Egy évesek lettünk!

1 év, 10 lapszám | 1 év küldetés | 1 év média tükör | 1+1 év közéleti szolgálat | 1 év eredményei és támogatói

1 év, 10 lapszám

Másfél éve, az egyesületünk megalakulásával szövetséget kötöttünk a gödöllőiekért, hogy a Gödöllőn élő polgárok értékalapú közösségi életét pártpolitikai érdekek nélkül támogassuk, társadalmi rendezvényeket szervezzünk, segítsük a fiatalokat, az időseket és a rászorulókat, valamint különböző kirándulásokat, előadásokat és közösségi programokat szervezzünk. A tervből sok minden megvalósult, a pandémia több területen talán még segítette is az egyesület törekvéseit, például az idősek támogatásában, más helyen azonban közbeszólt, több közösségi programunk is meghiúsult emiatt. Médiaküldetésünket viszont egy éve, 2020 októberében sikerült elindítani, és az olvasó kezében tartott
GDL.hu Pelikán magazin jelenlegi száma immáron a tizedik, kisebb jubileumi kiadvány, amely mellett az online térben a itt a www.gdl.hu hírportálon és facebook.com/gdl.hu közösségi hálón is jelen vagyunk. Köszönet illet mindenkit, akik segítik a szerkesztőség munkáját, de a legnagyobb hála mégiscsak az olvasóké, akik a visszajelzések alapján egyre többen vannak, és várják a következő lapszámot. Folyamatosan tanulva, így fokozatosan megújulva szeretnénk a továbbiakban is tájékoztatást adni, illetve kikapcsolódási lehetőséget nyújtani rovataink sokszínűségével.

1 év küldetés

Az induláskor a pelikán görög jelentésével („fejsze”) kívántunk lenni a városban. Fejsze, ami elmetszi az eddigi gyakorlatot a jövőbelitől, változtatni és változni kíván, újítani és megújulni szeretne, de annak tiszta acéljába nézve akár tükör is lehet, mely az egykori Gödöllő értékeit mutatja. Egy szebb és jobb Gödöllőért teszünk, amelyet erős helyi identitás, közösségi szellem, a másikért történő lemondás és évszázados értékek jellemeznek. Reméljük, hogy ezt a küldetést és az erre való törekvést az újságot olvasó minden gödöllői polgár az elmúlt egy évben már érzékelte, és egyfajta paradigmaváltásnak gondolja. Természetesen, már csak az újság fiatal kora miatt is, fontos és elengedhetetlen a kritika, hiszen azzal is épülhet a közösség.

1 év média tükör

Gödöllőieknek szóló hírforrás több évtizede van a városban, de a gödöllői emberekért és közösségért írott szó sajnos hiánycikk. Hiánycikk az az értékalapú információgyűjtemény, ahol nem egy szűk elit köré épül minden, és amely kimondja az igazságot. Nem biztos, hogy havilapunk teljes mértékben be tudja már tölteni ezt az űrt, de bizonyosan állíthatjuk, az egyik legfőbb missziós feladatunk az, hogy ne rólunk, hanem az emberekről, a helyi közéletről, kultúráról, a gödöllői sportról és egyéb hírről adjunk tájékoztatást, egyfajta integrációs szerepet is betöltve. Hisszük, hogy a halk, mégis objektív, történelmi távlatokon átívelő, a megalkuvást nem ismerő tényszerű információk fontosabbak a gödöllői embereknek, mint a harsány és saját magukat előtérbe helyező propagandák. Ferenc pápa egy homíliájában így elmélkedett erről: „A jó mindig győz, még ha időnként gyengének és rejtettnek tűnhet is!

1+1 év közéleti szolgálat

A városban régóta különleges helyzetben vannak azon képviselők, akik ellenzéki szerepben vannak, ami a 2019-es választások után kialakult patthelyzettel és a szituáció sajnálatos feloldásával még furcsább lett. A testületi üléseken az egy és két perces felszólalásokhoz sokszor fél órás monológok és kioktatások társulnak a város vezetőjétől, így a képviselők egy demokratikusnak semmiképp sem nevezhető testületi ülésen érdemben sajnos nem mondhatják el a gödöllői emberekért vállalt gondolataikat. Ebben is segítségükre kívánunk lenni mindaddig, amíg ezt a gödöllői emberekért teszik, és pártpolitika nélkül csak a tényeken alapuló valódi szolgálat a céljuk.

1 év eredményei és támogatói

A pelikán másik jelentése az önfeláldozás és áldozatvállalás, hiszen a fészkében önvérével táplálja a fiókáit. Fantasztikus érzés volt megélni, hogy mennyien segítenek számunkra az újság terítésében a helyi körzetekben. A Gödöllő számos médiafelületén megjelenő időszakos provokációk, a folyamatos cenzúrák, a portálokról történő törlések és tiltások is azt mutatják, hogy jó úton vagyunk, a közösségünk által kimondott minden szó fájdalmas a hatalmat gyakorlóknak. De az egység, az egymásért és közös értékeinkért való erőfeszítés hatékonyan működik, hiszen nem valakik ellen, hanem a változásért, egy szebb városi jövőképért áldozunk önzetlenül a szabadidőnkből. Büszkék vagyunk gödöllői barátainkra, aktivistáinkra, és köszönjük minden jogi és magánszemély segítségét, akik nem a hatalom irányába, hanem Gödöllőért éreznek felelősséget, és támogatják az egyesület tevékenységét. Továbbra is hisszük, hogy egyedül a közösségért végzett önzetlen munka tudja csak értékek mentén, ugyanakkor érdekmentesen alakítani egy kisváros jövőjét.

A Szerkesztőség