A pelikán régi-új arca

Miért is használják a pelikán szimbólumot a zászlót bontó Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület nyomtatott és digitális megjelenései? A pelikán benne van a város címerében is.

Városunk 1989-től kezdődő újkori életének része volt ez a szimbólum, sokan és sokat hivatkoztak rá, mint a polgári megújulás, konzervatív értékrend jelképére. Sajnos az utóbbi jó néhány évben kikopott ez a szóhasználatból és a jelentése – a közösségért, a másikért történő tenni akarás – is elveszett. Helyét a politikai önzés vette át.

A kiterjesztett szárnyú pelikán a fészkében önvérével táplálja a fiókáit. Ez a motívum az önfeláldozást, az áldozatvállalást fejezi ki. A református egyházban a pelikán a népéért önmagát feláldozó Jézus jelképe. Ezért pelikán díszíti több református templom szószékének koronáját is. Gödöllő első temploma az 1657-ben felszentelt református templom volt, a katolikusok templomai későbbiek: a Grassalkovich-kastélyban lévő kastélykápolna volt a plébániatemplom egészen 2007-ig, a Szentháromság-templom felépítéséig; a ma már Gödöllőhöz tartozó Máriabesnyői Nagyboldogasszony temploma 1769-ben lett kész, amely 2008-ban kis bazilika rangot kapott. Mindenesetre a pelikán, mint keresztény jelkép, a szívünknek kedves, jól kifejezi a Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület hitvallását: az áldozatkészséget, a szolidaritást, és egymás szolgálatát!

A pelikán szó eredete az azonos jelentésű ógörög πελεκανος, pelekanosz. A név hangutánzó eredetű, a πελεκαω, pelekaó („fejszével vág”) származéka, a πελεκυς, peleküsz („fejsze”) szó alapján. Az Egyesület, ha élhetünk ezzel a hasonlattal, fejsze kíván lenni. Elmetszeni az eddigi gyakorlatot a jövőbelitől, változtatni és változni kíván, újítani és megújulni szeretne. Jelképezi egyúttal azt, hogy mindazt, amik vagyunk, abból is a legjobb részünket kell, hogy továbbadjuk a következő nemzedéknek. A pelikánok telepekben fészkelnek. Az ember is közösségben, faluban, városban él, hogy segítségére legyen a másiknak, hogy együtt, könnyebben védelmezhessük mindazt, ami fontos. Egy szebb és jobb Gödöllőt, ami nem csak a kastélyból áll, ahogyan a másutt lakók gondolhatják, hanem erős helyi identitás, közösségi szellem és évszázados értékek jellemzik. A pelikán vére ma az a munka, amivel közösen szebbé és élhetőbbé tehetjük a várost, és a közösségeinket támogathatjuk, építhetjük.

Amikor ezt a különleges madarat látjuk, ezek a gondolatok jussanak az eszünkbe! A pelikánban benne van a keresztény-nemzeti alapokon nyugvó, áldozatvállalásra kész, valódi lokálpatriotizmusunk, ami minden gödöllőit képes megszólítani, közösséget építeni, hagyományos értéket védeni és újakat teremteni! Amikor az egyesület híradásainak a fejlécén ezt a madarat látjuk, jussanak az eszünkbe ezek a gondolatok!

(lt)