Az újra ránk köszöntő pünkösd

Az 1924-ben Gödöllőre települt jászói és nagyváradi premontreiek léte egyértelműen jelezte a négy évvel korábbi trianoni gyászos történések valóságát, melynek szomorúsága ma felemelő centenáriumi aktualitássá minősül: a magyarság Isten kegyelméből él és továbbra is élni akar.
Csaknem hetven évvel később, 1993 pünkösd hétfőjén sokan templom-megáldásra gyűltek össze az újonnan épült Fácán sori premontrei kápolnába, mely esemény a premontreiek gödöllői letelepedésének ismételt megerősítése volt. Fényi Ottó atya, a rend vezetője, újraalapító perjel, mélyen hitt a Szentlélek Úristen megszentelő és újraalkotó erejében, mely Isten kegyelmének forrása: ezért is választotta a kápolna fő titulusának a Szentlelket. A templom teljes neve: Szentlélek és Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom.
Pünkösd ünnepe, ez a gyönyörű tavaszvégi, nyár eleji ünnep, ötven nappal húsvét után a Szentlélek eljövetelét idézi elénk újra és újra. A feltámadt Jézus erőt és összeszedettséget ígért tanítványainak, mivel tudta, hogy mindezekre nagy szükségük lesz. A megígért Szentlélek pünkösdkor eltöltötte és megerősítette azokat, akik a kereszténység alapkövei lettek. De a Szentlélek ott munkálkodott már Jézus földi életének elején is: az angyali üdvözlet Jézus fogantatását és születését jelezte, ahol ugyanaz a Szentlélek Úristen volt jelen, mint az első pünkösdkor: ez a tavaszi ünnep (március 25.) Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. A Szentlélek mindig a lelki gazdagságot jelzi, lelki ajándékokat ad, mely hatással van testre-lélekreértelemre egyaránt. Ajándékozzon nekünk erős és tiszta hitet, lankadatlan reményt és töretlen istenés emberszeretetet! Töltsön el erővel és összeszedettséggel minden gödöllői embert az áldástadó Lélek! Váljék üdvösségünkre az újra ránk köszöntő pünkösd!

Balogh P. Piusz O. Praem. premontrei apát, plébános