Akadémiai iskola új épületben? – Interjú Hajnal Gabriellával, a Klebelsberg Központ elnökével

Öt éve már, hogy a korábbi önkormányzati fenntartású oktatási intézmények fenntartói- és üzemeltetési feladatait is a tankerületek látják el. Az átvett infrastruktúra és a szakma kihívásai nem kevés feladatot jelentett az állam, így a Klebelsberg Központ részére is. Az intézmény elnökét, Hajnal Gabriellát kérdeztük az azóta eltelt időszak tapasztalatairól és a gödöllői fejlesztésekről.

Hogyan látja a gödöllői oktatási intézmények szakmai és infrastrukturális helyzetét, különös tekintettel a 2013-as tankerületi központok alá történő szervezés tükrében?

A gödöllői intézmények szakmailag átlagon felüli teljesítményt nyújtanak. A Török Ignác Gimnázium minden évben a különféle nem hivatalos rangsorokban jó helyezést ér el a középiskolák között. A kompetenciamérés eredményei alapján az általános iskolák az országos átlaghoz képest jellemzően jobban teljesítenek. A Fréderic Chopin Zeneiskola egy-egy növendéke minden évben felvételt nyer a Zeneakadémiára, a Montágh Imre gyógypedagógiai intézmény pedig példaértékű munkát végez az autista és középsúlyos fogyatékos tanulók fejlesztésében. Az intézmények infrastrukturális helyzete átlagos, folyamatos a fejlesztés a Tankerületi Központ részéről, további feladatok előtt állunk (2016 év végéig az infrastruktúra működtetése még önkormányzati feladat volt. – a szerk.).

Közel 10 éve kerültek ki az iskolák az önkormányzati fenntartás alól. Milyen „örökséget” vettek át Gödöllőn?

Külön kell választani a fenntartás átvételét 2013-tól és a működtetés, üzemeltetés átvételét, ez utóbbi feladat 2017-től került a tankerületekhez. Gödöllőn régen a város fontosnak tartotta az iskolák szakmai támogatását, de a fenntartás átvétele után ez csökkent. A működtetés átvételekor korrekt partnerek voltak, és teljes mértékig tisztában voltak az épületállomány helyzetével. Az épületek között jobb állapotban volt a felújított Damjanich és Petőfi Iskola. Az önkormányzat legnagyobb hibája a Hajós Iskola főépületének felületes kezelése volt. A 2000-es évek elején már elkészültek a statikai felmérések, azaz tudták, hogy az épület rossz állapotban van, mégsem csináltak semmit. A gimnázium tetőszerkezetének leromlott állapota is ismert tény volt, miközben a logopédiai órákat is életveszélyes körülmények között tartották. Az átvételt követően a Montágh Iskolában kazánt kellett cserélni és az év végén szükségessé vált a Hajós Iskola statikai megerősítése, így átmenetileg a tanulók egy részét az egyetem épületében kellett elhelyezni.

Miben sikerült előre lépni a közel egy évtized alatt?

A Tankerületi Központ ma már 60 szakemberrel látja el feladatát, melyben minden szakterület megtalálható. A szakemberek jó és hatékony támogatást nyújtanak az intézményeknek. Ennek köszönhetően egységesebb, szakmaibb és átláthatóbb az intézmények irányítása. Nem a helyi erőviszonyoktól függ az egyes intézmények sorsa, hanem szakmai alapon születnek döntések. Infrastrukturális szempontból az elmúlt öt évben a Dunakeszi Tankerületi Központ a sürgős feladatok elvégzésén túl felújította a Török Ignác Gimnázium kültéri sportpályáját, az Erkel Iskola gyógypedagógiai tagozatának udvarát és több helyiségét, megoldotta a Hajós és Montágh Iskola tetőszigetelését, a Damjanich Iskola tornacsarnokában pedig térelválasztó függönyt szereltetett fel. A Török Ignác Gimnázium energetikai felújításának és a Hajós Iskola jövőbeni elhelyezésének előkészítő munkája is a Tankerület érdeme. A Klebelsberg Központ jelentős informatikai fejlesztéseinek köszönhetően a gödöllői állami fenntartású iskolák több mint 700 darab számítástechnikai eszközzel gazdagodhattak a múltban, a napokban pedig 187 millió forintot is meghaladó értékben kapnak a pedagógusok és a gimnázium 9. évfolyamos diákjai 669 darab laptopot személyes használatra. A Zeneiskola a Kodály Programnak köszönhetően 29 millió forint feletti értékben kapott hangszereket az elmúlt négy évben.

Hajnal Gabriella a Klebelsberg Központ elnöke

Összességében elmondható, hogy jó döntés volt kialakítani a jelenlegi működési modellt?

