Velünk az Isten

Minden történelmi egyház gödöllői vezetőjét felkértük karácsonyi gondolataik megosztására. Összeállításunkban olvashatják azok ünnepi üzenetét, akik tudtak élni a lehetőséggel. Köszönjük!

Isten időt kér

Az elmúlt hetekben zajlott a női kézilabda-világbajnokság, és a meccseket nézve, már többször úgy éreztem, hogy Isten hasonlít a csapatok edzőihez. Aki látott már edzőt, az tudja, hogy folyamatosan beszél a partvonal mellől a játékosaihoz. Buzdítja őket, utasításokat ad, együtt él a játékkal. A kézilabdában még az a lehetősége is megvan, hogy időt kérjen, odahívja a csapatát magához és elmondhassa nekik, hogy mit kellene másként csinálni. Jelen példával élve Isten karácsonykor időt kért. A maga időfölöttiségéből belépett az ember idejébe azért, hogy a legfontosabb dolgokat elmondja, azért, hogy megbeszélhessük vele, ezután mit kell tenni. A mi felelősségünk, hogy figyelünk-e rá? Meghalljuk-e, amit mond, vagy éppen valami teljesen más jár a fejünkben és máshova nézünk. A karácsonyi fények, amelyek már most világítanak szerte a városban, mindig arra figyelmeztessenek, hogy Isten mondani akar nekünk valami fontosat, valamit, ami életünk egészét megváltoztathatja. Istenre figyelő, az Ő szeretetét megélő, áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!

Kovács András
Gödöllői Szentháromság Templom
plébánosa

„Egyszer volt, hol nem volt…”

Ha ezt a fordulatot halljuk, mindannyian tudjuk, hogy mi következik ezután: egy mese. Egy olyan történet, amely bármennyire is tanulságos, mégiscsak kitalált történet. A Jézus Krisztus születéséről szóló evangéliumi szakaszokban sosem fordulnak elő a mesék jól ismert kezdő szavai. Nem, mert a karácsonyi evangélium nem mese, nem az emberi fantázia szüleménye, hanem a Mindenható Isten megvalósult terve és cselekvése. „Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve.” (Gal 4,4) Ő döntött úgy, hogy a sötétségben, reményvesztettségben, kiúttalanságban veszteglő világunkba belép, és Szabadítót küld Jézus Krisztus személyében. Mert az emberiség helyzete és személyes életünk egyaránt Szabadító után kiált, aki nemcsak tanácsokat osztogat, hanem közbelép értünk és helyettünk. Az evangélium tehát nem mese és nem is jó tanács, hanem a szabadulás egyetlen lehetőségének örömhíre. Dicsőség érte Jézus Krisztusnak!

Lőrik Levente
Gödöllői baptista lelkipásztor

De miért?

Karácsony titkának egyik lényeges sajátossága, annak emberszempontú oldala. Az Atya Fia, a Szentháromság második személye emberré lett, ezáltal az Örök Atya egyedülálló módon egy gyermek, és általa az egész emberiség Atyjává vált. A gyermekek sokszor teszik fel a kérdést: de miért? Cur Deus homo? – tette fel egykor a kérdést Canterbury-i Szent Anzelm is. A kérdés azóta is fennáll, és egyre jobban elmélyülünk a válasz misztériumában: megteremtett, hogy egészen magához öleljen minket; megteremtett, de szabadnak, hogy felismerhessük szeretetét és szenvedélyes küzdelmét értünk. Karácsony misztériumának egyik legmélyebb kijelentése: az Atya édesapánkká lett Jézus Krisztus születésében. Gyermekei vagyunk, és ezért is tanít minket az Úr így szólítani őt a keresztségben újjászületett fiaiként: Mi Atyánk!

Sztankó Attila
Máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilika plébánosa

Élet, ajándék, kapcsolat

Egy régi tanárom egy üveghalat kapott karácsonyra. Pont azt, amit öt éve egy munkahelyi karácsonyon adott valakinek. A szegény csúf üveghal öt évig körbejárt. Idén a kör bezárult: az üveghalat most ő kapta. De milyen is a jó ajándék? A jó ajándéktól nem megszabadulnak, hanem szeretettel adják. Az ajándékozó figyelmesen nézi, hol tart az életben az, akit megajándékoz. Tudja, hogy mire van szükség, és ehhez igazítja ajándékát. Nem lomtalanít, hanem szeret. Jézus érkezését ünnepeljük. Ő Isten tökéletes ajándéka számunkra. Miért? Mert vele Isten közelségét kaptuk meg. Jézusnak is volt keze, lába, szeme, szája. Nekem is van. Hasonlítok Hozzá, mint minden másik ember. Ő pedig azt is érzi, amit mi ezen a földön: szomjúság, fáradtság, szomorúság, magány, vágyakozás. Tudja, min megyünk keresztül, végigjön velünk az úton. Ő társunk az életben. Az Ő testében az Isten-közelség a hétköznapiságban is megjelent: munka, tánc és gyaloglás. Az Ő testében ott a gyógyulás és szenvedés: újjáéledés és szabadulás, de jajszó és fájdalom is. Az Ő teste és vére, kenyér és bor. Az Ő teste táplál. Az Ő testében feltámadás és élet van. Én benne, Ő bennem.

