Lezárult a MATE bérfejlesztésének második hulláma – Akár kétszeresére is megemelkedhetett a MATE dolgozóinak bére

A teljesítmény és a kiválóság elismerését, valamint jobb anyagi megbecsülést elősegítő bérfejlesztési hullám második lépcsőjére lépett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 2022. januárjában. A differenciált, személyre szabott béremelés egyik legfőbb célja, hogy az intézmény presztízst jelentő karrierlehetőséget biztosítson, továbbá folyamatos kiváló teljesítményre ösztönözve támogassa a szakmai életpálya kiteljesedését.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 2021. február elsejei modellváltása és a végrehajtott költségracionalizálási munkák lehetővé tették a munkatársak jobb anyagi megbecsülését, teljesítményük elismerését. Ily módon a tavaly áprilisi első bérfejlesztési hullám után 2022. január 1-től újbóli, differenciált béremelésre került sor, a humánerőforrás fejlesztési stratégia alapján és a fenntartó jóváhagyásával.

Az általános és azonnali bérfejlesztés lehetővé teszi, hogy a jogelőd felsőoktatási intézményekben dolgozó, korábban közalkalmazotti státuszban lévő munkatársak alacsony illetményét jelentősen javítsuk. Az új piacképes bérekkel és egyéb támogató intézkedésekkel egy kiszámítható és stabil, ugyanakkor a teljesítményt értékelő életpálya-modellt szeretnénk biztosítani munkatársaink számára, miáltal még tovább erősíthetjük intézményünk hatékonyságát és az oktatás-kutatás-innováció szimbiózisát” – mutatott rá Prof. Dr. Gyuricza Csaba rektor.

Az oktató-kutató-tanár munkatársak esetében a mostani bérfejlesztés két elemből tevődik össze, melyek közül az első elem alapja a munkakör és az elért fokozat. Ebben az esetben az emelés alapját az egyetemi tanári munkakör képezi, amelyhez viszonyítva százalékos visszaosztás alapján határozták meg az egyes munkakörökhöz kapcsolódó egységes, határozatlan idejű alapbéreket. A második elem ugyanakkor egy személyre szabott és teljesítményalapú bérkiegészítés, amely figyelembe veszi az elmúlt időszakban mutatott óratartási és szakmai publikációs tevékenységet, a közvetlen vezető javaslata alapján. Egy egyetemi adjunktus, vagy tudományos munkatárs tekintetében mindez azt jelenti, hogy a törvény szerinti 277.200 Ft-ról az alapbér 480.000 Ft-ra emelkedhetett, amennyiben a felettes felterjesztette bérkiegészítésre, akkor a havi bruttó összbér, akár a 600.000 Ft-ot is elérheti. Egyetemi docens munkakörben a törvény szerinti 388.100 Ft eddigi alapbér a teljesítményalapú bérkiegészítéssel együtt elérheti a bruttó 700.000 Ft-os fizetést. Ugyanez az összeg egyetemi tanár esetében 554.400 Ft-ról akár 1.000.000 Ft-ra emelkedhet. Mivel a bérkiegészítés egy naptári évre alkalmazható és a következő évben újra osztandó, folyamatosan kimagasló teljesítményre ösztönöz és jelentősen támogatja a tudományos eredmények elérésének és közlésének egyetemi gyakorlatát.

funkcionális, támogató feladatokat ellátó munkatársak bérfejlesztési koncepciója szintén két elemből áll és személyre szabott. Ezen emelés alapját az adott szervezeti egység 2021. évi alapbérkerete adja, melynek 20%-os emelésére tehettek javaslatot a felettesek. A koncepció tervezésekor az intézmény törekedett arra, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak az emelés révén nagyobb megbecsülésben és anyagi elismerésben részesüljenek. Ily módon az adott funkcionális szervezeti egység vezetője a bérkeret 5%-át legkiválóbb kollégái alapbérének emelésére fordíthatta azzal a feltétellel, hogy ez az emelés maximum a szervezeti egység munkavállalóinak 20%-át érintheti. A szervezeti egység vezetője az egység jelenlegi alapbérkeretének további 15%-a erejéig egyéves, határozott idejű bérkiegészítésekre is javaslatot tehetett.

Médiaközpont
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem