Cserkészet világnapja

A mai napon ünneplik a világ cserkészei a Thinking Dayt, vagyis a cserkészet világnapját. A legnagyobb ifjúságnevelő mozgalom napja azért lett éppen február 22., mert 1857-ben ezen a napon született lord Robert Baden-Powell of Gilwell, a cserkészet megalapítója. Cikkünkben egy interjút olvashatnak Zámbó Sárával, a gödöllői 802. számú Szent Korona Cserkészcsapat új csapatparancsnokával.

Mi a cserkészet? Hogyan épül fel a cserkészet rendszere? 

Zámbó Sára: A cserkészet a világ legnagyobb ifjúságnevelő mozgalma, amit a brit hadsereg altábornagya, lord Robert-Baden Powell(BiPi) álmodott meg, a búr háborúban szerzett tapasztalatai alapján. Önkéntes mozgalom, ami mindenki számára nyitott vallástól, nemtől, származástól, társadalmi helyzettől függetlenül.  A cserkészet legkisebb egysége az őrs, ebben kb. 6-8 hasonló korú, és általában azonos nemű fiatal van. Hétről hétre őrsgyűléseket tartanak, ahol a vezetők átadják a legfontosabb cserkészismereteket vezetettjeiknek, és itt valósul meg a cserkésznevelés átadása is. A kiscsoportok az egységet, szoros baráti légkört szolgálják.  Az őrsöket a rajok fogják össze, ezekben a hasonló korú fiú és lány őrsök vannak. A rajokat pedig a cserkészcsapat fogja össze, általában városszinten. A területileg egymáshoz közeli csapatok cserkészkerületekbe csoportosulnak. A cserkészkerületeket összefogja a Magyar cserkészszövetség, és az országok szövetségeit pedig a WOSM, vagyis a cserkészmozgalom világszervezete. 

Mesélj egy kicsit a cserkészet történetéről, illetve a gödöllői cserkészet alakulásáról!

Z.S.: A kezdetek egészen 1907-ig nyúlnak vissza, BiPi ugyanis ekkor rendezte meg az első cserkésztábort Brownsea szigetén. Az alapelveket 1908-ban fektette le a Scouting for Boys c. könyvében, és ezután nagy népszerűségre tett szert a mozgalom. A Magyar Cserkészszövetséget 1912-ben alapították, és az 1948-as betiltást követően 1989-ben alakult újjá. Gödöllői vonatkozásban talán az egyik legfontosabb, hogy 1933-ban itt rendezték a 4. Jamboreet, vagyis a cserkész világtalálkozót, több mint 25 000 cserkész részvételével a világ minden tájáról, a táborparancsnok pedig Teleki Pál volt. A 802. sz. Szent Korona cserkészcsapat az 1920-as években látott napvilágot, és a betiltásig sikeresen működött is. Az újjá alapítás 1989-ben meg is történt, és pár éven belül a taglétszám 100 köré ugrott. 1996-2000 között ez a lendület alábbhagyott, de sikeresen vettük ezt az akadályt is. 2000-ben 30 körül volt az aktív tagok száma, 2020-ra pedig mi lettünk az ország legnagyobb csapata 435 fővel. 

Robert-Baden Powell

Milyen alapokon fekszik a mozgalom? Mit jelent cserkésznek lenni a mai világban?

Z.S.: A cserkészmódszer alapján működnek a csapatok, melynek célja hozzájárulni a fiatalok fizikai, lelki, szellemi, társadalmi fejlődéséhez. Az alapot a cserkésztörvény 10 pontja fekteti le, melyből szerintem kiemelendő a 2. pont: A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának, és embertársainak tartozik. Felelősek vagyunk egymás iránt, és mindig ezt kell szem előtt tartanunk, bármit is teszünk, vagy bárhol is vagyunk. A cserkészet egy életforma, tehát nem ér véget akkor, amikor kilépünk a cserkészközegből a civil életünkbe. A cserkészet vallásos, de nem kötelezően keresztény, azonban fontos a saját vallásból adódó kötelességek teljesítése.  Fontosak még emellett a folyamatos és ösztönző programok a természetben, a cselekedve tanulás, és a folyamatos önnevelés. A cserkészet önkéntes. Az idősebbek azt az időt, és energiát forgatják vissza, amit ők is kaptak kisebb korukban, és ami által megtapasztalhatták azt a sok élményt. 

