Magyarországnak az emberéleteket és a munkahelyeket egyaránt védenie kell

Az elmúlt hetekben – Európa több országához hasonlóan – hazánkat is elérte a koronavírus-járvány második hulláma. A Századvég megvizsgálta, hogy mi a magyar lakosság álláspontja a járványhelyzettel, valamint az ezzel összefüggő kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban.

Kijelenthető, hogy a válaszadók több mint kétharmada (70 %) szerint a járvány elsődlegesen a gazdaságot, a munkahelyeket veszélyezteti, míg 27% úgy gondolja, hogy elsősorban az emberi egészségre nézve veszélyes.  A megkérdezettek elsöprő többsége (96 %) egyetért azzal, hogy a szükséges biztonsági előírások betartásával a gazdaságnak működnie kell, és hagyni kell dolgozni az embereket, ezzel szemben a 3%-uk eltérő álláspontra helyezkedett.

Hasonló képet láthatunk az iskolai oktatás és az óvodai nevelés őszi újraindítása kapcsán. A válaszadók több mint háromnegyede (79 %) egyetért az iskolák és óvodák újranyitásával, és mindössze a 15% ellenzi ezt a lépést.

Megállapítható továbbá, hogy társadalmi konszenzus alakult ki a koronavírus-járvány elleni védekezést célzó, őszi kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban. A kórházakban és idősotthonokban elrendelt látogatási tilalmat, valamint az ingyenes influenza elleni oltás bevezetését a magyarok 92% támogatja, ezzel szemben 7 % nem tartja helyesnek e döntéseket. A zárt terekben történő kötelező maszkviseléssel és ennek szigorú ellenőrzésével a megkérdezettek 89 %-a ért egyetért, míg a 10 %-uk ellenzi ezt a lépést. Ezen felül a testhőmérséklet kötelező ellenőrzését az iskolákban a válaszadók 85 %-a helyesli, 14%-uk viszont ezzel ellenkező véleményt fogalmazott meg – olvasható a tanulmányban. Forrás: Századvég

Szeptember 21-től  több új változás is életbelépett a járványügyi intézkedések terén:
 így az arcot eltakaró maszk viselése már nemcsak a tömegközlekedési eszközökön, hanem az összes zárt térben kötelezővé vált. 
Rövidült a szórakozóhelyek nyitvatartási ideje, továbbá a kötelező házi karantén időtartama csökkent.

Hatósági áras lett a PCR- teszt. Fontos tudnivaló, hogy amennyiben a tesztelést háziorvos, kórház vagy hatóság rendeli el protokoll alapján, akkor továbbra sem kell majd fizetni.  A hatósági ár bevezetésének célja  a koronavírus teszteken való nyerészkedés visszaszorítása. 

Az életbe léptetett új védelmi intézkedési szigorú szabályok a koronavírus terjedésének meggátolását szolgálják. A cél az, hogy senki ne tudjon “nyerészkedni” a teszteken, a kormánydöntés ezt szolgálja. 

Kérjük, hogy lehetőleg mindenki tartsa be ezeket a szabályokat a mások élete, testi épsége és egészségének védelme érdekében!