A Máriabesnyői Nagyboldogasszony templom felszentelése

2008-ban a augusztus 15-én szentelték fel a kegytemplomot, miután kis bazilika (basilica minor) rangra emelte a Vatikán Istentiszteleti és Szentségi Kongregációja.

Máriabesnyő legfontosabb nevezetessége a búcsújáró templom, a magyarországi Mária-kegyhelyek a második leginkább látogatott zarándokhelye. A templomot Gróf Grassalkovich Antal építtette 1758-ban a premontreiek 13. századi templomának romjain. Az építkezés megkezdésekor csodálatos módon – egy álom által sugallt helyen – találtak a romok között egy Mária-szobrocskát, mely Besnyőt kegyhellyé avatta. 

A jelentős számú zarándok miatt a gróf a kápolnához alsó és felső templomot is építtetett 1768 és 1771 között. A templom közelében épült fel a Salvator Nővérek zárdája 1933-ban. Önálló plébániaként 1936-tól működik. Az elmúlt évszázadban többször tulajdonost váltott épületek 1989-ben kerültek vissza egyházi tulajdonba. 1912-ben történt felújítása során egybe nyitották a loretói kápolnát és a felsőtemplomot. A felsőtemplom jelenlegi főoltára 1917-ben készült, itt látható a csontból faragott kegyszobrocska. 

Magyarországon a máriabesnyői kegytemplom a 16. kis bazilika. 2008-ban a Váci Egyházmegyéhez tartozó templom rangjának emeléséről körlevélben értesítette a terület papságát Beer Miklós váci megyéspüspök. A kis bazilikák kötelességeihez tartozik, hogy előmozdítsák a hívők liturgikus képzését. Ezek között kiemelkedő helyet kap a pápa és a szentszék dokumentumainak tanulmányozása és népszerűsítése. 

Ezen kívül nagy gondot kell fordítaniuk az év szertartásainak előkészítésére és lebonyolítására. A vatikáni előírás szerint a kis bazilikáknak megfelelő prédikációkkal, imavirrasztásokkal kell megünnepelniük a cím ünnepélyes kihirdetését az azt megelőző és az azt követő napokban. A kis bazilika zászlóin, berendezésein és
pecsétjén használható a pápai szimbólum, vagyis feltüntethetők az “egymást keresztező kulcsok”.

A Basilica Minor cím alapján teljes búcsú nyerhető a Bazilikában évente több alkalommal. A bazilika felszentelésének évfordulóján (aug. 15), a titulus liturgikus megünneplésének napján (aug. 13-14-15), Szent Péter és Pál apostolok főünnepén (jún. 29), a bazilika cím megadásának évfordulóján (május 2.), évente egy olyan napon, amelyet a hely ordináriusa határoz meg (április 19. a Kegyszobor megtalálásának napja), illetve évente egy olyan napon, amelyet minden hívő szabadon választhat meg.