Kicsinyes demokrácia-felfogás, avagy: a bomlás jelei

Van Gödöllőn egy közszereplő, aki az önkormányzat 2019-es alakuló ülésén mondott beszédében ex cathedra kijelentette: ő harmincnégyezer gödöllői polgármestere szeretne lenni! Megható és megnyugtató vállalás, gondolhatnánk. Ám ha a színfalak mögé nézünk, a valóság mintha több esetben is más képet mutatna.

Hogy a napjainkra kialakult helyzetet jobban érzékeltessük, érdemes visszamenni 1994-ig, amikor közszereplőnk a helyhatósági választáson a nem minden helyi hazafi számára automatikusan tagságot biztosító lokálpatrióta klub, mint gyűjtőszervezet égisze alatt indult csapatával. Kár tagadni, a pártpolitikai logóktól mentes húzás bejött. Olyannyira, hogy azóta – a 2002. októbere és 2004. február vége közötti szűk másfél évet (494 nap) leszámítva – a hősünket támogató erők többsége töretlen volt a helyi képviselőtestületben.

Ha mégsem, miként a 2019. október 13-ai választási eredmény után, akkor emberünknek megvan a módszere, hogy elérje azt: mondjuk egy alpolgármesteri tisztség felkínálásával.

Mindezt azért is volt lényeges leszögezni, mert, ha egy településvezető 30 éves regnálása alatt ahhoz szokik hozzá, hogy a tányérjából cseresznyéző klubtársai, beosztottjai, propagandistái, egyfajta zsoldos katonaként ténykedő fogadott vagy fogadatlan „megmondóemberei” mindig és mindenben, sokszor feltétel nélkül követik és terjesztik az elképzeléseit, a temérdek bólogató láttán elhiszi magáról, hogy sebezhetetlen. El kell, hogy szomorítsuk: ez nem lesz állandóan így. Törvényszerű, hogy a bomlási folyamat beindul, aminek kezelése vagy féken tartása kicsinyes – pestiesen szólva: pitiáner – eszközök bevetését eredményezheti. S mint az alábbi példákból kitűnik, eredményezi is.

Induljunk ki a város költségvetéséből, amiben hosszú idő óta minden évben különítenek el forrást propaganda (marketing, kommunikáció, díjak, nemzetközi kapcsolatok) és szociális célokra! Így volt ez 2020-ban is, amikor – a koronavírus-járvány terjedése elleni védekezés kapcsán kialakult spórolás miatt – 47,4 millió forintról 33,1 millió forintra csökkent a marketingre szánt pénzügyi keret. Hogy ez mit tartalmaz? Mások mellett, ezen előirányzat terhére számolják el a plakátok kihelyezésének költségét, a város kulturális csoportjai szórólapjainak tervezését, a hírügynöki tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat. Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján tájékoztassák a lakosságot az önkormányzat, valamint a város működéséről, és különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsítsék a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését. És most tessék figyelni: a városi naptár kifizetése is ezt a keretet terheli.

Mielőtt tovább folytatjuk a gondolatmenetet, szögezzük le gyorsan: közpénzről beszélünk!

Úgy is mondhatnánk, a helyi adófizető polgárok pénzéről. Az egy másik kérdés, aki sok időt tölt vezetőként a közszférában, hajlamos azt gondolni, hogy a választási eredményben megtestesülő állampolgári bizalom feljogosítja őt – kvázi – sajátjaként kezelni a közkassza reá bízott anyagi forrásait. 

Visszatérve a konkrétumokra, történetünk hőse alapvetően együttműködés-pártinak vallja magát, és másoktól is elvárja a kompromisszumkészséget. Csakhogy a mindennapi gyakorlatban néha-néha „másképp” viselkedik:

Emberünk nem igazán enged beleszólást abba, hogy ki viheti házhoz a közpénzből készült városi naptárt. És láss csodát, a feladatot az egyéni körzetek többségét 2019 őszén elvesztő lokálpatrióta klubos képviselőtársaira bízza, mi több, a lakhelye környéki utcákban ő is beszáll a talpalásba.

Fittyet hányva arra a cseppet sem mellékes körülményre, hogy a helyi választók a tíz körzetből hatban nem szavaztak bizalmat a lokálpatrióta klubos jelöltnek!

Gémesi György – Fotó: Facebook

▶ Nincs rá jobb szó, mint a kicsinyesség (pitiánerség), ami az újszülöttek köszöntése kapcsán működik a településen. A gesztusra 8 millió forintot különítettek el a város tavalyi költségvetésében. A 20 ezer forintos támogatással és emléklappal járó tisztelet-kifejezés részleteit önkormányzati rendelet szabályozza. Ennek része, hogy a pénzbeli támogatás és az emléklap/emléktárgy átadásáról a polgármester gondoskodik.

Mit gondolnak, hogyan? Úgy, hogy a köszöntésen vagy egyedül ő, vagy ő és valamelyik lokálpatrióta klubos képviselőtársa, esetleg ő és a szociális iroda munkatársa, illetőleg „legrosszabb” esetben a hozzá hű városatya vagy városanya legyen személyesen jelen.

De hallottunk már olyan megoldásról is, amikor a kisbaba és szülei minden külsőség nélkül jutottak hozzá a támogatáshoz. Olyat viszont még nem, hogy a vezérhez képest ellenzékinek számító képviselőre bízták volna a nemes célú küldetés teljesítését.

▶ Január 19-e óta létezik egy polgármesteri határozat, ami a VÜSZI Kft. felügyelő bizottságának (fb) új személyi összetételéről szól. Az egyik tag (jelesül a korábbi elnök) lemondott, helyére a városvezető önhatalmúlag kiválasztott egy másikat. Ráadásul, egy olyan személyt (korábbi lokálpatrióta klubos képviselőt), akit bő egy hónappal a korábban a Távhő Kft. ellenőrző testületébe is „berakott”.

Tette ezt úgy, hogy felrúgta a 2019-es választás utáni tett ígéretét, miszerint: a kialakult 7-7-1-es mandátumarány alapján, követve a paritásos elvet, a Szövetségben a Gödöllőiekért képviselőcsoport is jelölhet fb-tagot. 

A demokráciára verbálisan hangzatosan hivatkozó polgármester döntését nem nagyon indokolhatta más, mint az erőfitogtatás, illetve az, hogy a hozzá hű delegáltak fb-n belüli többségével biztosítsa a „minden nagyon szép, minden nagyon jó” látszatot.

FG