Rendeletmódosítási kérelem a posztumusz díszpolgári címért

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1996-ban alkotta meg a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, valamint a polgármesteri tisztség hivatalos jelvényének viseléséről szóló önkormányzati rendeletét. A rendelet legutóbb 2020 júniusában módosult.

A Szövetség Gödöllőért képviselői rendeletmódosítási kérelemmel fordultak a polgármester felé. Kérésükben indítványozták, hogy a rendelet módosításával tegyék lehetővé a posztumusz díszpolgári cím adományozását azon elhunyt személyek részére, akik a rendeletben megfogalmazott kritériumoknak megfelelnek, de már sajnos nincsenek köztünk. A jelenleg hatályos rendelet értelmében az „életükben maradandót alkotók” érdemelhetik ki a legmagasabb városi kitüntetést, illetve azok, akik „egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az emberi civilizáció, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva a város tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez”.

Szörényi István atlétika edző életével, példamutatásával, eredményeivel, a sportága, klubja és városa iránti elköteleződésével országosan és Európa-szerte is kivívta az elismerést – egyúttal vitte és öregbítette városunk jó hírnevét. Életművének elismerését sajnos már csak halála után tudjuk hivatalosan is elismerni, azonban a rendelet jelenlegi formájában ezt nem teszi lehetővé. A kérés értelmében, s annak elfogadása alapján évente egy személy lenne felterjeszthető e címre, amelyre a Szövetség Gödöllőért képviselői Szörényi Istvánt jelölik 2021. évben. A képviselők tájékoztatták Gödöllő város polgármesterét, hogy rendeletmódosítás elfogadása esetén a 2021. évben Szörényi Istvánt javasolják a posztumusz díszpolgári cím adományozására.

Levelükkel párhuzamosan a Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület elnökével együtt a képviselők kezdeményezték Kriszt Balázsnál, a GEAC elnökénél az egyetemi Atlétika Centrum Szörényi Istvánról történő elnevezését is.