Zászlóbontás

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! 2020 tavaszán alapítottuk meg a Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesületet, így engedjétek meg, hogy az egyesület elnökeként köszöntsem magazinunk olvasóit.

Legfőbb küldetésünknek a pártoktól független társadalmi felelősségvállalást tekintjük, melynek elsődleges célja, hogy fiatalos lendületet adjunk a gödöllői hagyományokat tisztelő, és értékalapú közösségi életet élni kívánó közösségnek.

Ismeretségünk, barátságunk hosszú múltra tekint vissza, azonban egyesületünk még fiatal. Az elmúlt hónapokban sok mindent tettünk a közösen meghatározott céljaink érdekében, ami nem más, mint hogy keresztény – polgári – konzervatív értékeink mentén közösséget építsünk, és Veletek együtt Gödöllőt olyan várossá fejlesszük, ahol mindenki otthon érzi magát. Olyat, ahol odafigyelünk egymásra és lehetőleg minden helyi polgár igényeit figyelembe vesszük.

Az év elején kiderült, hogy a város vezetése sajnálatos módon nem kíván széles körben együttműködni a nem velük együtt gondolkodókkal és nem képviseli a teljes közösség érdekeit. Így nekünk kell megtennünk mindazt, amit a gödöllőiek jogosan elvárnak. Céljaink elérésének érdekében formálissá, szervezetté tehetjük a közös munkát az egyesület keretén belül, melyben a pártpolitikai érdekek helyett a gödöllőiekért kívánunk dolgozni.

Különböző rendezvényeket fogunk szervezni, az egyszerű városi sétáktól kezdve a polgári estekig, illetve nagyon fontos tevékenységünk lesz, hogy hírt adjunk magunkról és a gödöllői eseményekről a nyomtatott és az online médiában is. Ennek érdekében ezzel az újsággal havonta jelentkezünk majd rendszeresen, illetve létrehozunk egy weboldalt és a közösségi médiában is megtalálhatóak leszünk.

Kérlek Benneteket, hogy tartsatok velünk, ha szimpatikus a kezdeményezésünk, jelentkezzetek segítőnek, hiszen akármilyen kis feladatot is tudtok vállalni, az nekünk és a gödöllői emberek mindennapjainak számára is nagy értéket jelent majd.

Mert csak együtt sikerülhet, szövetségben a gödöllőiekért!

Bondár Alex

Fiatal barátaink!

Lehet, hogy nem is tudjátok, de a két világháború közötti időszakban Gödöllőn virágzott a közösségi élet, hiszen több tucat egyesület létezett a településen. Ezek az egyesületek voltak a civil, valamint a társasági élet központjai, és egytől egyig más-más funkcióval bírtak. Kijelenthetjük, hogy a most létrejövő egyesület ezeknek a csoportosulásoknak a szerves folytatása.

Az egyesületünk fiatalságának megfogalmazott célja ifjúsági programok szervezése, amelyek magukban foglalják a közösségért való önzetlen munkát, a rászorulók felkarolását, a tehetséggondozást, a különböző korosztályokkal történő állandó kapcsolattartást és az egyetemes értékek közvetítését. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a környezettudatosság népszerűsítésére és az ezt célzó események szervezésére a városban, túrák és családos programok szervezésére a városon kívül is. Végezetül, de nem utolsó sorban a szórakozást is szem előtt kívánjuk tartani, hiszen csak a fiatalság és a példaképnek tekintett idősebb korosztályok együttes munkája képes egy közösséget felvirágoztatni. 

Továbbá komoly célkitűzésünk közösségi rendezvények, jótékonysági akciók, sport- és egészségnapok szervezése, amelyek előmozdítják Gödöllő szellemi és kulturális életét, emellett lehetőséget teremtenek, hogy közösen töltsünk el minőségi időt. A közösségi programok közül kiemelendők a polgári estek, ahova ismert közéleti személyiségeket hívunk, illetve lehetőség nyílik a közös párbeszédre is, amit a mindennapokban is nagyon fontosnak tartunk.

Reméljük, hogy sok értékes programot, minél többünk részvételével meg tudunk valósítani az előbb említett alkalmakból, illetve későbbi, közös ötleteink közül annak érdekében, hogy közösséget – és olyan várost építsünk, ahol mindenkinek egyaránt jó élni. Arra hívunk Benneteket, hogy tegyünk közösen ezért, és legyünk szövetségben a gödöllőiekért!

Gazdag Bianka
Péterfi Botond
Wisznovszky Tamás

A Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület bemutatkozása