/

Gödöllőiek Kiskászonban – Hit és elköteleződés a Perkő lábánál

2022. január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén, Székelyföld szívében, a Perkő lábánál, Kiskászonban nagy eseményre készült egy kis hívő, katolikus közösség. Jelentős társadalmi összefogással új templomot és közösségi házat építettek az elmúlt években, melynek idén lett meg a gyümölcse.

Pál Ferenc plébános atya meghívására templom búcsúval egybekötött templomszentelésre gyűltek össze a hívek és a meghívottak. Gödöllőről a Szentháromság templom közösségét 5 család tagjai is képviselték. Az elmúlt évek során a gödöllői közösség több alkalommal is gyűjtött adományt a nemes célra, és több alkalommal látogatást is tettek Kézdiszentléleken, Kiskászonban. A templomszentelés napjára nagyszámú hívő érkezett a templom előtti kicsiny térre ahol a ceremónia kezdődött, melynek főcelebránsa a Gyulafehérvári Egyházmegye érseke Dr. Kovács Gergely volt, aki több mint 30 környékbeli pap koncelebrálásával ünnepelt.

Dr. Kovács Gergely, Gyulafehérvári Egyházmegye érseke

A friss hidegben miséző atyák teljes papi díszben a régi templomból kivonulva mentek át az új templomhoz. Annak bejáratánál a kiskászoni egyháztanács elnöke, Marthi Géza köszöntötte az egybegyűlteket, és „Csiha Kálmán: Szeressétek a templomot” című versének elszavalása után plébános atya köszöntötte pár szóval érsek urat, aki ünnepélyesen megnyitotta a templom kapuit a hívek számára, ezzel pedig kezdetét vehette Krisztus urunk ünneplése a belső térben. A szentmisén az érsek először az oltártól kivonulva az épületet kívülről szentelte meg szenteltvízzel, majd a templomtérbe érkezve a templom falait belülről, a kereszttel megjelölt helyeken is megkente krizmával. Szentbeszédében pedig felidézte Árpád-házi Szent Margit életét és kiemelte a templom építésének és a hit erejének fontosságát: „Minden templomot az emberek hite hozott létre. Ez az Árpád-házi Szent Margitnak szentelt templom sem épülhetett volna meg az egyházközség híveinek és plébánosának áldozatos hite nélkül. Ragaszkodjanak a templomhoz. Nem elég fölépíteni, a templomnak gondját kell viselni, ehhez pedig sok anyagi áldozat is kell, de elsősorban hit.”

Balogh Tibor, Kézdiszentlélek polgármestere

A szentmise végén a meghívott hivatalos vendégek rövid beszédeikkel emelték az ünnep fényét. Először Balogh Tibor Kézdiszentlélek polgármestere szólt a székelyek küldetéséről, aki kiemelte, hogy: „családjaink gyarapodása, gyermekeink, a jövő nemzedékek boldogulása, életünk biztonsága, nemzeti összetartozásunk mind olyan értékek, amelyeket csak együtt, és a kereszténység 2000 éves fundamentumán állva tudunk megvédeni és teljesíteni”.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanács elnöke és Marthi Géza Kiskászon egyháztanács elnöke

Majd Kovászna Megye Tanácsának elnöke Tamás Sándor egy ajándék háromszéki székely zászlóval tisztelte meg a közösséget és biztatta a híveket az életben és a hitben való kitartásra.

Farkas Balázs, Csíkszereda magyar konzulja

Ezt követően a csíkszeredai magyar konzul Farkas Balázs szólt a hívekhez. Hankó Balázs az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára tolmácsolta Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár üdvözlő sorait, melynek lényegét Tamási Áron gondolataival lehet összefoglalni: „egyedül a hit igazíthat el és az alkotás, amely a hitből nőtt ki. Hinni és eszerint cselekedni: ez a szerző szerint a káosz túlélésének kulcsa.” 

Hankó Balázs, Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára

Hankó Balázs a gödöllői közösség nevében is köszöntötte az ünneplő közösséget, aki az elköteleződést tartotta fontosnak: „meggyőződésem, hogy a hit és elkötelezettség segített abban, hogy a közösségeinken is túlmutató támogatások segítették, hogy ma együtt örvendhetünk ezen az ünnepen! Köszönjük, hogy ennek a csodának részesei lehetünk! Azt kívánjuk, hogy ez a hit és elkötelezettség vezesse tovább családjainkat és egész nemzetünket!

Pál Ferenc, Kézdiszentlélek és Kiskászon plébánosa

Végezetül Pál Ferenc, a helyi plébános köszönte meg minden jó szándékú ember segítségét, aki bármilyen formában hozzájárult a templom építéséhez: „nagyon remélem, hogy ez a templom sokáig fog állni, és lesz hívő, aki a templomot megtölti, imádkozik itt, dicséri az Istent”.

A beszédek után, valamint a három himnusz eléneklését (pápai, magyar és székely) követően a helyi ízeket is felvonultató ebéddel folytatódott az együttlét. A test és a lélek így egységben feltöltődve tudta teljesíteni küldetését. A helyiek boldogsága megsokszorozódott az anyaországi vendégeik jelenlétében, melyek megerősödést és segítséget adnak mindannyiunk számára!

Bizton állíthatjuk, hogy az itt megtapasztalt hit és elkötelezettség az, mely a magyar nemzet jövőjének garanciája.

Fotók: Kocsis-Boldizsár János és Péter Attila