Balogh Tamás
Gödöllői református lelkész

Isten zsenialitása a gyermeki érkezés

Milyen sokan örültek volna, ha Isten a Messiást felnőtt férfiként küldte volna erre a világra: eleve az érkezés csodás lett volna, lehetett volna arról is hosszasan beszélgetni vele, és rögtön lehetett volna vitatkozni vele. Ehelyett Isten azt választotta, hogy gyermekként megszületik erre a világra: kiszolgáltatott, tehát rászorul a mi segítségünkre. És ugyanúgy, ahogy egy családba érkező gyermek, ő is megkapja a maga helyét és idejét a családban. A nagy kérdés idén karácsonykor is, hogy én magam hogyan fogadom Őt az életembe? Készítem Számára a helyet, mint ahogy az áldott állapotban lévő kismama a fészekrakó ösztöntől vezérelve készíti az érkező csöppségnek? Vagy arra várok, hogy majd felnőttként találkozzak vele, és próbálok vitatkozni, mint a korabeli írástudók? Ha engedem, hogy gyermekként megszülessen az én életemben is, akkor előbb meg fogom szeretni, időt, energiát, figyelmet fordítok rá, és csak később kezdek el gondolkodni azokon, amiket tanít. Engedjük, hogy Isten növekedjen bennünk!

Gulybán Gergely
Gödöllői görögkatolikus parókus

A karácsony IGAZI örömüzenet!

Megsokasodott a félelem és a bizonytalanság az emberekben. Pedig a megoldás 2000 éve mindenki számára elérhető. Isten karácsonyi ajándéka Jézusban adatott örök élet. De Jézusban kaptunk ajándékba gyógyulást lelki és testi betegségekre. Szabadulást függőségektől, szorongásokból. „Az Úrnak Szelleme rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy szegényeknek örömöt hirdessek, Ő küldött, hogy szabadítást hirdessek a foglyoknak, szemük megnyílását a vakoknak, szabadon engedjem a szétzúzott szívűeket”. (Lk 4,18) Ott kopogtat minden szív ajtaján és bebocsájtásra vár. Belülről a szívünk gondolkodási útvonalainak átformálásával hozza az Ő békéjét, ez nem a világ anyagi alapú békéje. Azt tanítja: Ne aggódjatok a holnap felől. Ha naponként HITTEL fogadjuk szavait, működésbe lép a csoda és tényleg valósággá lesz szabadító, gyógyító, félelmektől mentesítő, békességet adó ereje a számunkra. Rajtunk múlik, hogy Jézust, mint ingyen kapott ajándékot elfogadjuk-e ezen a karácsonyon. Fogadjuk el! Megéri!

Szabó Sándor
Gödöllői Szeretet Lángja Gyülekezet lelkipásztora

Krisztus születése – Premontrei rendünk születése

A 2021-es karácsony és az erre való készülődés nagyon különleges a premontreieknél, mert Szent Norbert, a Premontrei Rend elindítója éppen 900 évvel ezelőtt alapította szerzetesközösségét a franciaországi Prémontré-ben. 1121 karácsonyán volt az első szerzetesi fogadalomtétele azoknak a rendi testvéreknek, akik Szent Ágoston szabályzata szerint Istent keresve, lelkipásztori és szerzetespapi életet kezdtek élni Istennel az emberek között. A magyarországi premontreiek hat évvel ezelőtt kezdték meg készületüket a jubileumi esztendőre: nagy lelki haszonnal, sok találkozással, konferenciákkal, együttlétekkel, hálaadással, és imádsággal a körülöttünk élőkért, valamint hangzó- és könyvkiadványokkal, intézményi fejlesztésekkel. Egész rendi közösségünk, de nemcsak a gödöllői atyák és testvérek, hanem a zsámbéki premontreiek és az ottani premontrei nővérek is bensőleg megérintett karácsonyi ünnepet kívánnak mindenkinek Gödöllő városában. Legyen az ünnepünk áldott, igaz és békével teljes!

Balogh Péter Piusz
Gödöllői Premontrei Apátság plébánosa, O.Praem. apát

Személyes közösség  Krisztussal

Karácsony olyan ünnepünk, mely kilépett a felekezeti, egyházi keretekből, és az emberek tömegei különféle korokban egyaránt megtartották. A köztudat úgy tartja számon, hogy ez a Krisztus születésének ünnepe. Ezzel szemben a Biblia történelmi tényei alapján nehezen feleltethető meg a karácsonyi időpont Krisztus születésével. Azonban van miért örülnünk ennek az ünnepnek! Jézus Krisztus személye bármilyen időben kerül az emberek figyelmének középpontjába, az önmagában öröm, mert a megváltás eseményét újból reflektorfénybe állítja. Személyes közösség a Krisztussal: ez a hívő lét lényege! Legfőbb kívánsága egy hitvalló kereszténynek, hogy mindenki halljon Krisztus életének tényeiről, mert ebből származik az ember üdvössége, azaz megmenekülése. A karácsony akkor válik igazán nagyszerű ünneppé, ha Jézus Krisztus nemcsak kiváló személyiség számunkra, hanem Isten egyszülött fia, akivel személyes közösségbe lehet kerülni!

Mihály József
Gödöllői Hit Gyülekezete pásztora