Gödöllői szállodaper:  halványuló remények Gémesiék „sikertörténetében”

A város 2021. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadással, illetve az idén elfogadott és már módosított költségvetési rendelettel kapcsolatosan lefolytatott vita során szóba került a Gémesiék kedvező megítélését az ügy kirobbanása óta nem igazán javító szállodaper. Tavaly novemberben a polgármester és a lokálpatrióta képviselők saját kommunikációs csatornáikon „sikertörténetként” próbálták meg „eladni” az erősen botrányszagú ügyet. A képviselőtestület április 21-i ülésén kiderült, hogy Máthé László, a Szövetség Gödöllőért önkormányzati képviselője március elején kérdéseket küldött dr. Kiss Árpád jegyzőnek, hogy megtudja, milyen fejlemények történtek azóta az eljárásokban. A jegyzői válaszról Máthé Lászlót kérdeztük.

Money flying away and losing wealth or overspending financial concept with 3D illustration elements.

Képviselő úr! Mire vonatkoztak a kérdései?

Tavaly november óta semmilyen információ nem látott napvilágot a szálloda perrel kapcsolatban. Kíváncsi voltam, hol tart a polgármester által beharangozott, a városnak 200 millió forintos plusszal kecsegtető, úgynevezett „sikertörténet”.

Okosabb lett a jegyzői válasz láttán?

Ha egy szóban kell válaszolnom: igen! De nehogy azt gondolja bárki is, hogy akár a gödöllői adófizetőknek, akár nekem ez örömet jelent.

Máthé László

Beavathat bennünket a részletekbe?

Az önkormányzat fizetési kötelezettsége a perköltségekkel együtt 723 millió forint volt, amelyből 711 millió forintot tavaly november 29-én átutaltak a G-Magistratus Zrt. számlájára, ami felett a felszámoló rendelkezik. A felszámolás még folyamatban van, az önkormányzat csak ennek jogerős lezárása után kaphatja vissza a neki járó összeget. Ennek mértéke még nem ismert, azt viszont tudjuk, hogy a végrehajtás eddig több mint 770 ezer forintba került a városnak, ami nőhet, de akár csökkenhet is. A végrehajtási eljárások egyelőre nem zárultak le, ugyanis az önkormányzat több esetben is jogorvoslattal élt az eljáró önálló bírósági végrehajtó intézkedésével szemben.

A persorozatból bevételre is számíthat a város?

A feltételes mód indokolt, mert jelenleg igencsak bizonytalan a helyzet. Hogy lesz-e az önkormányzat számára a perekből tényleges pénzbevétele, az sajnos egyre kétségesebb.

Miért ilyen borúlátó?

Jegyző úr két, az önkormányzat számára elvileg előnyös pert említett a válaszában. Az egyik 2019 novemberében vált jogerőssé, és megállapította, hogy dr. Komlós János, mint az Öresund Kft. vezető tisztségviselője valamivel több, mint 232 millió forintos kártérítési felelősséggel tartozik, mert nem teljesítette a hitelezői követeléseket. Csakhogy a tényleges fizetési kötelezettséget kimondó, úgynevezett, marasztalási pert nem lehetett elindítani, mert a kft. felszámolása még nem zajlott le.

Nem túl kecsegetető a helyzet, de talán a másik eljárás kedvezőbben alakulhat.

Úgy tűnik, itt sem kerek minden. Ebben egy 46 millió forintot meghaladó vagyoncsökkenésről van szó, amiért egy 2018. májusi ítélet alapján szintén Komlós János a felelős. Ezt követően megindult a marasztalási kereset, ami első fokon az összeg megfizetésére kötelezte Komlóst. Csakhogy az alperes jogi képviselője fellebbezett és a másodfokon eljáró ítélőtábla helyt adott neki, majd az ügyet visszautalta első fokra. Az itt eljáró törvényszék két évvel ezelőtt a keresetet elutasította, az elutasítást az ítélőtábla helybenhagyta, ezért a gödöllői önkormányzat felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, ahol az ügy jelenleg sorban áll.

Sikerült egyáltalán valamit behajtani Komlós Jánoson vagy valamelyik cégén?

A jegyző azt írta, hogy a kötelező törvényi feltételek hiányában még nem indulhatott végrehajtási eljárás Komlós Jánossal szemben, akitől önkéntes teljesítés nem történt.

Mi az ügy tanulsága?

A jegyzői válaszokból két fontos dolog következik biztosan. Részben az, hogy a végrehajtások sajnos jogszerűek voltak, és szó sem volt a városi közkassza kifosztásáról. Részben pedig az, hogy az elmúlt közel féléves időszakban nem változott a persorozat önkormányzat számára kedvezőtlen egyenlege. A gödöllői költségvetésből továbbra is hiányzik 723 millió forint, amit – többek között – infrastrukturális fejlesztésekre lehetne fordítani, de a bevétel még mindig nulla.

Forrás: Gödöllői Hírek