Mire jutottak és mire készülnek a Szövetség Gödöllőért képviselői?

Mire jutottak és mire készülnek a Szövetség Gödöllőért képviselői?

Klement Péter (Máriabesnyő)
A máriabesnyői temető melletti szabad területre kiöntött több teherautónyi törmelék eltakarítása a VÜSZI, vadkamera felszerelése a közterület felügyelet segítségével. A máriabesnyői lakópark szennyvízátemelőjének kiöntése, valamint az Alma utca, Lomb utca, Boróka utca vízelvezetése, kátyúzása miatt többszöri egyeztetés a város vezetőivel.

Az ünnepek eltelte után ismét sok család szorult támogatásra. Tartósélelmiszert vittem ezeknek a családoknak Máthé László képviselőtársam segítségével.
100 éves Trianoni Emlékév helyi megszervezése – amire felkértek – elmaradt a járvány miatt, de a június 4-i városi megemlékezés ünnepi beszédét én mondtam.
Év elején elkezdtem a lakossági kutak engedélyeztetésének felmérését, de a járvány ezt a munkát is félbeszakította. Képviselőtársaimmal egyeztetve, közbiztonságügyi tanácsnoknak választott a képviselőtestület. A vasútvonal felújításával kapcsolatos, máriabesnyőieket érintő ügyeket – Klapka utca, Madách utca járda összetörések, vízelvezetési gondok Klapka aluljáró, megmozgatott földben burjánzó parlagfű, kitört jelzőlámpa – folyamatosan jelzem a kivitelező és a városvezetés felé. Sikerült a VÜSZI segítségével az orvosi rendelő kerítését megjavítani. Kocsi Tamással közös közbenjárásunkkal a régi Gödöllő és Máriabesnyő “határán” 100 éve felállított Démusz-keresztet az Arany János és a Jókai Mór utca között, a Szabadság úton állítják vissza, jól megközelíthető, emblematikus helyen.
A járvány ideje alatt feleségem – a református óvoda dolgozójaként – közel 300 maszkot varrt, amit többségében én vittem el idősotthonokba, gödöllői egyházaknak, a Surányi-áruházba, ahol az igénylők átvehették.

Kocsi Tamás (Antalhegy, Királytelep, Csanak)
A közterületek kaszálása folyamatos, bár a Címer utcai focipálya valamiért kimaradt, jeleztem, pótolják. AVasváriPál utcában bejelentésemre a VÜSZI gyorsan visszavágta a veszélyes fákat. Az Antalhegyen, a Panoráma utcában kérnek a lakosok segítséget a behajló ágak metszésében, ez másutt is probléma, a közlekedési jelzéseket kitakarják.
A vízelvezetési gondok miatti megkereséseimre gyorsan reagált a jegyzői iroda és a VÜSZI, amit ezúton is szeretnék megköszönni. A Duna és Tisza utcák előtti árok gyommentesítése megtörtént és a megsüllyedt betonelemek is helyükre kerültek. Az Iskola utca és a Teleki tér közötti beomlott árok rendezésére ígéretet kaptak az érintett tulajdonosok.
Az Antalhegyen élők jogos igénye a csapadékvíz-elvezetés fejlesztése több 100 milliós beruházás, egyelőre nincs rá forrás.
Folyamatos egyeztetéseket követően, módosítás alatt van a Gödöllői Építési Szabályzat. Ez körzetünkben a csanakiakat közvetlenül érinti, elfogadásra javasolt új szabályzás a 800 m2/egy lakásos épület és a gépkocsibeállás elősegítésére a 8 méteres előkert a még nem beépített érintett területeken.
A csanaki játszótérrel kapcsolatban is akadt tennivaló: új ivókút épült, azonban a kivitelező a gyerekek úttestre szaladást gátló sövényt kivágta, kérésemre a hivatal pótoltatta és a felgyűlt szemetet is elszállíttatta.
A Szarvas utcában jelzésemre a hivatal segített felszámolni az illegális szeméttelepet és a Teleki téren is gyakrabban találnak parkolóhelyet az imaházba igyekvő idősek.
Kapitányságvezető úrral megbeszélést kezdeményeztem a pihenőövezetekben elharapózó száguldozások miatt. Továbbra is várom megkereséseiket!

