Pályázati lehetőségek a 2021-2027 közötti időszakban VI. – A Versenyképes Magyarország Operatív Program

Magyarország a 2021-től kezdődő pénzügyi ciklusban minden korábbinál több, 51,3 milliárd eurónyi Európai Uniós fejlesztési forrást használhat fel. Cikksorozatunkban röviden összefoglaljuk a támogatási rendszer alapvető céljait.

VERSENYKÉPES MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

I. Az operatív program indokoltsága

A program Magyarország kevésbé fejlett régióinak és fejlett régiójának területi alapú, térségi és települési fejlesztéseit támogatja, kiemelt figyelmet fordítva a legkevésbé fejlett régiók és elmaradott térségek fejlesztésére. A program elsődlegesen a helyi önkormányzati fejlesztéseket finanszírozza, valamint szerepet vállal a kiemelt térségek és gazdasági zónák fejlesztésében és az elmaradott térségek felzárkózásának támogatásában is.

II. Az operatív program tartalma

Elsődlegesen a helyi önkormányzati fejlesztéseket finanszírozza, fejlesztési tematikája kiterjed a helyi gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatásra, a települési infrastruktúra, településüzemeltetés és helyi közszolgáltatások fejlesztésére.

A kiemelt térségekben ezeket a fejlesztéseket térségi alapon összehangolja és ezeken túlmenő térség-specifikus fejlesztéseket is finanszírozhat. Fenntartható városfejlesztési intézkedések keretében a helyi fejlesztési stratégiájuk alapján kiválasztott városok a fenti fejlesztéseket integrált helyi városfejlesztési programokban valósíthatják meg, illeszkedve a helyi klímastratégiákhoz. Szerepet vállal a helyi jelentőségű turizmus fejlesztésében, valamint szerepet vállal a komplex programmal fejlesztendő járásokban helyi társadalmi felzárkózási programok támogatásában.

III. Az operatív program felépítése

Az OP 6 prioritási tengelyből áll:

1.       Versenyképes megye

2.       Térségfejlesztés

3.       Turizmus, helyi turisztikai fejlesztések

4.       Területi humán fejlesztések

5.       Budapesti infrastrukturális fejlesztések

6.       Budapesti humán fejlesztések

1. prioritási tengely: Versenyképes megye

1.1 Helyi gazdaságfejlesztés támogatása 

1.2 Településfejlesztés, települési szolgáltatások támogatása 

1.3 Helyi és térségi közszolgáltatások támogatása 

1.4 Fenntartható városfejlesztés támogatása 

2. prioritási tengely: Térségfejlesztés

Tartalma megegyezik az 1. prioritási tengely 1-3 beavatkozási területei szerinti tartalommal, a megyei integrált területi programokhoz kapcsolódva

3. prioritási tengely: Turizmus, helyi turisztikai fejlesztések

Helyi és térségi gazdaság versenyképességére kiható turisztikai fejlesztések, amelyek nem tagjai országos vagy nemzetközi hálózatoknak. Helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése. Kulturális látványosságok, aktív- és ökoturisztikai fejlesztések. Helyi jelentőségű, turisztikai célú kerékpárutak kialakítása.

4. prioritási tengely: Területi humán fejlesztések

Az 1-2. prioritás beavatkozásaihoz kapcsolódó humán, ESZA+ típusú fejlesztéseket tartalmazza: Helyi gazdaságfejlesztés, helyi foglalkoztatás. Szociális városrehabilitáció, Közösség, kultúra, szabadidő fejlesztések, Fenntartható városfejlesztés

5. prioritási tengely: Budapesti infrastrukturális fejlesztések

Budapest az Európai Unió fejlettebb régiói közé tartozik, a fejlesztéseire fordítható forrásokat ezért elkülönülten kell kezelni. A rendelkezésre álló keretet az alábbiak szerint tervezik felhasználni.

5.1 Kormányzati hatáskörű kiemelt projektek – zöldfelületi fejlesztések

5.2 Budapesti önkormányzatokkal egyeztetett tartalom, pályázatos konstrukciók

6. prioritási tengely: Budapesti humán fejlesztések

6.1 Az országos humánfejlesztési programok budapesti „elemei”

6.2 Budapesti önkormányzatokkal egyeztetett tartalom, pályázatos konstrukciók

                                                                        Folytatjuk!