„Olyan munkát kezdünk el, amit be is tudunk fejezni.” – Beszélgetés Balogh Péter Piusz premontrei apáttal

Nem kis változáson megy keresztül az egyetem és környéke. Szinte két kampusz épül egyszerre, hiszen az agráregyetemet érintő változások és tervezett átalakítások mellett egy másik, kisebb kampusz is szépül, amelynek kézzelfogható jelei már láthatók is. Egy olyan minőségi színfoltja lesz Gödöllőnek, amely infrastrukturálisan és oktatási-vallási szempontból is meghatározó szerepet tölt be a város életében. Balogh Péter Piusz premontrei apáttal beszélgettünk.

Több milliárd forint állami támogatást kaptak. Mire és miért kapták a dotációt?

2015-ben kezdtük el a 2021-es évben ünneplendő, a Premontrei Rend fennállásának 900. évfordulójának előkészítését. Ez nagy volumenű fejlesztéseket, programokat és kiadványokat kívánt meg a részünkről. Több szinten készültünk erre, s mivel helyszíneinken (Csornán, Szombathelyen, Nagyváradon, Zsámbékon és Gödöllőn) több közösséget képviselünk, a magyar államhoz fordultunk segítségért. A rendünk célkitűzéseinek megfelelően oktatási, egyházi-lelkipásztori és területfejlesztési elképzeléseinket 9 milliárd forinttal támogatta a kormány. A feladatok: a csornai rendház hiányzó szárnyának felépítése, mely idősek otthona lesz, a szombathelyi gimnázium fejlesztése, a türjei középkori templom teljes rekonstrukciója, zsámbéki iskolánk újjáépítésének befejezése, a gödöllői visszaadott területek rendezése, gödöllői gimnázium fejlesztés és templomépítés, valamint a 900 éves jubileum méltó megünneplése.

Mik valósultak meg eddig Gödöllőn?

A Fácán sorral párhuzamos út, valamint járda teljeskörű felújítása megtörtént – a parkolási kérdést is rendeztük. Nemrég áldottuk meg és adtuk át a Takács Menyhért utat és az új parkolót. Ennek járulékaként nagy felületű növényápolási és telepítési program is fut, amelyet folytatunk, rendezzük a területek zöld felületeit is. A korszerűtlen közvilágítást is nagyrészt lecseréltük.

Mik a további tervek? Mit lehet tudni ezek megvalósulásáról?

Most indul a gimnázium és az óvoda udvarának bővítése. A régi parkoló végéig hosszabbítjuk meg a gimnázium udvarát, ezzel egyvonalban a helyi építési szabályzatnak megfelelően bővül az óvoda területe is. Megépül az iskola és óvoda melletti akadálymentes járda, amely hosszabb és kényelmesebb lesz. Megnyitottuk az új parkolót, amely bizonyos keretek között szintén használható lesz. Ezen a területen például nem volt áram, amelyet szintén meg kellett oldanunk a kamerarendszer kialakításához. Elindult a premontrei temető mögött épülő templom közbeszerzési eljárása. Hosszabb távú tervünk egy tornacsarnok építése, amelynek kialakításakor törekszünk a multifunkcionalitásra, hogy minél több sportágat kiszolgálhasson. Magában foglalja majd a fedett uszodát is, amelynek a helye az egykori egyetemi strandként funkcionáló terület, így annak mérete sem lesz nagyobb. Fontos szempont a fenntarthatóság, ezért szeretnénk egész évben üzemelő uszodát, hiszen iskolai úszómedencére nincs állami normatíva. A teljes sportkomplexum iskolaidőben a tanórai fejlesztéseket szolgálja, de nyitott lesz mindenki számára. Ennek munkáit 2021 második felében szeretnénk elindítani. Fontos, hogy csak olyan munkát kezdünk el, amit be is tudunk fejezni.

Miben változik az egyetemi óvoda?

Szeptember 1-jétől vesszük át az intézmény üzemeltetését. A neve Premontrei Kikelet Óvoda lesz, amely szimbolikus jelentőségű. Nemcsak régi nevének használatában, de megtartjuk az intézmény hagyományőrző jellegét is. Szeretnénk ezt tovább erősíteni, ugyanakkor a szellemiséget és a lelkiséget bővíteni. A munkavállalókat és a körzetes jelleget megtartjuk. Szeretnénk közelebb kerülni a környezetünkben élő emberekhez, azokhoz is, akikkel eddig kevesebb kapcsolatunk volt. Az újonnan érkező gyermekeknek már lesz hittan, a meglévő gyermekek részére pedig választható lesz.

Balogh Péter Piusz premontrei apát

Változik az óvoda épülete?

Két éve már az apátság tulajdonában áll. A 40-50 éves nyílászárókat már kicseréltük. Most az udvarbővítés következik, majd a tetőcsere és napelemek telepítése. A hátsó udvar irányában mindenképpen gondolkozunk a bővítésen is, hogy még több gyermeket tudjunk fogadni.

Milyen funkciót és szerepet kell betöltenie tíz év múlva a premontrei rendnek Gödöllőn?

Az egyik legfontosabb a rendi élet, hiszen ebből sarjad minden. Fontos, hogy területileg is itt vagyunk, mert más volna távolról „kormányozni”. Szeretném, ha a nevelés tovább erősödne, és létszámban is gyarapodnánk. Fontos számomra a hivatásgondozás, hogy a fiataljaink megmaradjanak, és támogassuk őket. Az eddigiek szellemében kívánjuk tovább erősíteni az egyházi-oktatási vonalat. Az új templom mellett épül majd egy új rendház, a régi pedig a középiskolai és egyetemi kollégiumi férőhelyek bővítésének szolgálatába áll majd. Bővül a gimnáziumunk is, három éven belül 100 fővel emelkedhet az itt tanuló diákok száma. Nem lankad a gimnáziumba a felvételizési kedv, ez is alátámasztja, hogy a tehetséggondozást és hitéleti nevelést tovább erősítsük. Hamarosan lesz egy helyi centenáriumunk is, hiszen 1923-24 óta, azaz lassan 100 éve vagyunk jelen Gödöllőn, így erre is készülünk.