Grassalkovich Üzleti Klub indult Gödöllőn

2021. júniusában gödöllői kötődésű vállalkozói kör megalapította a Grassalkovich Üzleti Klubot

Az Üzleti Klub legfőbb céljának tekinti a Gödöllő és térségében tevékenykedő kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalati vezetői közti üzleti kapcsolatok fejlesztését, együttműködésük segítését. Mindemellett fórumot kíván teremteni, hogy tagjai üzleti kapcsolataikon túl kulturális és emberi kötődéseiket is elmélyíthessék. Az Üzleti Klub hozzájárul ahhoz is, hogy a két cégméret és cégkultúra jobban megismerje egymás értékeit, illetve fiatalok vállalkozói attitűdjének formálását is támogatni kívánja.

A Grassalkovich Üzleti Klub elnökévé a taggyűlés Debreczeni Attilát választotta meg, aki a Finn Kereskedelmi Iroda vezetője, míg alelnökei – Varga Árpád gödöllői családi kő-és műkő vállalkozás vezetője és Személyi László digitalizációs szekértő lettek. Jelenlegi alapítók a „Tehetség-Erkölcs-Siker” értékek mellett-  indítják útjára a kezdeményezést, azonban célként fogalmazták meg a folyamatos bővülést a Gödöllői kistérségben.

A nyitó rendezvényen előadást tartott Keszég Attila, hazai-és nemzetközi telekommunikációs felsővezető  Debreczeni Attila, valamint Wisznovszky Tamás, volt Premontrei diák. A köszöntőket követően az est kiemelt vendége: Fábián Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója volt, aki  előadást tartott a magyar gazdaság helyzetéről és kilátásairól az elkövetkező években.

A Grassalkovich Üzleti Klub egyszerre tekinti feladatának egy erős kapcsolati háló kiépítését, a növekedési lehetőségek megismerését, valamint a tagok és közti élénk információáramlást is, így évente több rendezvényt is szeretne tartani.

Sokat mondó az egyesület nevét adó Grassalkovich I. Antal személye is, hiszen azon túl, hogy erős kapcsolata volt Gödöllővel és a régióval, a Magyar Királyság gazdasági életének is egyik legfőbb irányítója volt. A Grassalkovich család eredete bizonytalan, de nagyhatalmi szerepe a Magyar Királyság életében Grassalkovich I. Antalnak volt először. Köznemesi családba született, de páratlan tehetségű politikus volt, így a személynöki és főlovászmesteri tisztség után a Magyar Kamara elnöki tisztét is betöltötte egészen haláláig.

Az alapítók remélik, hogy a névadóhoz méltóan szolgálják Gödöllő és kistérségének gazdaságát.