Kötelezettségvállalás a veszélyhelyzet árnyékában

A március 12-i képviselőtestületi ülésen 23 napirendi pontot tárgyaltunk. Képviselőcsoportunk kisebb pontosításokkal és kiegészítésekkel ebből 22 pontot megszavazott.

A legnagyobb vitát az új, Szabadság tér 6. szám alatt található városháza átépítése és az ehhez kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása okozta. A vitában a Szövetség Gödöllőért képviselőiként elmondtuk aggályainkat a kötelezettségvállalással kapcsolatban.

Ugyanis, az előterjesztés azt tartalmazta, hogy a még nem ismert, de a legjobb ajánlat szerint bruttó csaknem 1,3 milliárd forintos építkezésre az idei elfogadott költségvetésben 700 millió forintot különítettek el. A hiányzó összegre pedig kötelezettségvállalás támogatására kérték a képviselőket, előre, a 2021. és 2022. évekre, az iparűzési adó terhére. A város pénzügyi biztonságát figyelembe véve, és tekintettel a kialakult gazdasági helyzetre, nem javasoltuk ezt a kötelezettségvállalást.

A vitában Török Sándor (képen az asztalnál balra) a következőket mondta egy nappal a kormány által meghozott veszélyhelyzet kihirdetése után:

– A világgazdaság és ezen belül az európai, illetve magyar gazdaság eddig soha nem látott drámai helyzetbe került. Ennek csak részben oka a koronavírus-járvány, hiszen szakértők már jelezték a gazdasági konjunktúra lehetséges megtorpanását. A 2008-as világválság idején történő összeomláshoz hasonló helyzet alakult ki, a vírus beindította a korrekciót. Egyelőre nem látható ennek a mélysége és időbeni kifutása… Annál is inkább, mert most nem „szektorális” lufi kipukkanásról beszélünk, hanem a keresleti és kínálati piac egyidejű összeomlásáról… Már a németek is új költségvetés kidolgozásáról beszélnek, recessziót prognosztizálnak. A tünetek csökkentésének eszköze a likviditás fenntartása, illetve a bankrendszer megóvása. Tehát, a monetáris lazítás továbbra is fennmarad… Hogy ez miként kapcsolódik a városháza építéséhez? A gödöllői iparűzési adót befizetők e folyamatoktól erősen függnek, és ezért nehéz előre megítélni a gazdasági eredményeiket idén, de még 2021-ben is… Ha a válság visszaveti az ő eredményeiket, akkor könnyen belátható, hogy iparűzési adót sem tudnak annyit befizetni. A következő évek megbecsülhetetlen adófizetési képessége a költségvetést ingathatja még. Újra kell gondolni a költségvetést, jelentős korrekciót kellene végrehajtani… Hogyan jut fejlesztésre 2021-ben, ha már most beterheljük 300 millió forinttal, és 2022-re is újabb 300 millió forinttal? Ez több mint felelőtlenség! Ilyen kötelezettségvállalással béklyóba kötjük a következő éveket. Mire nem fog jutni jövőre? A kötelező feladatainkat sem tudjuk elvégezni? A már betervezett fejlesztéseket nem valósítjuk meg?

Kolozs Csaba (képen az asztalnál balról a negyedik) határozottan az építkezés felfüggesztését indítványozta. Hozzászólásában hangsúlyozta, hogy most már nem az a kérdés, hogy mi történt az elmúlt 5 évben, és nem firtatjuk, hogy a bontás körülményeire miért nem vállalt eddig felelősséget Gödöllő polgármestere. A fókusz azon van, hogy az eddig hanyag kezeléssel bankban tartott több, mint 1 milliárd forintos tartalékot ne ebben a válságos helyzetben költse el erre a beruházásra. Ugyanis, a városháza felépítése után ebből nem származik plusz bevétele a városnak, maximum a felelőtlen bontás miatt bérelt ingatlanokra fizetendő összegek maradnak a kasszában 2-3 év múlva, így közvetlen gazdaságélénkítő hatása nincs. Ráadásul, ezt az összeget az előre nem látható kiadásokra kellene félretenni.

Polgármester úr viszontválaszában nem értette (vagy nem akarta megérteni), hogy mi köze van a veszélyhelyzetnek a költségvetéshez, amit februárban többségi szavazással elfogadott a gödöllői képviselőtestület tagsága, így miért szükséges alternatív költségvetés, majd a lokálpatrióta képviselők szakmai hozzá nem értéssel vádolva a két, ellenérveket felsorakoztató képviselőt, elbagatellizálták a problémát. Pelyhe József (képen balra, háttal), a Gödöllői Lokálpatrióta Klub frakcióvezetője, volt alpolgármester – például – úgy fogalmazott: az élet nem állhat meg, és a városházi funkciók mielőbbi visszatelepítése a centrumba fontos közérdek. A testület a vita végén 8-7 arányban, minimális többséggel elfogadta a kötelezettségvállalást. A hét lokálpatrióta klubos városatya mellett a velük szavazatközösségbe lépett, korábban, a választási kampány során a Gödöllőnek meg kell újulnia! szlogent szajkózó Bajkó Norbert mondott igent a kötelezettségvállalásra.

Sajnos, a helyzetelemzést az idő visszaigazolta. A vita idején még nem volt ismert, hogy aznap estére az amerikai tőzsdeindex 1987 óta a legnagyobb zuhanását élte át. A hazai BUX-index is hasonló pályát futott be. A piacok nagyon idegesek, hirtelen és hisztérikus mozgások láthatóak, ami komoly és elhúzódó válságra utal. A gazdasági következmények drámaiak is lehetnek, nem véletlen a kormányzat részéről a költségvetési módosításra tett felszólítás.

Nekünk is komolyabban el kellene gondolkodnunk, hogy miképpen felelünk a kihívásokra, mert innentől ez már nem csupán hanyag pénzügyi kezelése a költségvetésnek, hanem komoly felelőssége mindenkinek, akik ezt a kötelezettségvállalást támogatták.

Kolozs Csaba
és Török Sándor
önkormányzati képviselők