Válság-költségvetés?! 900 millió Gémesi György hivatalának csinosítására

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében kihirdetett különleges jogrend minden eddigitől eltérő megvilágításba helyezi a települési költségvetéseket. Köztük a 2021-es gödöllői büdzsét is. Részben azért, mert a gazdálkodási számhalmazt a polgármesterek fogadhatják el a veszélyhelyzetben rájuk ruházott feladat- és hatáskörnek köszönhetően, részben pedig azért, mert az előirányzatok beteljesülésének bizonytalansága – akár bevételi, akár kiadási oldalon – soha nem volt ennyire szembetűnő az önkormányzati éra három évtizedes történetében.

Február 11-én Gémesi György polgármester is eleget tett kötelezettségének, és jóváhagyta Gödöllő idei költségvetését. Az országos narratívában az ellenzék szerint kormányzás helyett az önkormányzatok kivéreztetése folyik (adóelvonások, parkolási díj beszedésének felfüggesztése), a kormánypártiak pedig váltig állítják, hogy az önkormányzatoknak, azok közül is főleg a tehetősebbeknek, ki kell venniük a részüket a járvány elleni védekezés kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítéséből (is). Főleg úgy, hogy az állam egyeztetés alapján kompenzálni készül az elvonások és a védekezési plusz kiadások következtében igazolhatóan kieső bevételeket. Ez a tétel Gödöllő esetében – Gémesi György elmondása szerint – mintegy 450 millió forintos igényt jelent. Ezek után nézzük, mit mutatnak az erre az évre tervezett gödöllői számadatok!

Gödöllő 2021-es – a városvezető megfogalmazása szerint minden korábbinál takarékosabb és költséghatékonyabb – költségvetésében közel 10,2 milliárd forintos bevételi és kiadási főösszeggel számolnak (tavaly 10,1 milliárd forint). Mivel a forrásoldal kevéssel több mint 3 milliárd forinttal elmarad a költekezésekre szánt összegtől, a büdzsé egyensúlyának biztosítása érdekében belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradvány bevonása válik szükségessé. A kötelezőnek tekinthető működési tételekkel kapcsolatos kiadásokra megközelítőleg 6,25 milliárd forintot terveznek felhasználni idén (tavaly 6 milliárd forint), míg az önként vállalt működési feladatokkal összefüggő kiadásokra megközelítőleg 86,2 millió forintot szánnak (tavaly 153 millió forint).

Meghaladhatja a 2,8 milliárd forintot a helyi adóbevétel

A kormányzati elvonások (gépjárműadó, iparűzési adó felezése) ellenére a gödöllői költségvetés bevételi oldalát 2021-ben is komoly mértékben táplálja a helyi adókból remélt mintegy 2,84 milliárd forintos (tavaly 3,46 milliárd
forint) anyagi forrás. Ebből várhatóan 1,9 milliárd forintot (tavaly 2,48 milliárd forint) tesz ki az iparűzési adó, 540 millió forintot az építményadó, 150 millió forintot a telekadó és 215 millió forintot a 2016-tól az önkormányzati kezelésű úthálózat felújítása érdekében bevezetett kommunális adó.

Közel 168 millió forinttal több pénzt folyósít az állam, mint 2020-ban

A központi költségvetéstől kapott, az általános működést és az ágazati feladatok támogatását szolgáló dotáció – csaknem 47,1 százalékkal emelkedve – meghaladja az 2,183 milliárd forintot (tavaly 1,457 milliárd forint). A gödöllői büdzsé forrásoldalát nem növelő szolidaritási hozzájárulás – jelentős, 245,3 százalékos növekedéssel – 730,4 millió forintos (tavaly 211,6 millió forint) tételnek felel meg 2021-ben, miközben ezt az összeget az állam új elemként 551,9 millió forintos önkormányzati támogatási jogcímmel ellentételezi, amit a polgármester nem igazán hangoztat. Ezáltal a tényleges állami forrás mértéke 2021-ben 1,413 milliárd forint (tavaly 1,245 milliárd forint), vagyis közel 168 millió forinttal több, mint 2020-ban volt.