Máthé László (Blaha)
Megtörtént a Hegy utca belterületbe vonása és a csatorna megépítése. A tavasz folyamán az ivóvízhálózat korszerűsítése is megtörtént. Július végén elindult a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. Várhatóan novemberig elkészül az aszfaltozás is. Több évtizedes huzavona után a blahai terület egyik problémás utcája végre megoldódni látszik. Sajnálom, hogy csúszik a beruházás és az aszfaltozás, megint egy bizonytalan október-novemberi időszakra esik, ami a minőségét megkérdőjelezheti.
A Rigó utcában kihelyezett üveggyűjtő konténer sajnos nem üveggel telt meg, így több ízben is kellett intézkedni a szemét elszállításáról, illetve a konténer áthelyezéséről. A Blaháné út és a Rét utca kereszteződésében lévő árok tisztításra került. Az Úrréti tóban lévő hínár eltávolítása is megtörtént.
A Gerle utca állapota igen rossz. Több megbeszélés folyt az utca hovatartozása felől. A város szerint az autópályához tartozik, az autópálya-mérnökség szerint átadták a városnak. Sokan közlekednek rajta, minden közmű megvan, nincs akadálya, hogy egy végleges úttestet építsünk.
A járvány idején figyelemmel kísértem a területen élőket, hogy kinek kell, vagy kinek mire van szüksége. Több családnak tudtam segítséget adni. A VÜSZI illetékeseit felkerestem, gyors és korrekt intézkedéseiket köszönöm.

Dr. Péterfi Gábor (Haraszt)
Tavaly novemberben módosító indítványt terjesztettem be a képviselőtestület elé, ebben kértem a jelentősen megrongálódott Haraszt közi járdaszakasz kijavítását. A beterjesztés elfogadásra került, az intézkedés megtörtént. Több esetben előfordult, hogy a Kotlán Sándor utcai buszmegálló mellé ismeretlen személyek szemetet helyeztek el. Az illegálisan lerakott szemét ügye önkormányzati hatáskör, közbenjárásomra a szemetet elszállították, azóta ilyen jellegű megkeresés nem érkezett.
A Kandó Kálmán és a Széchenyi utca sarkán egy jókora kátyú alakult ki. A VÜSZI igazgatójával történt levélváltásunkat követően a kátyú megszüntetése 2020. január 30- án megtörtént. A biztonságosabb közlekedést megcélzó lakossági bejelentés nyomán kerestem fel a VÜSZI-t. Egy tükör (Dózsa György út – Kossuth Lajos utca kereszteződése) kihelyezését kértük, amiben a Kossuth utcába jobbra kanyarodó autósok láthatnák a kerékpársávot, ugyanis amennyiben nem lehet látni, hogy jön-e ott kerékpáros, állandó a balesetveszély.
A Szentháromság-templom körüli parkoló kialakításakor zöld füves szigeteket iktattak be a parkolóhelyek közé. 15 fa kiültetése ügyében tovább konzultálunk, a fák kiültetésére ősszel kerül sor.
Júniusban érkezett több lakossági észrevétel a Kossuth Lajos utca végéhez kapcsolódóan. Ha a Kossuth utcáról jobbra fordulunk a Táncsics Mihály útra, a sarkon találhatunk egy esővíz elvezető rácsot. Autóval kanyarodáskor, ha nem szeretnék, hogy a kerék zöttyenjen, általában kikerülik ezt az “akadályt”. Ez a manőver balesetveszélyes is lehet, miután szemből is van forgalom. Jeleztem az ügyet a VÜSZI-nek, július 23-án a problémát megoldották.

Epres György (Palotakert, kertváros)
A Palotakert lakói heti gyakorisággal jeleznek gondokat, melyek életüket nehezítik. A parkolási nehézségek megoldása hosszú távú program. A járdák rossz minősége miatt a gyalogos közlekedés – különös tekintettel az idősekre – veszélyes. Több, szerencsére nem súlyos baleset történt a közelmúltban, amit jeleztem az illetékesek felé. A helyenként nem megfelelő közvilágítás kapcsolódik az előzőleg említettekhez.
A közbiztonsághoz és az élhető környezetünkhöz olykor randalírozók és hangoskodók is kapcsolódnak. Több hétvégi alkalommal próbáltam segíteni a lakóknak, hogy a zavaró viselkedésnek véget vethessük. A palotakerti problémákról folyamatosan tájékoztatom az illetékeseket.
A kertvárosban főleg járda- és vízelvezetési problémák vannak, amik megoldásáról folyamatosan egyeztetek a VÜSZI illetékes vezetőivel.
Tavasszal elkezdtem a lakossági kutak engedélyeztetésével kapcsolatos felméréseket. Sajnos, a járvány miatt ezt az aprólékos és nehéz munkát fel kellett függesztenem, de szerencsére a határidőt a kormány meghosszabbította.
Idén februártól képviselőtestületi támogatással sportügyi tanácsnoki munkát látok el. Három nagy beruházás felügyeletének vagyok a részese: Táncsics úti sportcentrum öltöző fejlesztés, Dózsa György úti asztalitenisz-csarnok építése és pályázati forrásból elkészült alsóparki futókör.

