Szállodaper: hiába a magyarázkodás, Gémesiéknek fizetni kell

Szinte nincs olyan hónap, hogy a gödöllői szállodaper néven elhíresült, a városi közkassza számára mintegy 700 millió forintos fizetési kötelezettséggel járó ügy ne szolgálna újabb és újabb fejleményekkel. Nézzük a botrányszagú történések legfrissebb mozzanatait!

Az alábbiak pontos megértése érdekében április 7-ig célszerű visszaugrani. Ekkor a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen kimondta, hogy helybenhagyja az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezett rendelkezéseit. Ugyanakkor kötelezte a gödöllői önkormányzatot, mint elsőrendű alperest, hogy tizenöt napon belül fizessen meg a felperesnek (vállalkozó) 1 millió forint + áfa másodfokú perköltséget. A konkrét számok nyelvére lefordítva az ítélet azt jelentette, hogy kötelezték a gödöllői önkormányzatot 675 millió forint és ennek 2016. január 6-tól növekvő késedelmi kamatának megfizetésére a harmadrendű alperes (felszámolás alatt álló G-Magistratus Zrt.) részére. Ez az összeg a 700 millió forintot már hónapokkal ezelőtt túllépte a jegybanki alapkamattal együtt, ami az idő múlásával fokozatosan növekszik.

Gémesi György lépett, és bevetette az ügyvédjét

A gödöllői önkormányzatot képviselő polgármester meghatalmazása alapján dr. Szita Zsolt ügyvéd helyreigazítási kérelmet fogalmazott meg, amiben leírta: „a fent jelzett összeget Gödöllő Város Önkormányzata a saját, 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság felé köteles megfizetni, az tehát továbbra is – még ha közvetetten is, de – az Önkormányzat tulajdonában marad.”

A megfizetendő 675 millió forint nem az önkormányzat vagyona

A történtek után, a jogi értelmezés tisztázása érdekében megkerestük a polgári perben nyertes vállalkozást, amelynek vezetője – többek között – így reagált a városi költségvetésből fizetett ügyvéd mondatára:

A helyreigazítási kérelemben foglaltak előtt megdöbbenéssel állunk. Gödöllő Város Önkormányzata ugyanis a perben ennek éppen az ellenkezőjét állította. A véleményünk szerint alaptalan felülvizsgálati kérelmében a jogerős ítélet végrehajtásának a felfüggesztését arra való hivatkozással kérte, hogy a marasztalási összeg megfizetéséből az Önkormányzatot súlyos, utólag nem orvosolható anyagi hátrány érné. Más szóval: az Önkormányzat nem fogja tudni ellátni a közfeladatait. A perben tehát éppen a helyreigazítási kérelemben foglaltak ellenkezőjét állítja. A Kúria elfogadta az Önkormányzat azon előadását, miszerint súlyos hátrány érné az ítélet végrehajtása nyomán, és október közepéig helyt adott a végrehajtás felfüggesztési kérelmének.

A jogerős ítélet alapján nem felel meg a valóságnak, hogy a 675 millió marasztalási összeget a Gödöllői Önkormányzat közvetetten saját magának utalja át.

Ezt az összeget ugyanis az önkormányzatnak a felszámolás alatt álló G-Magistratus Zrt. felszámolója felé kell megfizetnie. A megfizetett összeg a felszámolás alatt álló társaság felszámolási vagyona, ami felett kizárólagosan a felszámoló jogosult rendelkezni. A felszámolás elrendelésével a Gödöllői Önkormányzatnak, mint a társaság egyedüli tagjának, és az általa kinevezett vezérigazgatónak, mint az adós társaság korábbi vezető tisztségviselőjének minden rendelkezési joga megszűnt. A Gödöllői Önkormányzat által megfizetésre kerülő

675 millió forint felett tehát a felszámoló rendelkezik, aki abból kiegyenlíti a felszámolási költségeket, valamint a hitelezői igényeket.

A valósághoz hozzátartozik, hogy mivel maga a Gödöllői Önkormányzat is hitelezője az adós társaságnak, így hitelezői igénye kielégítéseként a megfizetett marasztalási összeg egy részét visszakapja, azonban csak a zárómérleg elfogadása után. Ezen felül a hitelezői igények és a felszámolási költségek kiegyenlítését követően fennmaradó vagyon is visszajuttatásra kerül a Gödöllői Önkormányzathoz, ugyancsak a felszámolás jogerős lezárása után. A marasztalási összeg egy része tehát a Gödöllői Önkormányzatot fogja majd megilletni, azonban a megfizetendő 675 millió forint nem az ő vagyona: se közvetlenül, se közvetetten. A 675 millió forint felszámolási vagyon, amiből kiegyenlítik a felszámolás költségeit, és teljes kielégítést kapnak a G-Magistratus Zrt. hitelezői, köztük cégünk, akinek a hitelezői igénye a késedelmi kamatok folyamatos növekedése miatt jelentősen megnőtt az elmúlt évek pereskedése alatt – olvasható a felperesi válaszban.

Összegző adalékként szolgálhat, hogy:

A Kúria a gödöllői önkormányzattal szemben foganatosított végrehajtást nem szüntette meg, csak július elején mintegy 3 hónapra, az érdemi döntés meghozataláig felfüggesztette annak teljesítését.

A 675 millió forintos fizetési kötelezettség teljesítési határidejének kitolódása emelkedést előidéző hatással van a kamatterhekre is. Részben a 675 millió forint után 2016. január 6-tól járó késedelmi kamatra, aminek alapja a jegybanki alapkamat. Részben pedig a pernyertes vállalkozás által követelt valamivel több mint 70 millió forintos összeg után járó kamatra, aminek mértéke a jegybanki alapkamat (euró alapkamat) + 8%.

A folyamat végleges lezárását csak megjósolni lehet. Annyi azonban már most látszik, hogy súlyos százmillióktól esik el a mindannyiunk közpénzét kezelő gödöllői önkormányzat. Olyan százmillióktól, amiket akár a lakosság tényleges érdekét szolgáló fejlesztésekre is lehetett volna fordítani…

EFG