Beszédes adatokat rejt az a táblázat, ami az intézményi támogatás, illetve szolgáltatás-ellentételezés – mindent egybevetve – valamivel több mint 4,085 milliárd forintos összegének (tavaly 3,622 milliárd) forrását mutatja be. Az állam ennek a tételnek az 52,5%-át (tavaly 40,2%) állja, a fennmaradó, 1,942 milliárd forintnak megfelelő 47,5%-ot (tavaly 59,8%) az önkormányzat biztosítja. A központi költségvetés legkevésbé a városi múzeumra (3,8%) és a könyvtárra (7%) áldoz, ellenben a hozzávetőleg 80 millió forintos jegybevétel-kieséssel szembesülő Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 100 millió forintos támogatását 62,4 millió forinttal egészíti ki.

A városháza bővítése

A tavalyi 700 millióról 900 millió forint fölé emelkedett az új városháza-projektre szánt előirányzat

A felhalmozási (fejlesztés és felújítás) kiadások nagyságrendjét 2,77 milliárd forintra kalkulálják ebben az esztendőben (tavaly 2,54 milliárd forint). Ebből az előirányzat-halmazból a teljesség igénye nélkül:

• A lakó- és nem lakóépületek fejlesztésére közel 1,58 milliárd forint (tavaly 882 millió forint) áll rendelkezésre. Ebben a keretben a legnagyobb összeget a polgármesteri hivatal Szabadság tér 6. szám alatti épületének – Gémesi szerint nem leállítható vagy felfüggeszthető – átépítése, bővítése emésztheti fel: a kalkuláció szerint a korábban erre a célra elkülönített, de fel nem használt összeget is bevonva, 914,3 millió forint (tavaly 700 millió forint) kiadást jelent, ami 30 százalékos kiadás-növekedés egy év távlatában.

A városháza bővítése

• Ezen felül a kosárlabda-munkacsarnok építéséhez biztosított visszatérítendő támogatásra és hozzájárulásra 605,8 millió forintot kívánnak rendelkezésre bocsátani a gödöllőiek adóforintjaiból. Vannak olyan vélemények, amik azt tartják, hogy a beruházásból nem lesz semmi, és ez a keret szolgálhat majd a helyi közkassza számára több százmillió forintos kiadást jelentő, várhatóan jogerősen is elmarasztaló ítélettel záruló szálloda-perből fakadó fizetési kötelezettség teljesítésére, ami valós aggodalom lehet, mert ez a tétel átmenetileg van csupán a költségvetésben, valójában TAO-forrás jelenti majd a fedezetét, ha lesz építkezés.

• Mindent egybevetve, 521 millió forint (tavaly 684,6 millió forint) juthat infrastrukturális beruházásra. Ebből kerékpárútra 179,5 millió forintot, útépítésre 25,7 millió forintot (tavaly 205 millió forint), 285 millió forintot pedig a régen halogatott és 410 milliós hitelt is felvett közvilágítási fejlesztésre terveznek elkölteni.

75 millió forintos általános tartalék mellett nem jut működési támogatás az egészségügyi központnak, a sport- és kulturális szervezeteknek

Azzal együtt, hogy a polgármester a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának megfelezéséről döntött, nem csökkent számottevően a gödöllői képviselőtestület működtetése, ami 2021-ben 79,3 millió forintot (tavaly 96,4 millió forint) emészthet fel. A város első embere saját hatáskörben 10 millió forint (tavaly 12,5 millió forint) sorsáról dönthet idén. Veszélyhelyzeti kiadásokra 50 millió forintot terveztek be erre az esztendőre. A Volánbusz támogatása 110 millió forintos tétel, a szakértői és tervezői költségek várhatóan 90 millió forintra rúgnak.

A városi marketingre, kommunikációra, díjakra, naptárra és nemzetközi kapcsolatokra fordítható fedezet mértéke 40,3 millió forintos (tavaly februárban 47,4 millió, majd áprilistól 33,1 millió) közpénz injekcióval egyenértékű. A közterületi rendezvények szervezését idén 20 millió forint (tavaly 24 millió forint) segíti.