Török Sándor (egyetem, Köztársaság út)
Átadásra került
a vasúti felüljáró, egyelőre
azonban gyalogosan és kerékpárral tilos rajta
közlekedni. Ezzel összefüggésben elkészült a
felüljárót a Köztársaság úttal összekötő járdaszakasz, valamint a felüljáró alján gyalogos átkelőhely került felfestésre. Modern LED-világítás teszi biztonságossá az éjszakai közlekedést. Megtörtént a HÉV új pályára állítása.
Megújult az egyetemi bekötőút. Az állami támogatást is élvező projekt megvalósulását – mivel a kertvárosi és az egyetemi körzet határán lévő csomópontról van szó – Epres György képviselőtársammal sürgettük.
Első lakossági kérés volt felém a Köztársaság úton, a Gödöllő elejét, illetve végét jelző
településnév tábla áthelyeztetése. A felvetés jogos volt, évek óta kérték az ott lakók, hiszen a tábla előtt/után lakóházak helyezkednek el, így a KRESZ szabályos betartása mellett is gyorsan haladnak az autók. Az akkori intézkedésem mára valósággá vált, sőt, a közvilágítás bővítése is megvalósult.
A premontrei rend megkezdte a fejlesztéseket. A járda és a közvilágítás korszerűsítésével együtt felújításra került a Fácán sorral párhuzamos útszakasz. Az egyetemi városrész eddigi mostohagyermek benyomását keltő helyzete megszűnt, és soha nem látott rendezés történik épített és természeti környezetében egyaránt.
A téli úthibák kijavításában és az illegális szemétlerakások megszüntetése ügyében tett bejelentéseimre a VÜSZI gyorsan intézkedett.
A kertészeti tanüzem megkeresésemre megkezdte az Esze Tamás utca felső szakaszán az úthibák kijavítását. Kérésemre a Fácán soron kijavításra került a fekvőrendőr úthibája, megtörtént az útpályára belógó növényzet gallyazása és az ároktisztítás.
A Zöld Híd – jelzésemtől számított 24 órán belül – kihelyezett még egy üveggyűjtő konténert az Őz utcai szelektív szigetre!
Több kérésem van még az illetékesek asztalán: a SPAR-nál lévő játszótéren napellenző kihelyezése, úthibák megfelelő javítása a Fenyves közben, a Zarándok és Mária utcákban.

Kolozs Csaba
A közeljövőben három fontos területen szeretnénk tevékenykedni. Szeretnénk tovább folytatni azt a képviselői munkát a testületben, amit a választók elvárnak tőlünk, vagyis: előterjesztésekkel próbálunk valós gödöllői igényeket előmozdítani, valamint továbbra is a város vezetésének a „lelkiismerete”, illetve tükre próbálunk lenni, ha letér arról az útról, ami a közjó szolgálatát jelenti.
Ahol tudunk, segítünk állami finanszírozások mentén, hogy Gödöllő fejlődjön. Ehhez nem kell kormányzati kapcsolatokért felelős bizottsági stallum, ahogy a város
vezetője elgondolta. A kormányzati programunkból eleve nagyon keveset támogatott a polgármester, így csak olyan programelemen tudunk dolgozni, ami tőle függetlenül jelent fejlődést Gödöllő számára.
Ősztől szeretnénk jelen lenni a gödöllőiek életében rendezvények és fontos közéleti tevékenységek mentén is. Bízunk benne, hogy a járványhelyzet ezt lehetővé teszi majd. A közelmúlt pandémiás időszakában sok idős polgárnak segítettünk fiatal barátainkkal, támogatóinkkal együtt a bevásárlásokban, de egyéb területeken is próbáltunk élen járni, mint – például – a Tormay Károly Egészségügyi Központnak gyűjtött adományok területén. Hálásak vagyunk a jólelkű gödöllői embereknek, mert több mint 1 millió forintot sikerült eddig gyűjteni, ami pont ugyanennyivel jelent több lehetőséget számukra, mint amennyi a városi költségvetésben van, hiszen Gödöllő város csúcsvezetése 0, azaz: nulla forintot szánt az intézmény finanszírozására.

HP-összeállítás