Kolozs Csaba: Nem minket, hanem egy teljes utcát szavaztok le!

Kolozs Csaba, a Szövetségben a Gödöllőiekért Egyesület által támogatott önkormányzati képviselő határozati javaslatot fogalmazott meg a gödöllői képviselő-testület szeptember 24-i ülésére, az önkormányzat, mint a szóban forgó utcák fenntartója, a helyi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítson 3 millió forintot a Martinovics Ignác utca Lovarda utca és Honvéd utca közötti szakasza forgalmának 30 km/órás sebességre történő lassítására, az azt elősegítő további eszközök kihelyezésének kivitelezési költségeire.

Kolozs Csaba indoklásként azt fogalmazta meg, hogy a Martinovics utcában a gyors hajtás több éve fennálló probléma, amit az érintett lakók és az intézmények több csatornán, folyamatosan jeleztek, és sajnálatos módon baleset is történt már ott. Az utcaszakaszon 30 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, azonban a zömében átmenő forgalom autósai ezt rendre nem tartják be. Mi több, érzékelhetően gyakori a kétszeres sebességtúllépés. Ez pihenőidőben (reggel 6 óra előtt és este 10 óra után) kiemelt zajterhelést is jelent az útszakasz lakóira, egyéb időszakban pedig folyamatos a balesetveszély az utcában, ami érintheti az utca végén található óvodába járókat, illetve a kastélyparkot felkereső családos kirándulókat és látogatókat is.

A gyorshajtás folyamatos lakossági elégedetlenséget szült, amit az elmúlt években, szóban és emailen is rendszeresen jeleztek a város vezetésének és a rendőrségnek egyaránt. Legutóbb lakossági kérvényt fogalmaztak meg a forgalomlassítás érdekében, amit közel 70 aláírással támogattak. A kezdeményezéssel gyakorlatilag csaknem az útszakaszon élő összes lakos, valamint két óvodai intézmény és a kastély pálmaházában működő kertészet is egyetértett. A lakosok a kérvényeket június 26-án Gödöllő város jegyzőjének és a rendőrkapitányságnak megküldték. A forgalom lassítását szolgáló eszköz(ök) kiépítéséhez eddig 200 ezer forint magánfelajánlás érkezett, és szeptember közepére az is kiderült, hogy a forgalomcsillapítási terv elkészítésének díja nettó 80 ezer forint lenne.

A problémát júliusi fogadóóráján Gémesi György polgármester is megismerhette, és arról tájékoztatta az utca egyik lakosát, hogy a költségigényt megvizsgáltatja, hozzátéve, hogy a hatásos megoldás – annak módjától függően – mintegy 2-3 millió forintos költséggel járna.

Kolozs Csaba kihangsúlyozta: ennek az összegnek a lakossággal történő megfizettetése irreális, hiszen a 320 méteres útszakaszon 12 lakóingatlan található. Ráadásul a jogszabályok is az útkezelő, vagyis jelen esetben az önkormányzat kötelező feladatává teszik mindenki – köztük a gyermekek és az idősek számára is – számára a biztonságos úthasználat feltételeinek megteremtését.

A napirendi pont tárgyalása során megszólalt a körzet önkormányzati képviselője, Bárdy Péter is, aki elmondta: tud a problémáról és örülne, ha az minél előbb elhárulhatna. Ugyanakkor hozzátette: nem mozoghat az utca gyorsított pályán. Hogy ez érthetővé váljon, dr. Györfi Beáta olyan módosító indítvánnyal állt elő, ami – mind a műszaki előírások, mind az anyagi fedezet biztosítása szempontjából – koncepció, rend és egyenlő elbánás alapján orvosolná a város többi területén a hasonló problémákat. A lokálpatrióta klubos „viszontválasz” kapcsán felmerül a kérdés: a 30 év önkormányzati működés során miért csak most, Kolozs Csaba képviselő előterjesztésére írtak egy ilyen módosító határozati javaslatot? A hasonló lakossági kérésekre eddig miért nem így reagáltak?

Zárszavában Kolozs Csaba a lokálpatrióta klubos képviselők felé fordulva közölte: az utcát fogjátok leszavazni, nem minket! Így is lett, hiszen a polgármesterhez hű képviselők a lokálpatrióta módosító indítvány támogatásával elodázták az utca problémájának gyors megoldását.

ÁB