Egy emberöltőnyi munka margójára – Schalkház Miklós jegyzete

Egy ideje érlelődött bennem az elhatározás, majd tavaly novemberben írtam egy levelet, hogy az akkor aktuális bizottsági ülésen nem kívánok részt venni, melyre választ sajnos nem kaptam, így az előzmények átgondolása után januárra véglegessé vált az elhatározásom, hogy közel negyed évszázad után be kell fejezni a Jogi és Ügyrendi Bizottság „munkájában” való részvételemet.

Schalkház Miklós

Hosszú éveken keresztül megtiszteltetés volt, hogy a gödöllői közéletben számítottak rám és fontosnak is éreztem a bizottságban végzett munkát, de sajnos a három évtized utolsó harmadában tovatűnt a tagság valódi súlya és mára fokozatosan „leépült” az érdemi munka az önkormányzati bizottságban. A város szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) egyértelműen fogalmaz a bizottsági tevékenységekről: „A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, a döntés végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére állandó és ideiglenes bizottságokat hoz létre. A bizottságok feladatkörükben ellenőrzik a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját.” Ezek a mondatok a mai körülmények között szinte egyáltalán nem valósulnak meg. Emlékszem, annak idején még a dr. Fülöp István és dr. Krassay László által vezetett bizottságokban milyen komoly viták folytak, melyek végén történtek a döntések előkészítései. Majd később a Jogi bizottságnak is éreztem szükségességét, amikor még olyan jogász tagok is segítették a munkát, mint dr. Horváth László vagy dr. Szőke Pál.

Az előző ciklus során már láttam, hogy a bizottsági tagság kezdi elveszíteni létjogosultságát, hiszen olyan előterjesztések kerültek elénk tárgyalásra, mint például egy háziorvos praxisának székhelyváltozása, amiről nincs mit tárgyalni. Ez súlytalanná teszi a bizottsági munkát, amikor ezzel szemben a városháza lebontásával kapcsolatos előterjesztés elénk sem került. Mivel a város azóta sem tartja be a kormányhivatallal kötött szerződésben vállalt kötelezettségét, így talán jobb volt nem kikérni a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét ebben a kérdésben. A jelenlegi ciklusban már hezitáltam, hogy vállaljam-e a tagságot, mert átéreztem, hogy a Szövetség Gödöllőért képviselői miért akarnak kisebb létszámú és hatékonyabb bizottságokat a választások után. Végül a KDNP kérésére vállaltam a jelölést, a képviselőtestület pedig bizalmat szavazott nekem, de tavaly őszre kiderült, hogy az abban történő részvétel nem fontos a város vezetésének.

A hivatal által megküldött 2021. II. félévi munkaterve szerint a novemberi testületi ülés időpontja november 18-a volt. A szeptemberi ülésen elhangzott, hogy az időpont november 11-re módosul, mivel polgármester úrnak Strasbourgba kell mennie, majd hallani lehetett, hogy az újabb módosítás szerint november 25-én kerül megtartásra az ülés. Ezek után a médiából értesültem, hogy betegség miatt ekkor sem lesz testületi ülés. A dátumok módosításairól hivatalos tájékoztatást, mint bizottsági tag semmilyen formában nem kaptam! Mindezek után november 23-án este nyolc óra után kaptam egy levelet, hogy másnap, azaz 24-én délután lesz a bizottsági ülés, majd késő este az előterjesztések is megérkeztek. Nagyon sok cikluson keresztül voltam bizottsági tag, de ilyen méltatlan helyzetet az ülések megtartása körül sohasem tapasztaltam! Tulajdonképpen egy nappal az ülés előtt kaptuk meg az előterjesztéseket, melyek között ott volt a költségvetés módosítása is, amit ennyi idő alatt felelősen áttekinteni nem lehet!

A szállodaperekkel kapcsolatos ügyet a bíróságok is több évig vizsgálták és hozták meg döntésüket, annak megismerése egy mai képviselőnek és bizottsági tagnak szinte lehetetlen, így döntést sem hozhatnak. Viszont tény, hogy az önkormányzatnak tavaly közel 723 millió forintot kellett fizetnie, amihez az előterjesztés szerint szükséges volt költségvetési forrást biztosítani. A dokumentumok hiányában az előterjesztésben megjelenő körítések nem jelentenek semmit, de ha azok rendelkezésre is állnának, akkor is egy – mindenki által elfogadott – szakértői bizottságnak kellene átvizsgálnia és a pontos tényeket megállapítania. Én ebben a statiszta jellegű folyamatban nem kívánok részt venni! A bizottsági tagság megszüntetésére vonatkozó bejelentésemet ez év január 18-án küldtem el polgármester úrnak, aki több mint két hónap múlva válaszolt és tudomásul vette azt. A bizottság azóta nélkülem is működik, amiből következtethető, hogy a Szövetség Gödöllőért képviselők kisebb létszámra javasolt egykori indítványa valós és megalapozott volt.

Köszönöm az elmúlt negyed évszázad bizalmát, hogy hosszú évekig segíthettem városomat, illetve jó egészséget, sok sikert, valamint erőt és kitartást kívánok a képviselőknek és a bizottsági tagoknak!

SM