Igazságos és politikamentes költségvetést a gödöllői embereknek!

A 2021. év költségvetésben a koronavírus-járvány hatásai után a képviselőtestület megmutathatja a polgárok számára a prioritásokat. Rendkívüli a felelősségünk a lakosság támogatásában, számunkra csak a helyi emberek mindennapjaival kell foglalkozni, kizárólag Őket szolgáljuk úgy, hogy a költségvetési számok is bizonyítsák ezt.

Nem megszorítani kell veszélyhelyzetben, hanem a lakosságot segíteni!

Ennek mentén 2021-ben, a járványhelyzet lezárásáig az emberek és a vállalkozások terheit csökkenteni kell, erre a költségvetésben kell lehetőséget biztosítani, minden egyéb irányban tett lépés nem más, mint politikai válasz a kormány felé. Ennek a politikának a gödöllői emberekért munkálkodó önkormányzat nem szolgálhat eszközül. Ezért a 2021-es költségvetésnek, igazságosnak, kellően rugalmasnak kell lennie és minden politikai számítást mellőznie kell!

Egy város, amely a 2020. évről 3 milliárd forint bevételi maradvánnyal rendelkezik, nem csökkentheti a béreket, nem bocsáthat el dolgozókat, nem nullázhatja le a kultúrára és a sportra szánt támogatásokat!

A lakossági terhek csökkentése érdekében az alábbiakat javasoltuk:

  • A kommunális adó 2021-es befizetésének felfüggesztését kérjük;
  • Kérjük a városi cégek összevonásának megkezdését;
  • Kérjük a polgármesteri hivatal építési-szerződésének felfüggesztését, mely szerződést 2020 májusában, azaz veszélyhelyzetben írták alá, ezért veszélyhelyzetben, a vis maiorra hivatkozva fel kell függeszteni és a 914 millió forintos kiadási összegét át kell csoportosítani részben a 215 millió forintos idei kommunális adó kiváltására;
  • A városi intézményeinkben a munkabér csökkentési intézkedéseket és a létszámleépítéseket vissza kell vonni, a cafeteria rendszert mindenhol fenn kell tartani;
  • A civil szervezetek támogatását legalább a tavalyi szinten folytatni kell;
  • sportszakosztályok támogatását a tavalyi szinten és arányosan kell biztosítani;
  • Elfogadhatatlan számunkra, hogy az olimpia évében a gödöllői költségvetésben nem szerepel a Gödöllői EAC két olimpikon (Mészáros Eszter és Gémesi Csanád) felkészülésének támogatása. Kevés olyan harmincezres lélekszámú település van az országban, amely világraszóló eredményekre képes olimpikonokkal büszkélkedhet;
  • A várható peres eljárásokra tekintettel a városnak érdemes lenne fedezetet képezni!

Összességében a 2021. évi költségvetést ebben a formában nem tudjuk támogatni, mivel az abban szereplő összegek még válságban sem az emberek mindennapjait támogatják.

A bevételi oldal indokolatlanul alul van tervezve, a kiadási oldal pedig túltervezett.

Gödöllőn nem az önkormányzat van az emberekért, hanem az emberek a hivatalért?

Véleményünk szerint ez fordítva lenne helyes.

Szövetség Gödöllőért képviselői