Megkezdődik a jégcsarnok beruházásának előkészítése

November 11-én megjelent a Magyar Közlönyben a sportcélú beruházással kapcsolatos kormányrendelet.

A pályázat kétpályás jégcsarnokkal tervez, ami építészetileg küllemében kapcsolódik az év végéig elkészülő uszodaépülethez. Az idei évi költségekhez 100,05 millió és jövő évre 500,25 millió forintot biztosít a központi költségvetés.


A Kormány 1764/2020. (XI. 11.) Korm. határozata a gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről 

A Kormány 

1. egyetért a gödöllői jégcsarnok megvalósítására irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a Beruházás annak megfelelő előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerint Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számú ingatlanon; 

2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki; 

3. egyetért azzal, hogy a Beruházás teljes körű, a kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre állását biztosító előkészítője a Nemzeti Sportközpontok legyen; 

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a Beruházás 

a) 2020. évi költségeihez szükséges 100 050 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára, 

b) 2021. évi költségeihez szükséges 500 250 000 forint biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára. 

Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere 

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal 

a b) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében 

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök