Pályázati lehetőségek a 2021-2027 közötti időszakban I. – A Digitális Megújulás Operatív Program

Magyarország a 2021-től kezdődő pénzügyi ciklusban minden korábbinál több, 51,3 milliárd eurónyi Európai Uniós fejlesztési forrást használhat fel. Cikksorozatunkban röviden összefoglaljuk a támogatási rendszer alapvető céljait.

A Kormány által benyújtott és az Európai Bizottság által elfogadott fejlesztési terv szerint a 2021-2027 közötti ciklusban a társadalmi és gazdasági versenyképesség növelése mellett a kedvezőtlen helyzetű térségek fejlesztése lesz a kiemelt cél. A társadalmi, gazdasági, környezeti és humán fenntarthatóság összhangja biztosíthatja nemzeti erőforrásaink, a jövő nemzedékek lehetőségeinek hosszútávú megőrzését, alkalmazkodóképességünket a hazai, térségi és globális kihívásokra. A tematikus célokat az ún. Operatív Programok, mint részletes tervek tartalmazzák. Ezek a Partnerségi Megállapodásban kijelölt fejlesztési irányok alapján készülnek, és meghatározzák, hogyan kerül felhasználásra az Európai Unió által biztosított támogatás a programozási időszak során. 

A 2021-27-es időszak Európai Unió által társfinanszírozott pályázati ciklusának Operatív Programjai a következők lesznek:

  1. Digitális Megújulás (DIMOP)
  2. Humánfejlesztési (HOP)
  3. Magyar Akvakultúra-fejlesztési (MAKOP)
  4. Mobilitás (MIOP)
  5. Vállalkozásfejlesztési és Innovációs (VINOP)
  6. Versenyképes Magyarország (VMOP)
  7. Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi (ZIKOP)

A DIGITÁLIS MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 

I. Az operatív program indokoltsága

A gazdasági és társadalmi versenyképesség megtartásához, illetve növeléséhez elengedhetetlen a közszolgáltatások hatékony és a lehető legmagasabb szintű elektronizált és automatizált működése, fejlesztése. 

II. Az operatív program tartalma

Az operatív program a kor, a technológia és a gazdasági fejlődés kihívásainak megfelelő, arra reagáló, hatékony és a lehető legmagasabb szintű elektronizált és automatizált működést biztosító közszolgáltatásokat fejleszt. Ezzel olyan működési környezetet kíván kialakítani a gazdaság és a társadalom számára, amely elérhető, rugalmas és stabil.  Három fő területre tervezi koncentrálni a fejlesztéseit: 

1. Korszerű digitális megoldások bevezetése a közigazgatási munkába, valamint a közszolgáltatások rendszerébe (pl. korszerű adat-védelmi, adatelemzési, feldolgozási megoldások, mesterséges intelligencia, szoftverrobotok, stb.).

2. A nyilvántartások közötti adatcsere, az összekapcsoltság fejlesztése révén új szolgáltatások bevezetése a gazdasági szereplők és az állampolgárok számára

3. Az elektronikus háttérinfrastruktúra, illetve az azokon futó alkalmazások fejlesztése a folyamatok egységesítése és egyszerűsítése érdekében.

III. Az operatív program felépítése

Az OP két szakmai prioritási tengelyből áll: 

  • Közszolgáltatások digitalizációja
  • Elektronikus közszolgáltatások összehangolása

1. prioritási tengely: Közszolgáltatások digitalizációja

A prioritás az ügyfélközpontú közszolgáltatásoknak – a jelenkor elvárásainak és kihívásainak megfelelő – informatikai fejlesztéseit célozza. A központi megoldások igénybe vétele mellett az eddigi eredmények folytatása és a korszerű „okos” megoldások (pl. smart city) implementálása is cél.

1.1 Digitális transzformáció

Az intézkedés az alábbi beavatkozásokat tartalmazza:

Elektronikus ügyintézés kiszélesítése

Helytől független ügyintézés lehetőségének fejlesztése

Kormányhivatali szolgáltatások fejlesztése

1.2  Adatvezérelt közigazgatás

Az intézkedés az alábbi beavatkozásokat tartalmazza:

Folyamatok automatizálása és automatizált döntéshozatal

Mesterséges intelligencia (MI) és robotizálás alkalmazása a közszolgáltatások terén 

1.3 Helyi közszolgáltatások digitalizációja

Az intézkedés az alábbi beavatkozást tartalmazza:

Okostelepülés-fejlesztés és önkormányzati szolgáltatásbővítés

2. prioritási tengely: Elektronikus közszolgáltatások összehangolása

A prioritási tengely célja a közszolgáltatás rendszerek együttműködésének, az interoperabilitásuk fejlesztése, a központi e-szolgáltatások kiterjesztése, tovább erősítve az összekapcsoltságot és ezzel a rugalmas és stabil működést. A prioritási tengely ezen túl kiberbiztonsági fejlesztéseket is tartalmaz.

2.1 Nyilvántartások közötti átjárhatóság

Az intézkedés az alábbi beavatkozást tartalmazza:

Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSZB) adatkapcsolatok kialakítása és fejlesztése 

2.2 Állami alkalmazásfejlesztés konszolidációja

Az intézkedés az alábbi beavatkozásokat tartalmazza:

Szabályozott és központi e-ügyintézési szolgáltatások továbbfejlesztése és kiterjesztése

Kibervédelmi fejlesztések

                                                                        Folytatjuk!