lehettünk ott a nyeregben. Ha minden igaz, akkor idén végre nem lesz korlátozás, ráadásul a pünkösdvasárnap előtti szombat éppen június 4-e lesz, ami Trianon emléknapja. Így a Csíksomlyói búcsú egybeesik azzal a nappal, amikor határokat húztak közénk, ezért még egy okkal több, hogy a Szűzanyához közösen imádkozzunk, hálát adjunk egymásért és a megmaradásunkért. A búcsúra nagy szeretettel várjuk az anyaországi és gödöllői barátainkat is, de minden jó szándékú embert, mert üdvösséges dolog, ha a testvérek együtt imádkoznak.

Vannak még Kászonban egyéb tervek?

A templom melletti közösségi részben már két éve működik az óvoda és az iskola. Ha minden a helyére kerül, akkor szeretnénk, ha közösségi teremként tovább működne a jövőben is. Az emeleten még kialakítható lesz két-három vendégszoba is, de ez a jövő zenéje. Azonban jó látni, hogy Istenben bízva van még tennivalónk bőven.

Végezetül az anyaországtól fizikailag távol, s lélekben mégis közel, hogyan látja a távolabbi jövőt Gödöllővel?

Engedje meg, hogy itt fejezzem ki köszönetemet a gödöllői és anyaországi barátainknak a segítségnyújtásért, otthoni testvéreink nélkül a felénél sem tartanánk a templomépítéssel, de az is lehet, hogy el sem kezdtük volna. Bízom benne, hogy tovább mélyül egyházközségeink kapcsolata. A közösségi médiában távolról is követem a gödöllőiek mindennapjait, és imádkozom értük. Két éve tervezzük, hogy részt veszünk a gödöllői jótékonysági focitornán. 2020-ban elmaradt a vírus miatt, tavaly pedig a pityókaszedési munka itthon tartotta a férfiakat. Viszonozni szeretnénk azt a sok segítséget, amit kaptunk. Ha gödöllői barátainknak fontos egy helyi küldetés és célkitűzés, akkor nekünk is az, Krisztus erre is tanít minket.