A jelenlegi modell beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az egységes működés megteremtése óta a fenntarthatóság, az átláthatóság, a költséghatékonyabb megoldások, a fejlesztések és a szakmai munkavégzés területén komoly előre lépés történt. Az önkormányzatok számára pedig továbbra is nyitott a lehetőség, hogy a helyi iskolákat sokféle módon segítsék, hiszen az ingatlan továbbra is az övék, az iskolákban dolgozók és tanulók a helyi közösség tagjai. Az intézmények egy része rossz állapotban került a Tankerületi központhoz, a legtöbb iskolában az önkormányzati fenntartás évtizedeiben sem történtek jelentős fejlesztések. Talán a legkritikusabb a Hajós Alfréd Általános Iskola állapota.

Mennyi a valóságalapja az iskola felújításáról, esetleg új iskola építéséről szóló híreknek? 

A Légszesz utcai épület felújítása gazdaságtalan, a ráfordítás elérné vagy meghaladná egy új épület megépítésének költségeit. Mindenképpen új épületben kell gondolkodni. Az épületet belátható időn belül ki kell váltani, ám az ingatlan területe legfeljebb egy 16 termes épületnek tudna helyet adni, ami már ma sem elég. Felmerült a sportiskolai program továbbfejlesztésének gondolata, amely összehangolható a Magyar Agrár – és Élettudományi Egyetem (MATE) városi sportkoncepciójával. Így érdemesebb két kisebb, 16-16 tantermes iskola építésében gondolkodni, amelyből az egyik a körzeti iskola funkcióját látná el, a másik pedig egy teljesen egyedi, a sporttevékenység köré szerveződő oktatási formában, sportakadémiai programmal működne. A felmérés folyamatban van, sokféle variáció felmerült az elhelyezésre.

Mikor indulhat az akadémiai program és mi a cél ezzel az unikális lépéssel?

A tanulók több mint 40 százaléka vesz részt az emelt szintű testnevelés oktatásban. Az intézmény hosszú távú elképzelése a MATE sportszakosztályaival való szorosabb együttműködés, ennek keretében pedig egy olyan egyedi akadémiai iskolává való átalakulás, amelyben a tanulók az alsóbb évfolyamokon még nem sportágspecifikusan végzik az alapozó sporttevékenységeket, hanem tehetségük, adottságaik alapján a fizikai fejlettségük későbbi szakaszában orientálódnak a számukra legmegfelelőbb sportág felé. Az akadémiai programhoz az egyetem adná a megfelelő sportszakmai, sportorvosi hátteret, valamint a sportlétesítményekhez való hozzáférést, az edzőket, szakembereket. Az együttműködés megkezdődött. A megvalósításig még sok feltételnek kell teljesülnie, amelyek közül igen lényeges eleme az iskola megfelelő épületben való elhelyezése.

Sokak örömére közel 1 milliárdos támogatásból megújulhat a Török Ignác Gimnázium. Mit érintenek a munkálatok és milyen időbeli lefutása lesz a fejlesztésnek?

A tavaly őszi támogatás megérkezése után elkészülhettek a műszaki tervek, a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás jelenleg zajlik. Reményeink szerint a kivitelezés a tanév végéhez közelítve megkezdődhet. A tervek szerint 180 nap áll a kivitelező rendelkezésére, ami mellett az iskolának működnie kell. Terveink szerint 2022 végén, 2023 elején a diákok már megújult környezetben tanulhatnak. Az épület energetikai felújítására kerül sor: teljes tetőcsere, fűtéskorszerűsítés, teljes épület hőszigetelés, homlokzati nyílászáró csere. Az épületben a világítást új, energiatakarékos rendszerre cseréljük.

Hogyan sikerült megfelelő mennyiségű forrást találni a Török Ignác Gimnázium fejlesztésére?

A Tankerületi Központ már jóval korábban megvizsgálta az épület állapotát és kereste annak lehetőségét, hogy a súlyos problémákra megoldást találjon. A legnagyobb gondot a tető rossz állapota jelenti. Tavaly a fenntartó megbízásából egy korszerű felmérés készült az épület energetikai állapotáról és a szükséges fejlesztési munkákról. Ez a dokumentáció szolgált alapjául annak a kormányzati döntésnek, amely a projekt forrásigényét biztosította. A körzet országgyűlési képviselője, Vécsey László is szívén viselte a gimnázium ügyét, az ő közbenjárásának is köszönhető, hogy támogatást kapott.

A fejlesztéseket látva hova helyezhető el a gödöllői oktatás az ország és a Dunakeszi Tankerület térképén is milyen szerepet tölt be a következő tíz évben?

Gödöllő nem csak járásközpontként, de intézményei munkáját tekintve is kiemelkedő a térségben. Az itt működő sokszínű, különböző profilú iskoláknak sajátos vonzereje van, ezt a környékről ide járó tanulói arány is mutatja. Az általános iskolák különböző karaktere és egyedi, emelt szintű képzési kínálata túlmutat a kötelező feladatellátáson, a gimnáziumok színvonala országosan is elismert. Minden adott a helyben történő továbbtanulásra, a kampusszal történő együttműködésben remélve ez ennek további távlatokat is adhat. Az a célunk, hogy az intézményeket folyamatosan fejlesszük, megőrizzük a pedagógiai sokszínűségüket annak érdekében, hogy a jövő generációi is megfelelő színvonalú, értékalapú oktatásban részesülhessenek.