Bár a gödöllői költségvetés számhalmazában az általános tartalék sorban 75 millió forintot nevesítettek, a dolgok jelenlegi állása szerint nem jut működési támogatás a kiemelt művészeti csoportoknak, a sportszervezeteknek, illetőleg – akárcsak tavaly – 2021-ben is 0, azaz: nulla forintos működési dotációval számolhat a Tormay Károly Egészségügyi Központ, amit az önkormányzat üzemeltet…

A költségvetés súlypontjai sem megfelelőek a Szövetség Gödöllőért képviselőcsoportja szerint

Mielőtt a polgármester elfogadta a 2021-es gödöllői költségvetést, a képviselőtestület tagjai lehetőséget kaptak javaslataik megfogalmazására, illetve a város első embere február 11-én konzultációt is tartott a helyi büdzséről. Ez persze formalitás volt, mert saját képviselőtársai – kivéve Bárdy Péter alpolgármestert – ott sem voltak, bár sosem szegülnek szembe a városvezető iránymutatásával. Természetesen az ellenzék tagjainak észrevételeit sem fogadta meg a – több nyilatkozatában is az együttműködést szorgalmazó – város vezetője.

A történtek után nem sokkal Igazságos és politikamentes költségvetést a gödöllői embereknek! címmel írás jelent meg a gdl.hu oldalon, amit a Szövetség Gödöllőért képviselői jegyeztek.

A városatyák hét főből álló csoportjának tagjai a prioritások vonatkozásában úgy fogalmaznak, hogy veszélyhelyzetben nem megszorítani kell, hanem a lakosságot segíteni.

2021-ben, a járványhelyzet lezárásáig az emberek és a vállalkozások terheit csökkenteni kell.

Egy város, amely a 2020. évről 3 milliárd forint bevételi maradvánnyal rendelkezik, nem csökkentheti a béreket, nem bocsáthat el dolgozókat, nem nullázhatja le a kultúrára és a sportra szánt támogatásokat!

A lakossági terhek csökkentése érdekében az  ellenzéki képviselők javasolták és kérték:

  • A kommunális adó 2021-es befizetésének felfüggesztését.
  • A városi cégek összevonásának megkezdését.
  • A polgármesteri hivatal építési-szerződésének felfüggesztését, mely szerződést 2020 májusában, azaz veszélyhelyzetben írták alá, ezért veszélyhelyzetben, a vis maiorra hivatkozva fel kell függeszteni és a 914 millió forintos összeget át kell csoportosítani, részben a 215 millió forintos kommunális adó kiváltására.
  • A városi intézményeinkben a munkabér-csökkentési intézkedéseket és a létszámleépítéseket vissza kell vonni, a cafeteria rendszert mindenhol fenn kell tartani.
  • A civil és kulturális szervezetek támogatását legalább a tavalyi szinten folytatni kell.
  • A sportszakosztályok támogatását a tavalyi szinten és arányosan kell biztosítani. Elfogadhatatlan, hogy a költségvetésben nem szerepel a Gödöllői EAC két olimpikonja (Mészáros Eszter és Gémesi Csanád) felkészülésének támogatása. Kevés olyan harmincezres lélekszámú település van az országban, amely világraszóló eredményekre képes olimpikonokkal büszkélkedhet.
  • A várható peres eljárásokra tekintettel a városnak érdemes lenne fedezetet képezni!

A fentiek alapján az ellenzéki képviselők a 2021. évi gödöllői költségvetést ebben a formában nem tudták támogatni, mivel az abban szereplő összegek a jelen válságban nem az emberek mindennapjait támogatják.

Gödöllőn nem az önkormányzat van az emberekért, hanem az emberek a hivatalért? – kérdezik. Véleményünk szerint ez fordítva lenne helyes – zárul a Szövetség Gödöllőért héttagú képviselőcsoportjának közleménye.

EFG