Mit ad a cserkészet? Miért jó cserkésznek lenni? 

Z.S.: A cserkészet fiatalon ad felelősséget és bizalmat a fejlődéshez. A fiatalokat önállóságra és életre neveli, megtanítja csapatban dolgozni és gondolkodni, és fejleszti az önismeretüket.  Számomra a cserkészet egy biztos és támogató közeg, ahol fejlődhetek. Mikor először kellett 40 gyerek előtt napostisztként elmondanom az aznapi programokat, akkor nagyon izgultam, azt sem tudtam, hogy fogom végigcsinálni, most pedig minden gond nélkül kiállok 400 cserkész elé beszélni. Ráadásul csapatparancsnokként már nem csak beszélnem kell előttük, de felelős is vagyok értük, és ezzel a felelősséggel tudnom kell élni. Emellett a cserkészet egy olyan közösség ahol önmagam lehetek minden hibámmal együtt, mert tudom, hogy segítik a fejlődésemet, és bármikor számíthatok rájuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a lelki elmélyülésre és az Isten kapcsolat erősítésére is.  A cserkészek számára kinyílik a világ: legyünk bárhol, az ottani cserkészek szeretettel fordulnak felénk, és segítenek bármiben. Persze vannak különbségek a különböző országok cserkészei között, de a célunk ugyanaz: egy jobb világot magunk mögött hagyni, mint amit kaptunk. Jó érzés, hogy sehol sem vagyunk egyedül. 

Tudom nem lesz könnyű választani, de neked mi a legjobb élményed?

Z.S.: Hát ez valóban nem könnyű kérdés, de talán a legszebb és legmélyebb pillanat az volt, amikor az őrsöm cserkészfogadalmat tett, és beérett a 4 éves munkánk a vezetőtársammal. Ültünk a tűz körül egyenruhában, nyakukban az új, zöld nyakkendőjükkel, és a lányok megfogalmazták egyenként, hogy nekik mit jelent cserkésznek lenni, és hálát adtak azért a biztonságért, és azért az új otthonért, amit nyújtottunk nekik. A cserkészet egy nagy család, és talán itt érezték meg a leginkább, hogy ők is a részei. A másik kedvencem egy segédtiszt képzős élmény: napok óta éjszakába nyúlóan ástam a latrinát, és már jó mélyre jutottam, azonban éppen szólt a síp zászlófelvonáshoz, én pedig realizáltam, hogy nem tudok kijönni. Az őrstársaim rögtön segítségemre siettek, és végül egy pad segítségével sikerült kihúzniuk. Persze a zászlófelvonásról elkéstünk, de ők nem hagytak egyedül. Emellett mindig hatalmas élmény több százan együtt menetelni és közben népdalokat énekelni, szinte beleremeg a föld, és együtt dobban a szív. Felejthetetlen minden tábortűz végi csend is.

Milyen programokból áll egy cserkészév? 

Z.S.: Részt veszünk a nemzeti ünnepeink városi rendezvényein, ezzel is erősítve a magyarságtudatunkat. Az Egyházközség életéből is kivesszük a részünket, minden hónapban van cserkészmise, ahol mi végezzük el a szolgálatokat, illetve a farsangon teaházat csinálunk. Szokott lenni hagyományőrző program is minden évben (pl. betlehemezés/busójárás/tojásfestés stb.) A rajok tartanak külön raji programokat, és 3 napos portyákat is. Az év megkoronázása pedig a 10 napos tábor. 

Mit üzennél azoknak, akik szeretnék elkezdeni ezt az utat?

Z.S.: Gyertek, és legyetek ennek az életre szóló kalandnak a részesei. Tapasztaljátok meg ezt a sok élményt, és kihívást amit a cserkészet ad. Tartozzatok az ország legnagyobb csapatába, legyetek 802-esek! 🙂