Óvodai átszervezés: mire megy ki a játék?

Egyes vélemények szerint a 2019-es önkormányzati választásig kell visszanyúlni, ha közelebb akarunk kerülni a Gödöllőn végbement óvodai átszervezés főbb okainak megértéséhez. Tény, hogy az átszervezéssel több normatív támogatást kap a város, ami alapján indokoltnak tűnik a változtatás. Viszont a választási eredmények is úgy alakultak, hogy Gémesi György nem tudta megtartani egyik korábbi alpolgármesterét sem, mindketten „csak” képviselők maradtak. A havi tiszteletdíj és az alpolgármesteri fizetés összege publikus, nem titok, hogy jelentős különbség van a kettő között.

A különbség áthidalása Pappné Pintér Csilla esetében talán kézenfekvőnek látszott, hiszen a Szent János utcai óvoda vezetőjének az átszervezés – és az egyetemi óvoda Premontrei Apátsághoz kerülése – előtt a hat intézményvezető még a kolléganője volt. Tavaly december 11-én kiderült, hogy idén ősztől megváltozik a gödöllői köznevelési intézményrendszer. Ezt Gémesi György egymaga dönthette el a különleges jogrend idején ráruházott feladat- és hatáskörében. A polgármester a gazdaságosabb működéssel és a költséghatékonyság javításával indokolta az ötletet, ami egy csúcsvezetői irányításban és hat tagintézményben látta a szebb jövőt. Márciusban már arról szóltak a hírek, hogy óvodaigazgatóság és hat tagóvoda jön létre városunkban, a csúcsszerv élére pedig – május 20-ai határidővel – pályázati úton választják ki az arra alkalmas személyt.

Június 3-án nyilvános lett, hogy Gémesi György polgármester milyen döntést hozott a személyi kérdésben. Szerencsére nem volt különösebben nehéz dolga, mivel a pozícióra csupán egy kandidáló volt. Hogy a „pályázati passzivitásnak” vajon a viszonylag rövid, egy hónapos határidő, netán az „úgy is eldőlt már a befutók személye” hozzáállás lehetett az oka, soha nem derül ki.

Az viszont tény, hogy 2021. július 1-jétől 2026. július 1-jéig dr. Pappné Pintér Csilla lokálpatrióta klubos önkormányzati képviselő vezetheti a Gödöllő Óvodát. Garantált havi illetményét bruttó 429.345 forintban állapította meg a polgármester, ám az összeg a különféle pótlékokkal együtt bruttó 830 ezer forintig is felkúszhat. Mintegy két hónap telt el az új gödöllői óvodarendszer gyakorlati élesítése óta. Az eltelt időszak – melyben érzékelhetőek a szülők és a személyzet egy részének aggályai – nem alakult problémamentesen. Sőt! Hogy értesüléseink valóságtartalmát ellenőrizzük, megkértük Pappné Pintér Csillát, hogy erősítse meg vagy cáfolja a következő felvetéseket.

Igaz-e, hogy:

 • a gödöllői tagintézményekben is súlyos óvónő-hiánnyal kell szembenézni,
 • az óvónő-hiányt a kolléganők áthelyezésével oldják meg, 
 • a korábbi óvodavezetőket visszaminősítették, fele annyi pénzért alkalmazzák, 
 • volt olyan korábbi óvodavezető, aki felmondott,
 • elküldték az óvodai asszisztenseket, csak egy maradt Ön mellett, aki intézi az összes óvoda ügyét,
 • ha valakinek van kiegészítő képesítése, arra próbálják kötelezni, hogy munkaidő alatt azzal is foglalkozzon, de plusz pénzt nem adnak érte,
 • a dadusok mosogatnak, nem a Kalória munkatársai, vagyis: ez is a gyerekektől veszik el az időt,
 • az SNI-s gyerekek fejlesztésére nincs elég, a vonatkozó jogszabály által előírt szakember, ami gyengíti a felzárkóztatásukat, és később megnehezíti a Montágh iskolában dolgozók munkáját,
 • a dajkák és az óvónők között állandó a veszekedés, többnyire a gyerekek hallatára,
 • költségmegtakarítás címén olyan utasításokat adnak, hogy – például – nem vehetnek folyékony szappant, csak hagyományosat, melynek használata sokkal kockázatosabb, mivel a gyerekek egymás kezébe adják,
 • a szülőkre a korábbinál sokkal nagyobb anyagi terheket rónak, szinte nekik kell mindent megvenni?

Az átalakított gödöllői óvodarendszer vezetője 4967 perc elteltével adott választ, ezt írta:
„A felvetéseket megcáfolom.”

Tiszta, félreérthetetlen válasz, amiből az tűnik ki, hogy minden a legnagyobb rendben van Gödöllőn az óvodákban. Igaz, miért is lenne másképp? Egy anyagilag jól megbecsült alkalmazottól nem várható el, hogy hibákat, hiányosságokat támasszon alá, netán olyanokat, amik aláássák a polgármesteri döntés jogosságát, észszerűségét. /Lapzártáig egyéb válasz nem érkezett/

A gond nem is ezzel van, hanem sokkal inkább azzal, hogy a kényes kérdések a „szőnyeg alatt” maradnak, miközben a szülők és a dolgozók lehajtott fejjel, legfeljebb csak az orruk alatt mormolhatják el bosszúságaikat, problémáikat. A gyerekek meg úgyis eljátszanak majd egymással valahogy.

BM-IGF